Tutkimus

Asemalla järjestetään vuosittain kymmeniä yliopistollisia perus- ja syventäviä kursseja ja jatkokoulutustapahtumia sekä muiden koulutusorganisaatioiden opetusjaksoja.

Aseman toiminnan alkuvaiheessa tärkeimpiä tutkimuskohteita olivat kasviston ja eläimistön perus- ja kartoitustutkimukset, talviekologinen tutkimus, pohjoisen havumetsän rakenne- ja energiavirtatutkimus (IBP) sekä luonnonsuojelubiologinen tutkimus. Aseman omien ympäristöseurantojen lisäksi 1990-luvulla aloitettiin kansainvälinen ilmanlaadun pitkäaikaisseuranta (EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme) sääasematoiminnan ohessa. Lisäksi asemalla tehdään vesien laatuanalyysejä puroista, joista ja lammista.

 


 

Viimeksi päivitetty: 11.2.2019