Julkaisut ja monisteet

Oulangan tutkimusaseman monistemuotoiset julkaisut

1. Ulvinen, T., Ohenoja, E., Ahti, T. & Alanko, P. 1978: A preliminary checklist of the fungi (incl. lichens) of the Kuusamo biogeographical province, N.E. Finland. - 58 s. (painos loppunut)

2. Helle, P. 1981: Raportti Kitkajärvien valuma-alueista ja tutkimustarpeesta. - 20 s. (painos loppunut)

3. Helle, P., Niemelä, T. & Viramo, J. 1982: Koillismaan bio- ja geotieteellinen bibliografia. - 43 s. (painos loppunut)

4. Hyytinen, L. 1982: Raportti Kitkajärvien kalataloustutkimuksista vuonna 1981. - 33 s. + 23 s. liitteitä (painos loppunut)

5. Koostenumero 1,85 €
- Helle, P., Sulkava, S. & Mela, M. 1983: Oulangan kansallispuiston ja sen lähialueen pesimälinnusto. - 22 s.
- Sulkava, S. & Helle, P. 1983: Koillismaan nisäkkäät. - 7 s.

6. Hyytinen, L. 1984: Kitkajärviin laskevien jokien taimentutkimukset vuosina 1981-83 ja ehdotus hoitosuunnitelmaksi. - 34 s.

7. Ohenoja, E., Viramo, J., Luotonen, H. Uotila, P. & Nykänen, M.1985: Kiimingin Jaaranlammen tulvauoman veden laatu, pohjaeläimistö, kalasto ja kasvillisuus sekä kunnostukseen liittyvät toimenpidesuositukset. - 47 s. 3,55 €

8. Hyytinen, L. 1985: Kitkajärvien kalataloustutkimukset vuosina 1981-1983. Nykytilan selvitys. - 185 s. 7,25 €

9. Viramo, J. (toim.) 1986: Riisitunturi - luonto ja tutkimus. - 122 s. (painos loppunut)

10. Viramo, J. (toim.) 1987: Kuusamo eilen - tänään - huomenna. - 79 s. 5,90 €

11. Aapala, K. 1989: Suoluonnon tila keidassuoalueella ja Pohjanmaan aapasuoalueella. - 93 s. 7,25 €

12. Kokko, A. 1989: Suoluonnon tila ja ojituksen kohdistuminen eri päätyyppiryhmiin ja suotyyppeihin Etelä- ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. - 76 s. 7,25 €

13. Viramo, J. (toim.) 1989: Rukan alueen luonto. - 137 s. 9,45 €

14. Lampinen, J. 1992: Koillismaan vesistöbibliografia. - 40 s. 5,90 €

15. Arvola, L. & Karusalmi, A. 1993: Yhdennetyn seurannan planktontutkimukset Pesosjärvellä ja Valkea-Kotisella vuonna 1992 - 55 s. 7,25 €Oulangan tutkimusaseman julkaisuja

1. Hanhela, P. 1994: Oulangan kansallispuiston tulvametsät ja -pensaikot. - 29 s. 4,75 €

2. Karusalmi, A. & Arvola, L. 1994: Yhdennetyn seurannan planktontutkimukset Pesosjärvellä ja Valkea-Kotisella vuonna 1993. - 65 s. 8,45 €

3. Viramo, J. (toim.) 1996: Oulun yliopiston Oulangan biologinen asema. Toimintakertomukset (1959-1992). - 102 s. 9,45 €

4. Viramo, J. 1996: Koillismaan eliömaakunnan (Ks) hyönteislajisto I (muut kuin kaksisiipiset, kirput ja pistiäiset). (A check list of Insecta (excl. Diptera, Siphonaptera and Hymenoptera) of the biological province Koillismaa (Ks; Regio kuusamoensis). - 75 s. 9,45 €

 

Viimeksi päivitetty: 17.12.2012