Kaupunki ja vesi - Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus SaKu
Vipuvoimaa EU: lta


> Etusivulle
> Yhteystiedot
> Tavoitteet
> Tulokset
    > pH-kuvaajia
    > Raportit
> Tietoa kohteesta
> Rahoittajat
> Linkit
> Tapahtumat
> Kuvat


 

Etusivu

Sanginjoen alue on Oulun seudun merkittävimpiä lähivirkistysalueita. Sanginjoella on merkittävästi kotitarve- ja virkistyskalastusta. Merikosken kalatien rakentamisen myötä on tullut tarpeelliseksi selvittää, onko kalatietä lähimmällä Oulujoen sivujokialueella eli Sanginjoella edellytyksiä muodostua vaelluskalojen luonnonpoikastuotantoalueeksi. Sanginjoen kala- ja rapukantaa sekä lohen mahdollista lisääntymistä uhkaa kuitenkin Sanginjoen veden happamuus, joka ajoittain tuhoaa Sanginjoen kalakantaa. Veden happamuusongelma tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa, mikäli kuivat kesät ja runsassateiset syksyt jatkuvat (ilmastonmuutos).

Eri hajakuormituslähteiden vaikutuksesta Sanginjoen vedenlaatu on joen ylä- ja keskiosalla välttävä ja alaosalla tyydyttävä. Sanginjoelle on tyypillistä suurten virtaamien aikaiset, kaloille ja ravuille kriittiset happamuuspiikit. Mm. talvella 2006-2007 Sanginjoella on esiintynyt äkillisiä kalakuolemia. Vesieliöstön lisäksi happamuus vaikuttaa vesihuoltoon ja virkistyskäyttöön.

Luonnostaan happamia alueita esiintyy rannikon läheisillä alueilla. Happamuusongelmat pahenevat ihmisten toimintojen, kuten ojitusten seurauksena. Happamuushaittojen vähentämiseksi tarvitaan valtakunnallisiakin toimia niin haittojen ennalta ehkäisemiseksi kuin nykyisten haittojen torjumiseksi. Erityisen tärkeää on vaelluskalakantojen elvyttäminen ja pitäminen elinvoimaisena.

Hanke on käynnistynyt 1.6.2008, mutta toiminta käynnistyi vasta syksyllä 2008. Hankeelle haettiin jatkoaikaa loppuvuodesta 2010 ja jatkoaika myönnettiin 30.11.2011 saakka. Toimenpidesuunnitelmaa varten perustettuja kunnostus- ja seurantakohteita ovat mm. Karvasojan alueella sijaitsevat ojitusalueen putkipatokoe, tulvaniitylle perustettu pieni masuunikuonakosteikko sekä koskialueelle kalkkimurskasta ja -rouheesta tehdyt pohjakohoumat. Pajuojaan laskevan Pajusuon ojitusalueen kolmeen keskeiseen sarkaojaan on rakennettu ns. kalkkisuodinpadot, minkä lisäksi läheisen kunnostusojitusalueen tuhkalannoituksen vaikutusta veden happamuuteen seurataan.

Sanginjoen virtaama (Suomen ympäristökeskuksen sivuilla)

 
Oulun yliopistoPOP ELYTurveruukkiMetsäkeskus
Oulun kaupunki
muhoksen kunta
Utajärven kunta
Oulun Golfkerho
Ylikiimingin, Laitasaaren ja Vuotungin kalastuskunnat, Sanginkylän osakaskunta