Thesis 1967 - 2018

2018

Hurskainen, Sonja 2018: The roles of individual demographic history and environmental conditions in the performance and conservation of northern orchids  Acta Univ Oul. A 727. Master´s Thesis. University of Oulu Graduate School, Faculty of Science

Nyberg, Joel 2018: Dispersaalin ja ympäristöolojen rooli purosammalten metayhteisödynamiikassa. Master´s Thesis. Oulun yliopisto, Biologian maisteriohjelma

2017

Vakkila, Annu 2017: The effect of adder´s (Vipera berus) position and coloration to its detactability. Master´s Thesis. Oulun yliopisto, Biologian tutkinto-ohjelma

2016

Andersson, Laura 2015: Käpy hengittää: myytillinen kokemus luonnossa ja taiteessa. Pineal  Thesis . Tampere university of applied sciences/culture and arts. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505107192

Huttunen, Kaisa-Leena 2016: Biodiversity through time: coherence, stability and species turnover in boreal stream communities.  Acta Univ. Oul. A 669. PhD Thesis. University of Oulu, faculty of science.

Manninen, Outi 2016: The resilience of understorey vegetation and soil to increasing nitrogen and disturbances in boreal forests and the subarctic ecosystem. Acta Univ. Oul. A 672. PhD Thesis. University of Oulu Graduate School, UniOGS, department of Ecology

Mustonen, Kaisa-Riikka 2016: Climate change and boreal rivers: predicting present-day patterns and future changes in hydrological regime and it´s effects on river communities. Acta Univ. Oul. A 683. PhD Thesis. Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Biologia. Thule-instituutti

2015

Hekkala, Anne-Maarit 2015: Restoration of the naturalness of boreal forests. Acta Univ. Oul. A 654. PhD Thesis. University of Oulu Graduate School, UniOGS, faculty of science, Debt.  of Ecology

Inkala, Simo 2015: Serpentiinipikkutervakon laikkuverkosto Kuusamossa: laikkukoon ja habitaatin laadun vaikutus populaation elinkykyyn. Master´s Thesis. University of Oulu, faculty of science, Dept. of Biology

Luhtaniemi, Lotta 2015: Ympäristön muutoksen vaikutus pohjanailakin (Silene involucrata subsp. tenella) elinkykyyn. Master´s Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology

2014

Hautaluoma, Janette 2014: Tummaneidonvaipan (Epipactis atrorubens) geneettinen muuntelu ja populaatiorakenne. Master´s Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology

Rautiainen, Ismo 2014: Kymmenpiikin sukupuoliallokaation erot meri- ja lampipopulaatioissa. Master´s Thesis. University of Helsinki, Dept. of Biosciences.

2013

Alahuhta, Kirsi 2013: Neidonkengän (calypso bulbosa) demografian  ajallinen ja paikallinen vaihtelu. Master´s Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology

2012

Huotari, Tea 2012: Population genetic structure and phylogeography of invasive aquatic weed, Elodea canadensis (Hydrocharitaceae) and comparative analyses with E. nuttallii. PhD Thesis. University of Helsinki, Dept. of Agricultural Sciences.

Välimäki, Kaisa 2012: Intraspecific variation in phenotypic plasticity.  PhD Thesis. University of Helsinki, Dept. of Biosciences.

2011

Herberich, Maximiliane 2011: Dry herb-rich forests in the Oulanka National Park in Northern Finland. Bachelor thesis to obtain the degree Bachelor of Science in Geology. Eberhardt-Karls Universität Tübningen, Faculty of Geosciences

Hummastenniemi, Krista 2011: Kitkajärviin laskevien purojen kalastotutkimus - vertailu ajankohtien 1981-1983 ja 2008-2009 välillä. Master´s Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Kostilainen, Emmi 2011: Maankäytön ja maanpeitteen muutosten vaikutus vedenlaatuun Kitkajärveen laskevissa joissa. Master´s Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Vilmi, Annika 2011: Rantavyöhykkeen piilevät ihmisperäisen ravinnekuormituksen arvioinnissa Kitkajärven Kesälahdessa. Master´s Thesis. University of Oulu. Dept. of Geology.

2010

Postila, Heini 2010: Tataarikohokin (Silene Tatarica) elinkykyisyys säännöstellyn joen rannoilla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Tukiainen, Helena 2010: Kuluneisuuteen vaikuttavat tekijät ja kasvillisuuden tallausherkkyys Oulangan kansallispuiston leiripaikoilla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Uimi, Kirsi 2010: Metsänkäsittelyn vaikutukset tikankontin lisääntymismenestykseen. Master's Thesis. University of Oulu. Dept. of Biology.

Varga, Sandra 2010: Significance of plant gender and mycorrhizal symbiosis in plant life history traits. Acta Univ. Oul. A 549. PhD Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.
PDF: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514292293/

2009

Astorga, Anna 2009: Diversity patterns in marine and freshwater environments. The role of environmental and spatial factors across multiple scales. Acta Univ. Oul. A 534. PhD thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.
Document in PDF format: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514292293/?lang=en

Büker, Britta 2009: Pollination success of Silene tatarica in different spatial habitats. Bachelor thesis. Ruhr-University Bochum, Faculty of Biology and Biotechnology.

Kangas, Katja 2009: Recreation and tourism induced changes in northern boreal environments. Acta Univ. Oul. A 538. PhD thesis. University of Oulu, Thule Institute, University of Oulu, Dept. of Biology.
Document in PDF format: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514292798/?lang=en

Ylimaunu, Tiina 2009: Matkailun ympäristösertifioinnin tunnettuus ja merkitys luontomatkailijalle: esimerkkinä Oulangan kansallispuisto ja PAN Parks- sertifikaatti. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Pihlajaniemi, Henna 2009: Success of Micropropagated Woody Landscape Plants Under Northern Growing Conditions and Changing Environment. Acta Univ. Oul. A 545. PhD Thesis. University of Oulu, Dept of Biology.
Document in PDF format: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514260780/index.html?lang=en

Wannas, Lauri 2009: Petollinen kaunotar. Neidonkengän (Calypso bulbosa) pölytys ja suojelu. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

2008

Anttila, Eeva-Leena 2008: Yli-Kitkan rehevöitymiskehityksen paleolimnologinen rekonstruointi piileväanalyysin avulla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Hautala, Harri 2008: Disturbance in boreal spruce forest - immediate dynamics from stand to understorey level. University of Helsinki, Deparment of Biological and Environmental Sciences.

