University of Oulu, 2016

Työtapaturma

Tietoa opiskelijan vakuutuksesta esim. harjoitteluun liittyvissä tapaturmissa.

Työtapaturma/ammattitauti edellyttävät aina

1. Työntekijä/käytännön harjoittelussa ollut opiskelija ilmoittaa vahinkotapahtumasta heti olosuhteiden salliessa

2. Työnantaja toimittaa ilmoituksen vakuutusyhtiölle viimeistään 10 päivän kuluessa työtapaturman ilmoittamisesta

3. Työntekijä saa välittömästi vahvistusviestin tehdystä tapaturmailmoituksesta

4. Korvauspäätös tehdään 30 päivän kuluessa saadusta ilmoituksesta ja työntekijä saa korvauspäätöksen perusteluineen

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on aiheuttanut työntekijälle vamman tai sairauden

  • työssä
  • työstä johtuvissa olosuhteissa
  • työpaikalla
  • työnantajan asialla​​
  • matkalla asunnosta työhön tai päinvastoin

Vakuutettuja ovat​

  • työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt
  • käytännön harjoittelussa olevat opiskelijat

Työtapaturman palkkaus

  • Työntekijälle maksetaan kutakin tapaturmaa kohti palkkaa 90 kalenteripäivän ajalta.
  • Tämän jälkeen on oikeus saada päivärahaa enintään yhden vuoden ajalta.
  • Kokonaistyöajassa olevilla ns. laskennallista vuosiloma-aikaa (16.6.-) ei lasketa 90 kalenteripäivän palkallisiin sairauspäiviin.

Vakuutusnumerot:

40-439-985-1  työntekijät 
40-444-678-5 opiskelijat

Vakutusyhtiö: OP-vakuutus

Ilmoita Läheltä-piti tilanteesta

 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2019