Yleinen tentti

Tämän sivun ohjeistus koskee sekä Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksilla järjestettäviä yleisiä tenttejä.

Aika ja paikka

Yleisissä tenteissä suoritetaan pääsääntöisesti sellaisten opintojaksojen tenttejä, joissa on suuria opiskelijamääriä. Linnanmaan kampuksella yleiset tentit ovat kestoltaan 3 tuntia ja ne järjestetään ma-pe klo 16.15-19.15 ja la klo 9.00-12.00. Kontinkankaan kampuksella yleiset tentit ovat pääsääntöisesti 3 tuntia ja ne järjestetään arkipäivisin klo 8-16 välillä.

Tarkista WebOodista oman tenttisi ajankohta, viimeinen ilmoittautumispäivä ja salitieto.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu yleiseen tenttiin tai peruu tenttiin tulemisen viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivää ennen tenttiä. Yleiseen tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa tai Tuudossa. Tenttiin ei voi osallistua ilmoittautumatta. Tenttiä ei arvostella, jos opiskelija osallistuu tenttiin ilmoittautumatta. Huom! Jos tenttiin ilmoittautunut opiskelija ei saavu yleiseen tenttiin, hänelle tulee merkintä ”ei saapunut”, jonka jälkeen opintojakso WebOodissa näkyy hylätyissä suorituksissa.

Ohjeet

Ohjeet opiskelijalle

Ohjeet opettajille ja tentin valvojille

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan yleiset tentit lukuvuonna 2019-2020 järjestetään

  • 30.10.2019 salissa L1 tai L4
  • 11.12.2019 salissa L1 tai L4
  • 26.2.2020 salissa L1
  • 1.4.2020 salissa L1
  • 6.5.2020 salissa L5 tai L6

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan yleiset tentit ovat pääsääntöisesti tiistaisin, poikkeuksiakin on.  Tenttien tarkemmat tiedot löytyvät WebOodista. 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tenttikäytännöt

Yliopistotentit järjestetään keskiviikkoisin (varapäivä maanantai) klo 16.15-19.15 välisenä aikana yliopiston luentosaleissa. Opiskelija löytää kurssikohtaiset tenttitiedot WebOodista (mm. ajankohdan ja salitiedon). Tarkista aina ennen tenttiä salitieto WebOOdista! Tentteihin etukäteen ilmoittautuminen on pakollista. Yliopistotentteihin ilmoittaudutaan tai tenttiin tuleminen perutaan viimeistään seitsemän päivää ennen tenttiä WebOodissa. HUOM. Tenttiä ei arvostella, jos tenttiin osallistuu ilman ilmoittautumista. Ks yllä kohta ilmoittautuminen

Finanssin tenttiarkisto

Finanssi ylläpitää tenttiarkistoa kauppakorkeakoulun tenteistä. Tenttiarkisto on kaikille opiskelijoille avoin. Tenttiarkisto toimii kauppakorkeakoulun kurssien tukena ja harjoituksen apuvälineenä, eikä sen tarkoitus ole antaa suoria vastauksia opiskelijoille.

Humanistinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

HUOM: Tarkistathan mahdolliset oppiainekohtaiset tarkennukset ohjeisiin sivun lopusta!

Kulttuuriantropologian kirjatenttejä ei voi suorittaa yleisinä tentteinä.

 

Humanistisen tiedekunnan yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa 7 päivää ennen tenttiä, ts. tenttiä edeltävän viikon tiistaihin klo 23.59 mennessä.

Salimuutokset mahdollisia, tarkista sali ennen tenttiä!

Tiedekunnan tentit:

Keskiviikkoisin klo 16.15–19.15
(Huom! Salitiedot saattavat muuttua, joten tarkista salitiedot tenttiviikolla tältä sivulta tai WebOodista!)
 