Juvonen, Virpi 2008: Kainuun lehdoissa kesällä 2007. Kainuun valtakunnallisten lehtojensuojelualueiden suojeluarvojen tarkastelu ja suojelun haasteet. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Lankila, Tiina 2008: Ihmisen vaikutus kasvillisuuteen Kuusamon Yli-Kitkan Kesälahdella siitepölytutkimuksen valossa. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Määttä, Heidi 2008: Rukan ja Levin matkailukeskusten vaikutus lähialueen vesistöihin. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Sakko, Teija 2008: Ilmastonmuutoksen vaikutukset lumisuuteen Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

2007

Eckhardt, Sylvain 2007: Effect of mowing on the population of sexifraga hirculus L. and soil seed bank survey in Koillismaa region, Northern Finland. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Kälkäjä, Tarja 2007: Laskettelurinteiden maisemoinnin kasvillisuus- ja ympäristövaikutukset Rukalla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Mäki-Petäys, H. 2007: Conservation and management of populations in a fragmented forest landscape – behavioural ecology meets population genetics. Acta Univ Oul A 479. PhD Thesis, University of Oulu, Dept. of Biology.

Sarviaho, Sari 2007: Mäntyjen (Pinus sylvestris L.) Paksuuskasvu ja keloutuminen Oulankajokilaaksossa. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Törn, Anne 2007: Sustainability of nature-based tourism. -Acta Univ. Oul. A 498. University of Oulu, Dept. of Biology.

2006

Björnström, T. 2006: Population viability and life-history traits of Primula nutans ssp. finmarchica var jokelae, and Pilosella peleteriana implications for conservation management. - Licenciate thesis, Department of biology, University of Oulu.

Mykrä, H. 2006: Spatial and temporal variability of macroinvertebrate assemblages in boreal streams: implications for conservation and bioassessment. - Acta Univ. Oul. A 468: 1-42. PhD Thesis, University of Oulu, Dept. of Biology.

Schwantz, S. 2006: Studien zur geländeklimatologischen Relevantz von Abholzungen in borealen Wäldern im Bereich des Oulanka-Nationalparks, Nordfinnland. PhD, Bremen University.

2005

Jäkäläniemi, A. 2005. Adaptation, population viability and colonization-extinction dynamics of Silene tatarica in riparian habitats. Acta Universitas Ouluensis A 443. Dissertation.

Malm, V. 2005: The variation of nutrient concentrations and the transport of cleaned wastewater in Kesälahti. Diploma thesis. Oulu university, Department of Process and Environmental Engineering

Meissner, K. 2005. Consequences of predator-prey interactions in boreal streams: scaling up from processes to large scale patterns. Acta Universitas Ouluensis A 445. Dissertation.

Rasmus, S. 2005. Snow pack structure characteristics in Finland - measurements and modelling. Report Series in Geophysics. University of Helsinki .No 48. Dissertation.

Saraniemi, M. 2005 Oulankajoen taimenkannan vaellus, rakenne ja koko vuosina 1965-2003. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Tero, N. 2005. Genetic structure at different spatial scales of Silene tatarica. Acta Univ. Oul. A439. Dissertation.

Ylinen, H. 2005. Uhanalaisten ja indikaattorilajien esiintymisestä metsäkuvioilla – liito-orava sateenvarjolajina. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

2004

Aalto, J. 2004: Metson (Tetrao urogallus) geneettinen populaatiorakenne ja leviämiskäyttäytyminen muuttuvassa metsämaisemassa. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Lampinen, L. 2004: Kasvillisuuden häiriönsietokyky typpilisän jälkeen pohjoisilla alueilla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Linnilä, K. 2004: Paanajärven vedenlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Marttila, S. 2004. Tataarikohokin (Silene tatarica) taimettumis- ja kolonisaatiodynamiikka häiriönalaisilla jokirannoilla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Närhi, P. 2004: Tummaneidonvaipan populaatioekologia ja suojelu Oulangalla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Pihlajaniemi, H. 2004: Experiments with micropropagated hardy, woody ornamentals in northern Finland. - Pro gradu- tutkielma. Biologian laitos,Oulun yliopisto.

Uimaniemi, L. 2004 Maintenance of genetic diversity in four taiga specialists. - Acta Univ. Ouluensis A 417: 1-52. Dissertation.

2003

Hanhimäki, T. 2003. Avainbiotooppien merkitys monimuotoisuuden ylläpitäjänä alue-ekologisessa metsäsuunnittelussa. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Holopainen, R.H. 2003. Lohiloinen (Gyrodactylus salaris) harmittomana kotoperäisenä Tornionjoella ja patogeenisenä tulokaslajina Keret-joella. Klonaalisen populaatiorakenteen selvittäminen mtDNA:n perusteella. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Jaakola, L. 2003: Flavonoid biosynthesis in bilberry (Vaccinium myrtillus L.). – Acta Univ. Ouluensis A 404, 45 pp. + 4 orig. articles. Dissertation.

Paavola, R. 2003. Community structure of macroinvertebrates, bryophytes and fish in boreal streams patterns from local to regional scales, with conservation implications. – Jyväskylä Studies in Biol. Environm. Sci.121. Dissertation.

Pesonen, E-M. 2003. "Kokeellisen virkistyskäytön kasvillisuusvaikutukset Oulangan kansallispuistossa" - Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Strengell, H. 2003. Ruijanesikon populaatioekologia ja suojelu Perämeren rannikolla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Toivonen, E. 2003 Varjostuksen ja sukupuolen merkitys gynodioeekkisen metsäkurjenpolven (Geranium sylvaticum L.) siementuotossa.– Plant Ecology 166: 49-61.

Ukkola, M. 2003. Liito-oravan esiintymisen ennusmisesta metsäkuvioaineiston perusteella Koillismaalla. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

2002

Heino, J. 2002. Spatial variation of benthic macroinvertebrate biodiversity in boreal streams biogeographic context and conservation implications. Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science. 116. Dissertation.

Kuusela, J. 2002: Lohiloisen (Gyrodactylus salaris, Malmberg; Monogenea, Platyhelminthes) taksonomia, systematiikka ja ekologia molekyylifylogeneettisesti analysoituna. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Leppälä, M. 2002: Hieskoivun (Betula pubescens Ehrh.) fenologia Suomessa vuosina 1997-2002. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Geography.

Tuomas, N. 2002. Tataarikohokin (Silene tatarica) populaatiodemografia suhteessa elinympäristöön. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

2001

Degerman-Fyrsten, A. 2001. Uhanalaisen heterostylisen ruijanesikon (Primula nutans var. jokelae) lisääntymisbiologia. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Haapala, A. 2001. Importance of particulate organic matter to invertebrate communities of boreal woodland streams implications for stream restoration. Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science 96. Dissertation.

