Keynote-puhujat

Keynote-puhujat ja muut puhujat

 

Associate Professor of Computer Science
Daniel Spikol,  TkT

 

Scientist, educator, and creative technologist investigating how people learn and play. Since 2001, I have worked for Malmö University in the Department of Computer Science and Media Technology. I previously worked for Linnæus University, RISE’s Interactive Institute, and the LEGO Group. My passion is to design and develop digital experiences to provoke people’s curiosity to explore the physical and digital world around them. My background combines design, digital art, and computer science to investigate how people learn and play. I have 60+ scientific publications and digital art installations.
Additionally, I have worked for different companies, founded design companies, and actively works to integrate design, science, industry, and culture. My current research looks at understanding how people to collaborate to solve open-ended design tasks with physical computing with the aim to inspire learners for computational tinkering and thinking. 

When Daniel was 15, he spent the summer in Barcelona with a family and the father Joan Hernandez-Pijuan. He is a Spanish/Catalan artist who let Daniel into his studio. That event changed Daniel´s perspective on what creativity is.  What gets Daniel excited is fresh powder on snowboard days and sunny days for bicycling, with a little wind. 

Head of Pedagogy,  HIVE
Oleksii Martynovskyi

 

As an alumni and developer from UNIT Factory, Ecole 42's partner in Ukraine, Oleksii brings his technical versatility and a complementary point of view. Oleksii is part of the Bocal team, ensuring the pedagogy and peer-to-peer learning is successful in Hive.
Oleksii´s main interest is data-driven approach to education. He likes to collect and analyze data about curriculum, search for differences in projects in terms of how students approach them, what affect students´s progression in the system and how. Another thing Oleksii is interested in is an equal access to education in relation to admission processess. As his achievements Oleksii lists working in three project-based learning institutions and helping set up two of them, supervising and improving pedagogical and techinical processes for several thounsands of students. 

The thing that gets Oleksii excited is flying - on a plane, hang glider, paraglider, parachute, anything! The hero of a book or a movie Oleksii would like to be  is Sherlock Holmes.  

Professori Sanna Järvelä, FT

Sanna Järvelä is a professor in the field of learning and educational technology and a head of the Learning and Educational Technology Research Unit (LET) at the University of Oulu. Järvelä and her research group is internationally well known from theoretical advancement of social aspects self-regulated learning (SSRL).
Her interdisciplinary research work has strong contribution to the methodological development of process oriented research methods in the field of learning and collaboration and recently applying of multimodal methods in self-regulated learning research. She is the chief editor of International Journal of Computer Supported Collaborative Learning (iCSCL). and invited member of the expert group of the OECD’s PISA 2024 ‘Learning in the Digital World’.  

For Sanna life is learning and learning is life. Since her master´s thesis at the University of  Turku she has been passionate understanding how people learn. She especially believes on power of collaboration. 
She is an outdoor person and excited about any kind of winter sports.

Yliopettaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta,
FT, KM, TtM, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja

Tiina Tervaskanto-Mäentausta toimii yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla.
Terveysalan ammattilaisena ja kouluttajana minua on kiinnostanut aina, miten parhaiten voidaan ohjata ja opettaa toista ihmistä vaikuttavasti. Asia on inspiroinut minua erilaisiin kokeiluihin, lisäämään osaamistani lisäkoulutuksella sekä luomaan tutkijan uraa. Forumin kehittävälle ja tutkivalle työotteelle ovat tarjoneet erilaiset projektit. Moniammatillisen koulutuksen kehittäminen ja tutkiminen liittivät minut myös kansvainvälisiin  kehittämisverkostoihin, joissa olen voinut jakaa hyviä käytäntöjä ja oppia muilta.  Vaikuttava pedagogiikka ja oppiminen ja uudet oppimisympäristöt ovat myös olleet kiinnostuksen kohteinani. Olen ollut suunnittelemassa ja kehittämässä verkko-opetusta ja älykkäitä oppimisympäristöjä sekä niiden hyödyntämistä koulutuksessa. Digitalisaatio ja tulevaisuuden palvelujen kehittäminen ovat laajentaneet verkostojani yritysmaailmaan.

Tiinasta tuli korkeakouluopettaja sattumalta tai geeniperintönä. Viiden lapsen äitinä Tiina on tosi hyvä vähän kaikessa, mutta hän on myös hyvä suunnittelemaan projekteja ja laajentamaan verkostojaan.  

Johtaja Birgitta Vuorinen

 

Birgitta Vuorinen toimii johtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla. 

 

Professori Mari Murtonen, KT

 

Mari Murtonen toimii korkeakoulupedagogiikan professorina Turun yliopistossa (1.8.2020 alkaen). Marin kiinnostuksen kohteita ovat esimerkiksi opettajien pedagoginen kehittyminen ja opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittyminen, erityisesti tieteellisen ajattelun osalta sekä uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut oppimisen tukena.  Marin saavutuksiin sisältyvät laaja kansainvälinen ja kansallinen julkaisutoiminta. Hän on toiminut myös Yliopistopedagogiikka-lehden päätoimittajana, ollut kansainvälisten lehtien toimituskunnissa ja jäsenenä kansainvälisissä organsiaatioissa. Mari on myös UNIPS.FI - oppimisratkaisun kehittäjä. 

Marin työlaukussa on aina purkkaa, ja usein myös suklaata. Mari innostuu omien sanojensa mukaan aivan liian monesta asiasta!

Johtaja Asko Karjalainen, KT

Asko Karjalainen toimii ammatillisen opettajankoulutuksen yksikönjohtajana Oulun ammattikorkeakoulussa. 

Askon intresseihin kuuluvat opetuksen kehittäminen ja koulutusorganisaation johtaminen.  Pitkän linjan opetuksen kehittäjänä Askolla on saavutuksia monella saralla. Saavutuksiin lukeutuvat mm. vaihtoehtoiset tenttikäytännöt, opetusportfoliot, korkeakoulujen opetuksen laatujärjestelmät ja niiden auditointi, Pedaforum sekä osaamisperustainen opettajankoulutus ja korkeakouluopetus.