Lukuvuosi 2019-2020

Tenttipäivä Sali
18.9.2019 L6
16.10.2019 L1
20.11.2019 L1
11.12.2019 L1, L4
22.1.2020 L1, L4
19.2.2020 L1
18.3.2020 L4
22.4.2020 L1
13.5.2020 L1

Luentojen tentit järjestetään pääsääntöisesti viimeisellä luentokerralla. Uusinnat järjestetään joko yleisenä tenttipäivänä tai Examinariumissa sähköisenä tenttinä (ns. tenttiakvaario, sali TL102). Opettaja informoi asiasta kurssin alussa.

Henkilökohtaiset kirjatentit ja kypsyysnäytteet tehdään Examinariumissa, ja niistä opiskelijan on otettava yhteys opettajaan.

Lue myös yksityiskohtaiset tiedot tiedekunnan tenttikäytännöistä.

Historia

Historian kirjatenttien tenttimuodot 

Opintojakso ja vastuuopettaja

Tiedekunnan yleiset tenttipäivät

Examinarium-tenttimuoto

Perusopinnot    

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

700125P Aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henikökohtainen tentti

700124P Uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa
Aineopinnot    

700321A Arktinen historia 5 op (Matti Salo)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat) 

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

700323A Ympäristö ja terveys 5 op (Esa Ruuskanen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Yleinen tentti
Syventävät opinnot    

700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia 5 op (Tiina Kinnunen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

 

Kauppatieteet KTK

Kauppatieteet KTM

Tieteiden ja aatteiden historia

Tieteiden ja aatteiden historia

Tieteiden ja aatteiden historiassa kirjatentit suoritetaan pääasiallisesti sähköisenä tenttinä examinariumissa. Kuitenkin joidenkin opintojaksojen kohdalla on mahdollista suorittaa tentti alla olevassa listassa mainittuina yleisinä tenttipäivinä. Luentokurssit tentitään edelleen pääsääntöisesti luentosarjan viimeisellä kerralla järjestettävällä tentillä.

Rästitentit järjestetään pääsääntöisesti luentosarjan lopputenttiä seuraavina yleisinä tenttipäivinä (kaksi yleistä tenttipäivää kuukauden välein). Kurssista riippuen rästitentit voidaan järjestää myös examinarium-tenttinä. Näihin tentteihin tulee ilmoittautua. Opettaja tiedottaa opiskelijoita luentotentin ajankohdista ja mahdollisesta ilmoittautumismenettelystä opintojakson alussa.

Katso lisätietoja tieteiden ja aatteiden historian tenttikäytännöistä (mm. kirjatenttien tenttimuodot).

Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologia

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Kulttuuriantropologian kirjatenttejä ei voi suorittaa yleisissä tenteissä, vaan ne suoritetaan sähköisesti Exam-järjestelmässä Examinarium-tenttiakvaariossa.

                 
TENTAATTORIT JA VASTUUALUEET:

Huom! Valinnaisen kirjallisuuden tenttimisestä on aina sovittava etukäteen tentaattorin kanssa (kirjojen valinta, suorituksen laajuus jne.)!

Hannu I. Heikkinen:

687215S Syventävät teoriaopinnot 10 op
687216S Syventävät metodiopinnot 10 op
 

Anneli Meriläinen-Hyvärinen:

687242A Talous- ja ympäristöantropologia 5 op
687247S Etnografinen erikoistuminen 7 op

Sami Lakomäki:

687243A Poliittinen antropologia 5 op
687241A Uskontoantropologia 5 op
683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 5 op (vanhat opintovaatimukset)

Roger Norum:

687244A Soveltava antropologia 5 op
687250A Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä 5 op

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus

Katso tenttien vastuuhenkilöt ym. lisätiedot oppiaineen sivulta: https://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/kirjallisuustentit

Kirjallisuus

Kirjallisuus

Katso tenttimisohjeet ja tentaattorilista Tutkinto-ohjelman opinnot-sivulta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielen ja kulttuurin kirjatentit tentitään sähköisesti Examinariumissa.

Ks. tenttikirjallisuuslista:

Kirjallisuuslista / Literaturliste 2020-2021

 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2020