Holopainen, K. 2001. Populaatioiden väliset erot itsesiitoskyvyssä mäkitervakolla (Lychnis viscaria). Master's Thesis. Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Korhonen, J. 2001. Ympäristötekijöiden vaikutus metsäkurjenpolven (Geranium sylvaticum L.) resurssien jakoon ja VA-mykorritsasymbioosiin. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

2000

Halonen, P. 2000: Studies on the lichen genus Usnea in East Fennoscandia and pacific North America. - Acta Univ. Ouluensis A 340: 1-29. Dissertation.

Laasonen, P. 2000. The effects of stream habitat restoration on benthic communities in boreal headwater streams. Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science. 88. Dissertation.

Mustajärvi, K. 2000. Genetic and ecological consequences of small population size in Lychnis viscaria. Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science. 92. Dissertation.

Åkerberg, A. 2000. Sukusiitoheikkouden ilmeneminen kolmessa erilaisessa mäkitervakkopopulaatiossa (Lychnis viscaria). Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

1999

Mäki-Petäys, A. 1999: Habitat requirements of juvenile salmonids: towards ecologically-based fisheries management in boreal streams. - Acta Univ. Ouluensis A 322: 1-29. Dissertation.

1998

Garner, B. 1998: Finnish Boreal Forest Fire Dynamics and their Affect on Forest Floor Invertebrate Diversity and Abundance. Oulanka National Park Northern Finland. - BSc (Hons) Conservation Management, 93 s. + 4 appendixes.

Huhta, A. 1998: Antipredator behaviour of lotic insects. Responses to fish and invertebrate predators. - Acta Universitas Ouluensis A 317: 1-30. Dissertation.

Hutchinson, R. 1998: A phytosociological study of the variation within and between the field and ground layer vegetation of dry, moderately dry and fresh heath forest. Oulanka National Park. Bsc (Hons) Degree Conservation Management, 58 s. + 29 appendices.

Jaakkonen, A. 1998: Hirven syys- ja talvielinympäristöt sekä talviravinto. - 98 s. Master's Thesis. University of Oulu, Dept. of Biology.

Knight, R.B. 1998: The relationship between fire disturbance and grazing and their combined influences on Boreal forest vegetation - Finland. - 68 s. + liitteet. Thesis, Bsc (Hons). Conservation Management.

Murray, G. 1998: An Investigation into the Influence of Fire on Structure and Succession in Boreal Forest Oulanka National Park Northern Finland. - Bsc Honours degree in Conservation Management, 29 s. + 10 appendices.

Vehanen, T. 1998: Ecological factors affecting the success of piscivorous salmonic (Salmo) stocking. - Acta Univ. Ouluensis A 303: 1-36. Dissertation.

1997

Cooper, T. 1997: An Investigation into the Effects of Habitat Structure within a Boreal Forest on the Composition of `Araneae`. Oulanka National Park Northern Finland. - BSc (Hon) Conservation Management, 48 s. + 6 appendices.

Dustow, J. 1997: An Investigation into Edge Effect and Finnish Forest Birds. - Bsc Honours Conservation Management Year 3, 62 s. + 13 appendices.

Erävuori, L. 1997: Lettorikon (Saxifraga hirculus) ekologiasta, uhanalaisuudesta sekä ojituksen vaikutuksesta kasvupaikkoihin. - 41 s. + liitteet. Master's Thesis. Biologian laitos, Oulun yliopisto.

Fowler, J. 1997: An investigation into the impact of induced edge caused by a road on the phytosociology of vascular plants in an old spruce forest in Northern Finland. - BSc Honours Degree in Conservation Management, 58 s. + 18 appendices.

Heino, J. 1997: Relationships between lake size, habitat heterogeneity and macroinvertebrate assemblage structure in northern Finnish watershed. - M. Sc. Thesis, University of Oulu Department of Biology, 45 s. + 3 appendixes.Nature and Natural Resources 124: 347-356.

Saksa, M. 1997: Lajirunsauden ja biomassan välinen suhde virtaavien vesien sammalyhteisöissä. Master's Thesis. Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos, 38 s. + 10 liitettä.

Smith, K. 1997: Post-fire vegetation structure and composition in Finnish boreal forest, Oulanka National Park. - BSc Honours degree: Conservation Management, 82 s. + 9 appendixes.

Wilding, R. 1997: A Comparative Analysis of Silvicultural Stands between Finland and the UK and its Implications to Environmental Forestry. - BSc Honour degree in Conservation management, 36 s. + 3 appendices.

1996

Heikkilä, M. 1996: Paanajärven kansallispuiston palvelutarveselvitys. Master's Thesis. Oulun yliopisto, Maantieteen laitos, 65 s. + 2 liitettä.

Russell, D. 1996-1997: An Investigation into the Effects of Forest Fire disturbance on Corticolous Macrolichen communities in a northern boreal forest - Finland (Oulanka National Park). BSc Honours Degree - Conservation Management, 60 s. + 5 appendixes.

1995

Kaukonen, M. 1995: Kirjokaunolakin (Calocube onychina (Fr.) Donk) ekologiasta, uhanalaisuudesta ja suojelusta. - 59 s. + liitteet. Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto. Kuusamo.

Kreivi, P. 1995: Taimenen (Salmo trutta L.) eri ikäisten poikasten ravinnonkäyttö pohjoissuomalaisessa Kuusinkijoessa. - FK-tutkielma, Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 61 s. + 3 liitettä.

Meissner, K. 1995: Direct effects of brown trout predation on the macroinvertebrate community of a lake-outlet stream: a case for weak interactions? - M.Sc. Thesis, University of Jyväskylä Department of Biological & Environmental Science, 44 s.

Paavola, R. 1995: Patterns in the structure of benthic macroinvertebrate communities of streams in the Vuotos-area, Finnish Lapland: a multivariate approach. - Master's Thesis, University of Oulu Department of Biology, 48 s. + 4 Appendix.

Tikkanen, P. 1995: Predator-prey relations in northern streams: field patterns and behavioural mechanisms. - Acta Univ. Ouluensis A 270: 1-32. Dissertation.

1994

Kalland, M.-L. 1994: Eksposition vaikutus HMT:n kasvillisuuteen Taivalkosken vanhoissa vaarakuusikoissa. - Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Muotka, T. 1994: Patterns in Northern Stream Guilds and Communities. - Biological Research Reports from the University of Jyväskylä. 37. Dissertation.

