Tutkimus

Asemalla järjestetään vuosittain kymmeniä yliopistollisia perus- ja syventäviä kursseja ja jatkokoulutustapahtumia sekä muiden koulutusorganisaatioiden opetusjaksoja.

Aseman toiminnan alkuvaiheessa tärkeimpiä tutkimuskohteita olivat kasviston ja eläimistön perus- ja kartoitustutkimukset, talviekologinen tutkimus, pohjoisen havumetsän rakenne- ja energiavirtatutkimus (IBP) sekä luonnonsuojelubiologinen tutkimus. Aseman omien ympäristöseurantojen lisäksi 1990-luvulla aloitettiin kansainvälinen ilmanlaadun pitkäaikaisseuranta (EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme) sääasematoiminnan ohessa. Lisäksi asemalla tehdään vesien laatuanalyysejä puroista, joista ja lammista.

Muistathan tarvittaessa  kiittää tutkimusasemaa panoksesta tutkimustyöhösi;

Oulangan tutkimusaseman tutkimusinfrastruktuuri saa tukea Oulun yliopistolta. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa tutkimuksessaan. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on tehty (kokonaan/osittain) Oulangan tutkimusaseman tuella Oulun yliopistossa.

Mikäli Oulangan tutkimusaseman henkilökunnan panos on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta merkittävä, on heidät syytä huomioidaan julkaisun kirjoittajina. Tässä tapauksessa asiaankuuluva infrastruktuurin affiliaatio on Oulangan tutkimusasema,  Oulun yliopisto.

 


 

Viimeksi päivitetty: 17.6.2019