Viimeaikaisia tutkimusprojekteja

Avustettu leviäminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa: mahdollisuudet ja rajoitukset (CO-ADAPT) -tutkimushanke (yhteyshenkilö: Susanna Lehvävirta, Helsingin yliopisto, email: susanna.lehvavirta(at)helsinki.fi)

Plant population dynamics (yhteyshenkilöt: prof. Juha Tuomi, Oulun yliopisto; e-mail: juha.tuomi(at)oulu.fi ,  FT Anne Jäkäläniemi, Metsähallitus; Elizabeth Crone, Harvard University, USA)

Habitat and climatic contributions to biodiversity of managed forest landscapes (yhteyshenkilöt: prof. Markku Orell, Oulun yliopisto: e-mail markku.orell(at)oulu.fi , FT Seppo Rytkönen, Oulun yliopisto)

Streams in the landscape. Effects of land use on biodiversity and ecosystem processes in boreal streams (yhteyshenkilö prof. Timo Muotka, Oulun yliopisto; e-mail: timo.muotka(at)oulu.fi  )

Kasviyhteisöjen koostumuksen ja lajimäärän suhde suoekologisiin tekijöihin ja ympäristön heterogeenisuuteen Oulangan lettokosteikoilla (yhteyshenkilö: Jarmo Laitinen, Oulun yliopisto; e-mail: jarmo.laitinen(at)oulu.fi)

Ekologisesti kestävä matkailu (yhteyshenkilöt: dos. Pirkko Siikamäki, Oulun yliopisto; e-mail: pirkko.siikamaki(at)oulu.fi  ja dos. Anne Tolvanen, Metsäntutkimuslaitos; e-mail: anne.tolvanen(at)metla.fi).

Erilaisten metsikkörakenteiden pienilmastotutkimus (yhteyshenkilö: prof. Jörg-Friedhelm Venzke, Bremenin yliopisto; e-mail: jfvenzke(at)uni-bremen.de).

Harvinaisten kasvien populaatio- ja metapopulaatiodynamiikka pohjoisilla jokivarsilla (yhteyshenkilöt: dos. Pirkko Siikamäki; e-mail: pirkko.siikamaki(at)oulu.fi, prof. Juha Tuomi, email: juha.tuomi(at)oulu.fi; dos. Jouni Aspi; e-mail: jouni.aspi(at)oulu.fi  Oulun yliopisto).

Lisääntymisstrategiat suhteessa resurssien saatavuuteen ja symbioosiin (yhteyshenkilöt: akatemiatutkija Minna-Maarit Kytöviita, e-mail: minna-maarit.kytoviita(at)oulu.fi  ja dos. Pirkko Siikamäki; e-mail: pirkko.siikamaki(at)oulu.fi, Oulun yliopisto).

Matkailu ja aluekehitys (yhteyshenkilöt: prof. Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto, e-mail: jarkko.saarinen(at)oulu.fi ja FT Pekka Kauppila, Oulun yliopisto / Kuusamon kaupunki, e-mail: pekka.kauppila(at)oulu.fi).

Metson populaatiogenetiikka (yhteyshenkilö; prof. Markku Orell, Oulun yliopisto; email: markku.orell(at)oulu.fi).

Metsänuudistuminen korkeilla alueilla: metsämaan käsittelytapojen vaikutukset mikroilmastoon, maaperään ja taimien menestymiseen (yhteyshenkilö: prof. Eero Kubin, Metsäntutkimuslaitos; e-mail: eero.kubin(at)metla.fi).

Metsäpaloekologia ja kulodynamiikan rekonstruktio (yhteyshenkilö: Dr. Peter Hobson, Ottley/Writtle College, UK; e-mail: Peter.Hobson(at)writtle.ac.uk).

Oulankajoen vesistön taimenkannat (yhteyshenkilö: dos. Ari Huusko, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; email: ari.huusko(at)rktl.fi).

Oulanka-Paanajärvi –laakson paikallisilmasto (yhteyshenkilöt: dos. Leo Koutaniemi, Oulun yliopisto; e-mail: leo.koutaniemi(at)oulu.fi ja dos. Kalevi Kuusela; e-mail: kalevi.kuusela(at)oulu.fi).

Paikallisen mahlakärpäspopulaation (Drosophila montana) etologisgeneettinen tutkimus (yhteyshenkilö: Jaana Liimatainen, Oulun yliopisto; e-mail:jliimata(at)cc.oulu.fi).

Pohjoisten virtavesien eliöyhteisöjen rakenne ja eliöiden vuorovaikutukset (yhteyshenkilö: prof. Timo Muotka, Oulun yliopisto, e-mail: timo.t.muotka(at)oulu.fi).

Porojen talvilaitumet monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa (yhteyshenkilö: dos. Timo Helle Metsäntutkimuslaitos; e-mail: timo.helle(at)metla.fi).

Kaukokartoitus ja GIS biodiversiteetin tilan arvioinnissa (yhteyshenkilö: prof. Miska Luoto, Oulun yliopisto, e-mail: miska.luoto(at)oulu.fi)

Vesieliöiden leviämishistoria Koillismaalla (yhteyshenkilö: dos. Jaakko Lumme, Oulun yliopisto, e-mail: jaakko.lumme(at)oulu.fi).

Viimeksi päivitetty: 20.10.2017