Tolvanen, A. 1994: Recovery ability and plant architecture: a comparison of two ericageous dwarf shrubs. - Acta Univ. Ouluensis A 253: 1-38. Dissertation.

Tornberg, R. 1994: Myyrien, etenkin metsämyyrän (Clethrionomys glareolus Schreb.) ja harmaakuvemyyrän (C. rufocanus Sund.) ravinnon koostumus ja merkitys kannanvaihtelussa sekä ravitsemukselliset suhteet Oulangan kansallispuistossa. Licentiate's Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 50 s.

Väinölä, R. 1994: Molecular systematics and zoogeography of the "glacial relict" element. Dissertation. Perinnöllisyystiede, Helsingin yliopisto.

1993

Hanhela, P. 1993: Oulangan kansallispuiston tulvametsät ja -pensaikot. Licentiate's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Hentunen, P. 1993: Suodattajaperhostoukkien yhteisöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä Oulankajoen vesistöalueella. - 50 s. Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos.

Huhta, A. 1993: Ajeen kokojakauman ja tiheyden vaihtelun syistä luonnonkokeen ja laboratoriokokeen perusteella. Licentiate's Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 52 s.

Juntunen, A. 1993: Rhyacophila obliterata McL petovesiperhosen (Trichoptera: Rhyacophilidae) elinkierto, kasvu ja tuotanto neljässä Kuusamon Oulangan alueen purossa. Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 54 s.

Keränen, S. 1993: Kasvillisuus ja kasvisto sekä eräiden suotyyppien ekologiaa Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueella vuosina 1989 ja 1990. - 87 s. + 27 liitettä. Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Mäkelä, J. 1993: Lintuyhteisön rakenne, vuosivaihtelu ja populaatiodynamiikka Kuusamon Valtavaaran seudulla vv. 1988-1992. - Tutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Mäki-Petäys, A. 1993: Kokoluokkien väliset erot taimenen (Salmo trutta L.) poikasten mikrohabitaatin valinnassa pohjoissuomalaisessa Kuusinkijoessa. - Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 46 s. + 6 liitettä.

Ohenoja, E. 1993: Effect of weather conditions on the larger fungi at different forest sites in northern Finland in 1976-1988. - Acta Universitas Ouluensis A 243: 1-69 + appendices. [Väitöskirja]

1992

Kovanen, T. 1992: Kasvillisuusnäytealojen ja männyn runkojäkälien seurantaan käytettyjen tutkimusmenetelmien arviointi sekä männyn runkojäkälien esiintyminen ja korkeusjakauma Pesosjärven yhdennetyn ympäristön seurannan alueella. - 63 s. + 3 liitettä. Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Meriläinen, A. 1992: Luontosidonnainen elämäntapa Kuusamon Paanajärvellä ja Hailuodossa 1930-luvulla. - Lisensiaattitutkimus. Kulttuuriantropologian laitos, Oulun yliopisto.

1991

Harvola, T. 1991: Kuivan kankaan (CClT) aluskasvillisuuden peittävyys ja biomas¬sat Kuusamossa. - 61 s. Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Karvonen, K. 1991: Atherix ibis-kärpäsen ekologiasta (Diptera: Athericidae). - 64 s. + liitteet Tutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Mönkkönen, M. 1991: Geographical patterns and local processes in holarctic breeding bird communities. – Acta Univ. Ouluensis A 233: 1-31 (+ 8 original articles). Dissertation.

Peiponen, P. 1991: Äestyksen ja siemenpuuston vaikutus männyn luontaiseen uudistumiseen Kuusamossa. - 49 s. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto.

Tolvanen, A. 1991: Mustikan (Vaccinium myrtillus L.) ja puolukan (Vaccinium vitis-idaea L.) kompensaatiovaste keinotekoisesti aiheutetun herbivorian seurauksena. - Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Veki, J. 1991: Kuusamon liuskealueen varhaisproterotsooisista vulkaanisista ja sedimenttisistä muodostumista. - FL-tutkielma, Helsingin yliopisto Geologian ja mineralogian laitos, 81 s. + 2 liitettä.

1990

Alavuotunki, A. 1990: Kasvistoon perustuva luonnonsuojeluarvo Kuusamossa Rukan-Valtavaaran alueella. - 118 s. + 5 liitettä. Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Huhta, A. 1990: Pohjaeläimistön, ajeen ja kalapredaation suhteesta Oulangan Purkuputaanojassa. - Tutkielma. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 56 s.+ 3 liitettä.

Kinnunen, H. 1990: Raakkuäyriäisfossiilit Kuusamon Vanhalammen kalkkikerros¬tumassa. - Tutkielma. Geologian laitos.

Korpinen, J. 1990: Kalojen, erityisesti kirjoeväsimpun ja taimenen ravinnonkäyttö¬suhteet kolmessa koillismaalaisessa purossa. - 41 s. + liitteet. Tutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Paasovaara, P. 1990: Kuusamon suot. - Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Pakonen, T. 1990: Mustikan, Vaccinium myrtillus L., kasvusta ja typpimetabolian vuodenaikaisesta vaihtelusta erilaisissa ympäristöissä. - Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Tuunainen, K. 1990: Lumettomuuden vaikutus männyn elinvoimaisuuteen Pohjois-Kuusamon kuivalla kankaalla. - 68 s. Pro gradu-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1989

Ala-Kaukola, K. & Polvinen, S. 1989: Hiilihydraattien ja typpiyhdisteiden vuodenaikainen vaihtelu mustikan, Vaccinium myrtillus L., eri osissa ja niiden merkitys metsäekosysteemin ravinnekierrossa. - 86 s. Tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Lampinen, J. 1989: Kuusamon Hiidenlammen ja Torankijärven kasviplanktonin tuo¬tannon vuodenaikaisvaihtelu. - 83 s. + 8 liitettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Rahkonen, R. 1989: Studies on the ecology of Bunodera luciopercae, Crepidostomum spp. and Phyllodistomum umblae (Digenea) in fish in northern Finland. - Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Rintamäki, P. 1989: Proteocephalus- ja Triaenophorus-suvun heisimatojen (Cestoda) esiintymisestä Perämerellä ja Koillismaan alueen vesissä. - 28 s. + 7 sivuinen eripainos. Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Smolander, T. 1989: Kasvillisuuden kehityksestä Kuusamon Yli-Kitkan ympäristössä siitepölyanalyysin valossa. - 84 s. Pro gradu-tutkielma, Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Tolvanen, A. 1989: Avohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus lakialueen lämpöoloihin Kuusamossa. PROGRADU, Oulun yliopisto Kasvitieteen laitos, 46 s. + 2 liitettä.

