Oulanka Reports

Oulanka Reports on aseman julkaisusarja, joka pyritään toimittamaan kongressikielisenä vuosittain yhtenä numerona. Toistaiseksi sen 29 numeroa (vuodesta 1978) on sisältänyt Koillismaan, Paanajärven kansallispuiston ja Kutsan luonnonpuiston luontoa koskevia tieteellisiä artikkeleita, sekä oppikirjoja kuten Eurolan ja kumppaneiden laatimat (ks. alla).

1. Viramo, J. (toim.): Kuusamon alueen luonnosta. - Oulangalla 7.-9.3.1977 pidetyn symposion esitelmät. 236 s. - 1978. 8,45 €

2. Ulvinen, T., Ohenoja, E., Ahti, T & Alanko, P.: A check-list of the fungi (incl. lichens) of the Koillismaa (Kuusamo) biological province, N.E. Finland. 64 s. - 1981. 3,45 €

3. Koostenumero (painos loppunut)

 • Koutaniemi, L.: Climatic characteristics of the Kuusamo Uplands. 1-29.
 • Muona, J., Viramo, J. & Helle, P.: What do the beetles tell about the Riisi-tunturi area?. 31-37.
 • Helle, P.: Bird communities in open ground-climax forest edges in north-eastern Finland. 39-46.
 • Viramo, J.: Invertebrates active on snow in northern Finland. 47-52.
  1983.

4. Pakonen, T. & Laine, K. (toim.): Talviekologia. - 4. ekologipäivät. Oulanka 28.-29.3.1983. 120 s. - 1983. 4,80 €

5. Pakonen, T. (toim.): Excursion guide. - 4th Oikos Conference on Winter Ecology, Oulu, Finland, Sept. 12-16,1984. 67 s. - 198  (painos loppunut)

6. Muona, J. & Viramo, J.: The Coleoptera of the Koillismaa area (Ks), North- East Finland. 51 s. - 1986. 3,45 €

7. Koostenumero 4,80 €

 • Wyszkowski, O.: Microclimatic temperature characteristics around the Oulanka Biological Station, NE Finland. - 3-24.
 • Koutaniemi, L.: The geosciences and the Koillismaa region of NE Finland. - 25-37.
 • Myllymaa, U.: Water quality and sediments in small lakes in northern Kuusamo. 39-64.1987.

8. Viramo, J. (toim.): Karl Fazer-symposio. - Kuusamo/Oulanka 29.9.- 1.10.1987. 119 s. - 1988. 7,20 €

9. Eurola, S., Bendiksen, K. & Rönkä, A.: Suokasviopas. 205 s. - 1990. (painos loppunut, mutta ks. No. 11)

10. Koostenumero 8,45 €

 • Alavuotunki, A. & Ulvinen, T.: Neidonkenkä (Calypso bulbosa) Oulun ja Lapin läänissä. - 3-20.
 • Itämies, J.: Oulangan kansallispuiston valorysäpyyntien suurperhosaineistosta. - 21-26.
 • Valovirta, I.: Maanilviäiskeräystä Kuusamossa yli 135 vuotta. - 27-32.
 • Viramo, J.: Koillismaan (Ks) vaaksiaisista (Diptera, Tipulidae). - 33-40.
 • Kuusela, K.: Blackflies (Diptera, Simuliidae) of the biological province of Koillismaa (Ks), NE Finland. - 41-44.
 • Itämies, J. & Viramo, J.: Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the biological province of Koillismaa (Ks), NE Finland. 45-47. 1992.

11. Eurola, S., Bendiksen, K. & Rönkä, A.: Suokasviopas. 2. korjattu painos. 205 s. - 1992. 22,20 €

12. Viramo, J. (toim.): Oulanka-Paanajärvi -symposio 16.-17.3.1993.  138 pp.- 1993. 10,70 €

13. Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K.: Suokasvillisuusopas. 81 s. - 1994 (painos loppunut, mutta ks. No 14)

14. Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K.: Suokasvillisuusopas. 2. painos. 85 s. - 1995. 8,50 € (painos lopetettu) Tilalla SATA suotyyppiä, opas suokasvillisuuden tuntemiseen. 112 s. - 2015. Eurola, S., Huttunen, A., Kaakinen, E., Kukko-Oja, K., Saari, V. & Salonen, V. 17,60 €

15. Viramo, J. (toim.): Oulanka eilen - tänään - huomenna. 1966-1996. 30- vuotis-symposio/esitelmät. 80 s. - 1996. 9,60 €

16. Viramo, J. (toim.): Russian-Finnish cooperation in nature conservation in the bordering regions of north-west Russia. 145 s. - 1996. 14,25 €

17. Aspi, J. (toim.): Molecular genetics of Nordic fish populations. Proceedings of the symposium held at Oulanka Biological Station, 8-9 January, 1997. 43 s. - 1997. 8,50 €

18. Viramo, J. (toim.): Biological studies in the old Sompiojärvi and the Lokka reservoir 86 s. - 1996. 14,45 €

19. Viramo, J. (toim.): Studies in the Paanajärvi-Kutsa region and The Finnish biological province Koillismaa (Ks.). 87 s. - 1996. 10,70 €

20. Viramo J. (toim.): Archaeological studies in the Kuusamo region. 90 s. -1999. 10,40 €

21. Seppänen, H.: Kuusamon linnusto kautta aikojen. 249 s. - 1999. (painos loppunut, ks. No 24.)

22. Eurola, S.: Kasvipeitteemme alueellisuus. 116 s. - 1999. 19 €.

23. Viramo J. (toim.): Nature and man. Symposium 16-18 february 1999. -141 p. 2000. 18,50 €

24. Seppänen, H.: Kuusamon linnusto kautta aikojen. 2. täydennetty ja korjattu painos. 255 s. - 2000. 20 €

25. Kuusela, K.: Oulanka-Paanajärvi -symposium 25-26 May 2000. - 41 p. 2001. 3,70 €

26. Kuusela, K., Huttunen, A., Isoherranen, E. & Siikamäki, P.: Koillismaan luonnontieteellinen bibliografia 1980-2001. 58 s. 2002. 6 €
Julkaisu pdf-muodossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9514270126/

27. Langer, M: Scientific studies to strata specific interceotion of boreal forest stands in the Oulanka nationalpark in the Nothern Finland. 2007.
Julkaisu pdf-muodossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514287404/

28. Langer, M., Venzke, J-F.: The course of ecological seasons in North European in the middle and north boreal regions of Northern Europe for climate change during the last 25 years. 2007.
Julkaisu pdf-muodossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514287411/

29. Siikamäki, P.: Research and monitoring of sustainability of nature-based tourism and recreational use of nature in Oulanka and Paanajärvi National Parks 2007.
Julkaisu pdf-muodossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514290893/

30. Mickleburgh, P.: How topography effects fire movement and impacts stand structure in a Boreal forest 2009.
Julkaisu pdf-muodossa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9202-6

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.10.2017