Vaihdon rahoitus

Vaihdon perusrahoituksena toimivat opintoraha, asumislisä ja opintolaina. Lue lisää ulkomailla opiskelun aikaisista etuuksista Kelan nettisivuilta. Tämän lisäksi jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan.

Erasmus+ -apuraha

Erasmus+ -ohjelman apurahat määräytyvät vaihdon pituuden ja kohdemaan elinkustannusten mukaan. Yksi kalenterikuukausi oikeuttaa yhteen täyteen kuukausiapurahaan. Täysi kalenterikuukausi on esim. jakso 15.9. – 14.10. Täysien kuukausien yli meneville irtopäiville maksetaan päiväkohtainen apuraha kategorian mukaan.

Huom! Perheellisille opiskelijoille myönnetään lisäksi 200 euron suuruinen lisätuki/kk.

Lukuvuosi 2020-2021

Kategoria 1:

470 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 15,66 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska.

Kategoria 2:

420 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 14 euroa/päivä seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.

Lukuvuosi 2019-2020

Kategoria 1:

420 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 14 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska.

Kategoria 2:

360 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 12 euroa/päivä seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.

Sveitsi ei ole mukana Erasmus-ohjelmassa, mutta sinne vaihtoon lähtijät saavat vastaavan Sveitsin valtion maksaman apurahan.

Euroopan ulkopuolisten kohteiden apuraha  (kahdenväliset vaihtokohteet, ISEP ja International to International ISEP):

1500 eur (USA, Kanada, Aasia, Australia, Latinalainen Amerikka, Venäjä)

FIRST-ohjelman (Finnish-Russian Student Exchange) apurahat lv. 2019-2020:

500 eur (Petroskoin kohteet)
700 euroa (Murmanskin kohteet)
1100 euroa (Arkangelin kohteet)
1100 euroa (Pietarin kohteet)

north2north-ohjelman apurahat:

Kanada ja Yhdysvallat 2000 eur
Pohjoismaat 1500 eur

Muut:

Muiden mahdollisten vaihto-ohjelmien kautta lähtevien apurahan suuruus vaihtelee kohteittain ja ohjelmittain. HUOM! Freemover-opiskelijat eivät saa Oulun yliopistolta apurahaa.

 

Oulun yliopiston ulkopuoliset rahoituslähteet:

Rahoitusmahdollisuuksia kannattaa etsiä myös muualta, esim. tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitustietokanta Aurorasta. 

Rotarypiirin apuraha vaihtoon lähteville opiskelijoille: Lisätietoja ja ohjeita Rotarypiirin stipendihakemuslomakkeessa

Viimeksi päivitetty: 27.4.2020