Tornberg, R. 1989: Pikkunisäkkäiden biotoopinvalinnasta ja yhteisörakenteesta Oulangalla. - Pro gradu-tutkielma, Oulun yliopisto Eläintiede, 91 s.

1988

Koponen, R. 1988: Oulanka-, Kitka- ja Ivalojokilaaksojen terassien podsoloitumi¬nen. - Tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Lempa, K. 1988: Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus, Schreber 1780) ekologi¬asta Oulangan alueella Kuusamossa 1984-1985. PROGRADU Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Muotka, T. 1988: Petohyönteiskillan rakenne ja yksittäisten lajien mikrohabitaatin valinta neljässä Kuusamon Oulangan alueen luusuahabitaatissa. - Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Rajanen, K. 1988: Oulanka-, Kitka- ja Ivalojokilaaksojen terassien podsoloitumi¬nen. - Tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

1987

Heino, J. 1987: Oulangan (Ks) Rytisuon nykykasvillisuudesta ja paleoekologiasta. - 73 s. Pro gradu -tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Huttunen, Antti 1987: Kasvillisuuden kehitys Riistunturin alueella. - 72 s. Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Muotka, Timo 1987: Virtaavan veden petohyönteiskillan rakenne ja yksittäisten lajien mikrohabitaatin valinta neljässä Kuusamon Oulangan alueen luusuahabitaatissa. - PROGRADU Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 123 s. + 4 liitettä.

1986

Heino, J. 1986: Oulangan (Ks) Rytisuon nykykasvillisuudesta. - 48 s. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Helle, P. 1986: Effects of forest succession and fragmentation on bird communities and invertebrates in boreal forests. - Acta Univ. Ouluensis A 178. Biol. 26: 1-41. Dissertation.

Kaikkonen, A. 1986: Hyönteisten kukkakäynneistä eräillä kasvilajeilla Oulangan kansallispuistossa. - Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 47 s. + 7 liitettä.

Lampinen, J. 1986: Yli-Kitkan Soukkalahden ja Soudunjärven vesikasvillisuudesta. - Luk-tutkielma, Oulun yliopisto Kasvitieteen laitos, 43 s. + 11 liitettä.

Moilanen, H. 1986: Kevään 1974 männyn viljelyalojen tila v. 1984 Taivalkoskella. - 81 s. Pro gradu-tukielma. Metsänhoitotiede, Helsingin yliopisto.

Nykänen, M. 1986: Yli-Kitkan kasvillisuudesta. - 23 s. + liitteitä 2. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Raukola, L. 1986: Metsäsammalten raskasmetallipitoisuuksista Outokumpu Oy:n Tornion tehtaiden ympäristössä ja muualla Pohjois-Suomessa. - 113 s. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Vasama, A. 1986: Ala-Kitkan ulappa-alueen eläinplanktonin populaatiodynamiikasta ja tuotannosta. Master's Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 48 s. + 1 liite.

1985

Eskonen, K. 1985: Kasviplanktonin lajiston ja biomassan vuodenaikainen vaihtelu Kitkajärvissä. - Master's Thesis. Oulun yliopisto Kasvitieteen laitos, 52 s. + 4 liitettä.

Hanhela, P. 1985: Oulangan kansallispuiston tulvaniittyjen kasvillisuudesta. Master's Thesis. Oulun yliopisto, Kasvitieteen laitos, 89 s. + liite.

Heino, A. 1985: Pikkunisäkäsfaunan koostumuksesta ja päästäisten habitaatinvalinta- ja ravintosuhteista Oulussa ja Oulangalla, Kuusamossa. - 91 s. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Hummasti, P. 1985: Kuusamon koskisota. - 100 s. Master's Thesis. Historian laitos, Oulun yliopisto.

Immonen, A. 1985: Mittareiden (Lep., Geometridae) huippurunsausvuosien ajoittumisesta ja niiden lajistosta talvehtimisasteiden, ravintokasvien sekä toukka-aikojen yhteisten piirteiden kannalta tarkasteltuna valorysäpyynnin perusteella kuudella Pohjois-Suomen paikkakunnalla vuosina 1976-1980. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Kalliomäki, J. 1985: Posion Riisitunturin-Noukavaaran alueen geologiasta Kuusamon liuskejakson länsiosissa. - 88 s + liitteet. Master's Thesis. Geologian laitos, Helsingin yliopisto.

Miettinen, L. 1985: Kuusamon Purkuputaan Lähdesuon kasvillisuus. - 64 s. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Miettinen, L. 1985: Kuusamon Purkuputaan lähdesuon kasvillisuudesta ja paleoekologiasta. - 101 s. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Määttä, V. 1985: Erään Kuusamon harjualueen pinta- ja pohjavesien hydraulisista yhteyksistä. -101 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto.

Pellmyr, O. 1985: Pollination adaptations in the Cimicifugae and the evolutionary origin of pollinator-plant mutualism. - Dissertation. Uppsala University.

Sillanpää, A. 1985: Niskalammen turvekerrostumien alkuperä. - 33 s. Master's Thesis. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Väänänen, K. 1985: Rytipuron paiseniitty Kuusamossa. Esimerkki paisuttamisen vaikutuksista suokasvillisuuteen ja -stratigrafiaan. - 69 s. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1984

Kubin, E. 1984: Organic matter and nutrients in a spruce forest and the effect of clear cutting upon nutrient status. - Acta Univ. Ouluensis Ser. A 159, Biol. 23: 1-25. Dissertation.

Kärkkäinen, S. 1984: Kasvupaikkatekijäin vaikutus puustoon ja sen tykkytuhoihin Kuusamossa. - Metsänarvioimistieteen pro gradu-työ maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoa varten, 73 s. + 5 liitettä.

Liekonen, E. 1984: Kalastuksesta, kalankuljetuksesta ja kalakaupan rakenteesta Posiolla. - 53 s. Tutkielma. Posio.

Rintamäki, P. 1984: Yli-Kitkan kalojen Proteocephalus-loisista. - Pro gradu -tutkielma, Eläintiede, 74 s.

