Sanna Huikari

Postdoctoral Researcher / Tutkijatohtori

Research:

Applied Econometrics:

Macroeconomic conditions and morbidity/mortality, Rational addiction, Long-term relationships of socio-economic factors

Tutkimus:

Soveltava ekonometria:

Makrotaloudelliset tekijät ja sairastuvuus/kuolleisuus, Rationaalinen addiktio, Sosioekonomisten tekijöiden pitkän aikavälin riippuvuude

Attachments: 

Last updated: 20.12.2019