1983

Eskonen, K. 1983: Kalkkisedimentti- ja piilevätutkimuksista Purkuputaanlammella. - 35 s. + 5 liitettä. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Hautala, H. 1983: Oulanka- ja Kitkajoen terassit. - 75 s. Laudatur-tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Koutaniemi, K. 1983: Oulankajoen sadealueen luonnonpiirteet. - 82 s. Master's Thesis. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Kunelius, M. 1983: Oulangan kansallispuiston metsä- ja niittybiotooppien kimalais¬yhteisöistä. - 74 s. + 17 liitettä. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Malinen, P. 1983: Mustavaaran kaivoksen vaikutukset Taivalkosken ja Posion väestökehitykseen. -109 s. Master's Thesis. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Mäenpää, E. 1983: Tutkimus aluskasvillisuuden ja erityisesti mustikan (Vaccinium myrtillus L.) energiataloudesta pohjois-suomalaisessa paksusammaltyypin kuusimetsässä. - 96 + 18 s. Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Paasovaara, P. 1983: Riisitunturin alueen suokasvillisuudesta. - 78 s. + 4 liitettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Rahkonen, R. 1983: Yli-Kitkan siian, muikun ja ahvenen trematodit. - 74 s. Master's Thesis. Eläintiede, Oulun yliopisto.

Räisänen, H. 1983: Maakiitäjäisten (Coleoptera, Carabidae) vuodenaikaisaktiivisuus ja habitaatinvalintaan liittyviä tekijöitä Oulangan kansallispuiston tulvaniityillä pitfallpyyntien valossa. - Master's Thesis. Oulun yliopisto Eläintieteen laitos, 70 s. + 11 liitettä.

1982

Helle, P. 1982: Pohjois-Suomen metsälinnuston rakenteesta ja dynamiikasta suh¬teessa kasvillisuuden sukkessioon. - 137 s. Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Hellstén, S. 1982: Kuusamon Ala-Kitkan vesikasvien ja -kasvillisuuden ekologiasta. - 109 s. + 32 liittettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Huotari, P. 1982: Kasvillisuuden biomassasta ja tuotosta sekä puulajisuhteista Riisitunturilla. - 63 s. + 8 liitettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Keränen, J. 1982: Minkin, Mustela vison Schreb., ravinnon tutkimusmenetelmistä ja ravinnosta Kuusamossa. - 78 s. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Kärkkäinen, K. 1982: Rytipuron paiseniityn kasvillisuudesta. 37 s. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Luoma-aho, S. 1982: Landforms and morphostructure in Koillismaa, Finland. Tohtorin väitöskirja Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Mikkonen-Keränen, S. 1982: Riisitunturin ja Ison-Syötteen kasvillisuudesta. - 67 s. + 6 liitettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Myllylä, M. 1982: Harjus Thymallus thymallus (L.) Kuusamon ylängöllä Koillis-Suomessa, Koutajoen vesistöalueella. - 132 s. Sivulaudatur-tutkielma, Oulun yliopisto Eläintieteen laitos.

Neuvonen, M. L. 1982: Ilmaston, havupuiden paksuuskasvun ja viljasatojen vaihteluiden välisistä suhteista Kuusamossa. - 54 s. + liitteet. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Vuopala, M. 1982: Oulanka- ja Kitkajokien alajuoksujen nykyisten tulvatasankojen geomorfologisia piirteitä. - 66 s. Laudatur-tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Välimaa, M. 1982: Männyn merkityksestä metsäjäniksen (Lepus timidus L.) talviravinnossa Pohjois-Suomessa. - 54 s. + 8 liitettä. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

1981

Hanhela, P. 1981: Oulangan kansallispuiston tulvaniittyjen sijainti ja kasvillisuuden yleispiirteitä. - 32 s. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Helle, T. 1981: Studies on Wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus Lönn.) and semi-domestic reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) in Finland. - Acta Universitas Ouluensis A 107: 1-34. Dissertation.

Kaisto, I. 1981: Tuoppajärven, Kuusamon, Ranuan ja Oulun kielekevirtojen moreeneista. - 81 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto.

Kuronen, U. 1981: Kouvervaaran sulfidiesiintymien geologisesta ympäristöstä Kuusamon liuskealueen länsiosassa. - 102 s. FK-tutkielma. Geologian ja mineralogian osasto, Turun yliopisto.

Nopanen, S.L. 1981: Kylätutkimus Kuusamon Vuotungista. - 101 s. Master's Thesis. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Vanhanen E. 1981: Kuusamon Simonkorven kallioperä ja siihen liittyvät uraanimineralisaatiot. -71 s. Master's Thesis. Oulun yliopisto, geologian laitos.

1980

Hellstén, S. 1980: Kuusamon Ala-Kitkan vesikasvillisuuden vyöhykkeisyydestä. - 21 s. + 90 liitettä. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Myllylä, M. 1980: Kuusamossa sijaitsevan vaellusreitti Karhunkierroksen käyttötutkimus. - 50 s. Master's Thesis. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Nieminen, M. 1980: The composition of reindeer blood in respect to age, season, calving and nutrition. - Acta Universitas Ouluensis D 54, Pharmacol. Physiol. 11: 1-114.

Pelkonen, H. 1980: 10-vuotiaiden männyn viljelytaimistojen kunto Taivalkosken valtionmetsissä. - 58 s. Metsänhoitotieteen laudatur-työ. Helsingin yliopisto.

Pulkkinen, H. 1980: Sallan seudun virtaavien pienvesien koskikorentolajistosta (Plecoptera) ja lajien aikuistumisen vuodenaikaisesta ajoittumisesta. - 49 s. Master's Thesis. Oulun yliopisto.

Saarelainen, J. 1980: Ylikitkajärven pintasedimentit. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto, 73 s. + 6 liitettä.

Tomi, P. 1980: 10-vuotiaiden männyn viljelytaimistojen kunto Taivalkosken yksityismetsissä. - 53 s. Metsänhoitotieteen laudatur-työ. Helsingin yliopisto.

1979

Deruyver, K. 1979: Het Veenlandscap Bij Lohiranta (N. -Finland) einverhandeling ingediend tot het bekomen van de graad van licentiate in de wetenschappen (richting aardrijkskunde). - Katholieke Universiteit Leuven Fakulteit der Weteschappen, 143 s.

Finnlund, L. 1979: Yökkösfaunasta ja yökkösten lentoajoista eri paikkakunnilla va¬lorysäpyyntitulosten perusteella. - 89 s. + 2 liitettä. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Kela, P. 1979: Sienten itiöemätuotosta Pohjois-Suomessa vv. 1976-77 sekä rinteiden sienisadosta ja -lajistosta Oulangalla 1976-78. - 49 s. + 27 liitettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Keränen, M. 1979: Kitkajärvien kudulle laskeutuvan taimenen, Salmo trutta L., vaelluksista, ominaisuuksista ja populaatiorakenteesta. Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Koutaniemi, L. 1979: Late-glacial and post-glacial development of the valleys of the Oulanka river basin, north-eastern Finland. - Fennia 157: 13-73. Dissertation.

Niemelä, T. 1979: Kuusimetsän maaperän selkärangattomista Oulangan kansallispuistossa. - 78 s. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Pääkkönen, K. 1979: Porontimajärven-Kalliojärven alueen kallioperä ja uraanimineralisaatiot Kuusamon liuskejakson keskiosassa. - 94 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto.

1978

Kontiokari, T. 1978: Särjen liikunnoista Kuusamon Kiutajärvessä. - LuK-tutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Laatikainen, H. 1978: Lychnis alpinan L. taksonomiasta Fennoskandian itä- ja pohjoisosissa. - 51 s. Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Leino, S. 1978: Ekologisten tekijöiden vaikutuksesta puolukan (Vaccinium vitis-idaea L.) versomiseen, kukkimiseen sekä marjomiseen. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Luoma-aho, S. 1978: Luonnonainesten alueellisista kytkennöistä Koillis-Pohjanmaalla. - 110 s. Lisensiaatti-tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Niemi, A-K. 1978: Mustikan (Vaccinium myrtillus), puolukan (Vaccinium vitis-idaea) ja variksenmarjan (Empetrum hermaphroditum) paksuuskasvusta (Kuusamo, Oulangan kansallispuisto, Ampumavaara). - 67 s. + 9 liitettä. Master's Thesis. Oulun yliopisto, Kasvitieteen laitos.

Ylimartimo, A. 1978: Kuusen käpysadosta ja kävyistä Posion Riisitunturilla sekä kuusen siementen itävyydestä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1977

Eskelinen, O. 1977: Kuusen vaikutuksesta lehtojen aluskasvillisuuteen. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Ruotsalainen, A. 1977: Koillismaan intruusioiden rakenteen geofysikaalisesta tulkinnasta. - 64 s. Pro gradu -tutkielma. Geofysiikan laitos, Oulun yliopisto.

Sillanpää, R. 1977: Ahvenen, Perca fluviatilis L., syvyyden ja lämpötilavalinta Kuusamon Kiutajärvessä. - 21 s. + kuvia 39. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Ylimartimo, A. 1977: Kuusen käpysadosta ja kävyistä Posion Riisitunturilla sekä kuusen siementen itävyydestä. - 41 s. LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1976

Harvola, J. 1976: Tutkimuksia sammakon (Rana temporaria L.) loisista. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Harvola, T. 1976: CClT:n kenttä- ja pohjakerroksen biomassoista Oulangalla kesällä 1972. - LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Isohanni, M. 1976: Porttivaaran ja Syötteen emäksisten kerrosintruusioiden sisäisestä sulfidimalmimuodostuksesta Koillismaalla. - 122 s. Lisensiaattitutkielma. Geologian laitos, Oulun yliopisto. PSMT-P1/1-76-7.

Iso-Heiniemi, E. 1976: Häkkitutkimus jäniksen ja hirven syönnin vaikutuksesta puus¬toon Oulangan Ampumavaaralla. - 63 s. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Juopperi, H. 1976: Kuusijärven-Lipeävaaran alueen kallioperä. - 87 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto.

Kerkkonen, O. 1976: Koillismaan emäksisten intrusiivien jalkapuolen reunavyöhykkeen sulfidimineralisaatio ja sen synty. - 80 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto. PSMT-P1/1-76-9.

Koutaniemi, L. 1976: Oulankajoen ja sen sivujokien laaksojen geomorfologisesta kehityksestä. - 84 s. Lisensiaattitutkielma. Oulun yliopisto, Maantieteen laitos.

Kuusela, K. 1976: Epifyyttisten jäkälien biomassoista Kuusamossa, Hailuodossa ja Kemin mlk:ssa sekä Alectorian kasvusta Kuusamossa. - 60 s. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Muona, J. 1976: Hakkuun vaikutus kuusimetsän maaperän kovakuoriaislajiston monipuolisuuteen (Coleoptera). - 32 s. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Niemelä, T. 1976: Punkkien (Acarina), hyppyhäntäisten (Collembola), änkyrimatojen (Enchytraeidae) ja sukkulamatojen (Nematoda) kvantitatiivisesta esiintymisestä Hylocomium-Myrtillus-tyypin kuusimetsässä kesinä 1970 ja 1971. - LuK-tutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Nieminen, M. 1976: Porojen (Rangifer tarandus L.) kasvusta ja seerumin mineraalipitoisuuksien vuodenaikaisravitsemustilan muutoksista metsä- ja tunturialueilla. - Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Saviaro, K. 1976: Geofysikaalisia tutkimuksia Koillismaan gabrointruusioiden alueella. - 72 s. Lisensiaatti-tutkielma. Geofysiikan laitos, Oulun yliopisto. PSMT-P1/3-76-6.

Taipale, K. 1976: Malmilohkareiden luokituksesta ja kulkeutumisesta Koillismaalla. - 62 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto. PSMT-P1/2-76-5.

Taipaleenmäki, M. 1976: Kasvillisuuden kulumisesta erilaisilla kasvupaikoilla Oulangan kansallispuistossa. - 85 s. + 21 liitettä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Vasama, V. 1976: Poron kesäravinnon koostumus ja käyttöteho Alakitkan palis¬kunnassa Pohjois-Kuusamossa. - 35 s. + 20 liitettä. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Väyrynen, P. 1976: Poron seerumin proteiini-, urea- ja rasvahappokoostumuksen vuodenaikais- ja ravitsemustilan muutoksista. - Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Väyrynen, R. 1976: Poron seerumin valkuaisaineissa ja verenkuvassa tapahtuvista muutoksista. - Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

1975

Helle, T. 1975: Kolmen tärkeimmän poron talvilaiduntyypin ravintokasvien biomassat ja vuosituotanto Alakitkan paliskunnassa Pohjois-Kuusamossa. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Helle, T. 1975: Tutkimuksia poron (Rangifer tarandus L.) talvisesta laidunekologiasta Kuusamossa vv. 1970-74. - Lisensiaattitutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Jaako, M. 1975: Koillismaan hydrogeologisista oloista ja niiden vääräväri-ilmakuvatulkinnasta. - 103 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto. PSMT-P1/2-76-4.

Jylhänkangas, K. 1975: Hillan (Rubus chamaemorus L.) vegetatiivisesta kasvusta. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Mela, M. 1975: Oulangan kansallispuiston ja sen lähiympäristön linnusto vuosina 1967-1973. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Pikkarainen, T. 1975: Kasvimassan tuotosta Ampumavaaran Hylocomium-Myrtillus-tyypin kuusimetsässä. - 42 s. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1974

Henttonen, M. 1974: Mustikanvarsien tärkkelysmäärän suhteellisesta vuodenaikai¬sesta vaihtelusta kuusamolaisessa HMT-metsässä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Kaakinen, E. 1974: Kainuun ja Kuusamon lehtokasvillisuudesta. - Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Koutaniemi, L. 1974: Oulankajokilaakson geomorfologisesta kehityksestä. - 70 s. Master's Thesis. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto.

Nieminen, M. 1974: Porojen, Rangifer tarandus L., kasvusta sekä vuodenaikojen ja ravinto- ja erotusolosuhteiden vaikutuksista seerumin mineraalipitoisuuksiin. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Sillanpää, R. 1974: Ahvenen, Perca fluviatilis L., kesäaikaisesta syvyys- ja lämpöti¬lavalinnasta Kuusamon Kiutajärvessä. - LuK-tutkielma. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Suvanto, J. 1974: Oulangan kansallispuiston suokasvillisuudesta. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Tikka, T. 1974: Suomuuraimen (Rubus chamaemorus L.) siementen itämisestä. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Väyrynen, P. 1974: Erotuksen vaikutus poron (Rangifer tarandus L.) vaadinten ja vasojen veren glukoosi-maitohappopitoisuuksiin, seerumin glutamaattioksaloasetaattitransaminaasin (GOT) aktiivisuuksiin sekä seerumin ureatyppipitoisuuteen. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Väyrynen, R. 1974: Vuodenaikojen ja ravinnonsaannin vaikutus poron seerumin proteiineihin ja ureatyppipitoisuuteen. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

1973

Forström, L. 1973: Koillismaan glasiaaligeologiasta. - 70 s. Master's Thesis. Oulun yliopisto. PSMT-P1/2-76-3.

Keränen, M. 1973: Kitkajoen Käylänkosken järvitaimenen (Salmo trutta L.) poikaspopulaatiosta. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Laurila, L. 1973: Paksusammalkuusikon aluskasvillisuuden laikkuisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä (Kuusamo, Oulangan kansallispuisto, Ampumavaara). - 53 s. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Saari, V. 1973: Runsasravinteista kasvualustaa vaativan lajiston esiintymisestä Oulangan kansallispuistossa. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Saari, V. 1973: Runsasravinteista kasvualustaa vaativan lajiston esiintymisestä Oulangan kansallispuistossa. - 271 s. + liite. Lisensiaattitutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1972

Juopperi, A. 1972: Porttivaaran emäksisen intrusiivin kiteytyminen ja siihen liittyvän titaanirautamalmin synty raudan, magnesiumin, titaanin ja vanadiinin jakautumisen valossa. - 107 s. Lisensiaatti-tutkielma. Geologian laitos, Oulun yliopisto.

Karjalainen, A. 1972: Avohakkuun vaikutuksesta metsämaaperän kovakuoriaisiin (Coleoptera) Kuusamossa. Master's Thesis. Oulun yliopiston eläintieteen laitos, 93 s.

Lohi, K. 1972: Erilaisilla kasvupaikoilla kasvavien hillojen (Rubus chamaemorus L.) eroavaisuuksista. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Piispanen, R. 1972: On the silitic rocks of the Karelidic belt in western Kuusamo, Northeastern Finland. - Acta Univ. Ouluensis, A 4, Geol. 2: 1-73. Dissertation.

Silvennoinen, A. 1972: On the stratigraphic and structural geology of the Rukatunturi area, Northeastern Finland. - Geological Survey of Finland, Bulletin 257: 1-48.

1971

Lappalainen, A. 1971: Leveä heisimato (Diphyllobotrium latum L.) kalojemme loisena. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Pikkarainen, T. 1971: Kasvimassasta ja tuotosta Kuusamon Ampumavaaran paksu¬sammal-mustikka-tyypin metsässä. - LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1970

Juopperi, A. 1970: Porttivaaran emäksisen intrusiivin kiteytyminen ja siihen liittyvän titaanirautamalmin synty Fe:n, Mg:n, Ti:n ja V:n jakaantumisen valossa. - 103 s. Master's Thesis. Oulun yliopisto, Geologian laitos.

Mäenpää, E. 1970: Tutkimuksia mustikan (Vaccinium myrtillus L.) yhteyttämis¬valmiudesta, sen muutoksista ja siihen vaikuttavista ekologisista tekijöistä eri vuoden¬aikoina. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Ollila, A. 1970: Kuusamon vesien kalastus. - 44 s. Erikoistyö kalatalousteknikon tutkintoa varten. Kuusamo.

Salmela, R. 1970: Oulangan kansallispuiston metsäkasvillisuudesta. Master's Thesis. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Tenhunen, A. 1970: Yksi- ja kaksihuippuisuus ahvenen, Perca fluviatilis L., vuorokausirytmiikassa. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Turunen, J. 1970: Kalapopulaation suuruuden ja rakenteen määrittämisestä monin¬kertaisella merkintä- ja takaisinsaantimenetelmällä. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

1969

Auranen, O. 1969: Näränkävaaran ultraemäksinen massiivi. - 55 s. Master's Thesis. Geologian ja mineralogian laitos, Turun yliopisto.

Hytinkoski, P. 1969: Mateen (Lota lota L.) vuosiaktiivisuudesta. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Jaatinen, M. 1969: Kuusamon Ampumavaaran HMT:stä ja kosteudesta ekolo¬gisena tekijänä paksusammaltyypin metsässä. - LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Juhava, R. 1969: Kuusamon liuskejakson rakenteesta Posion Hyväniemen - Riisitunturin alueella. - 29 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Helsingin yliopisto.

Kangas, E. 1969: Puronvarsien putkilokasvilajistosta Kiuruveden putousnotkossa ja Ampumavaaran lähdepurojen varsilla Kuusamossa, Oulangan kansallispuistossa. - LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

Laurila, L. 1969: Tutkimus kuusten aluskasvillisuudesta ja siihen vaikuttavista teki¬jöistä Kuusamon Ampumavaaralla. - LuK-tutkielma. Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto.

1968

Ohenoja, V. 1968: Porttivaaran-Kuusijärven alueen kallioperä. - 88 s. Master's Thesis. Geologian laitos, Oulun yliopisto.

1967

Rautiainen, I. 1967: Järvikatkan (Gammarus lacustris G O Sars) biologiasta Pohjois-Karjalassa ja Kuusamossa. Master's Thesis. Eläintieteen laitos, Oulun yliopisto.

Last updated: 11.4.2019