Kunniatohtorit

Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi henkilölle osoittaa. Kunniatohtoreiksi on kutsuttu henkilöitä, jotka ovat kansainvälisesti ansioituneita Oulun yliopistossa edustettuina olevilla tieteenaloilla. Useat heistä ovat tehneet merkittävää tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Lisäksi kunniatohtoreiksi on kutsuttu henkilöitä, jotka ovat muilla tavoin yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita.

Oulun yliopiston 11. tohtoripromootion  kunniatohtorit

Vuoden 2020 kunniatohtorit julkaistaan myöhemmin.

Oulun yliopiston 10. tohtoripromootiossa vuonna 2017 kunniatohtoreiksi vihittiin seuraavat henkilöt

(henkilön yhteydessä lyhyt esittely tutkimusalasta tai ansioista)

Arkkitehtuurin tiedekunta

Arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskä
Kansainvälisesti palkittu arkkitehti ja akateemikko Juha Leiviskä on jatkanut modernin arkkitehtuurin perinnettä ja luonnonvalon taitavaa käyttöä suunnittelemissaan kirkoissa, kouluissa, kirjastoissa ja suurlähetystöissä.  Ouluun hän on suunnitellut Pyhän Tuomaan kirkon ja seurakuntakeskuksen, jotka valmistuivat vuonna 1975.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Professori Bjørn R. Olsen
Bjørn R. Olsen on Harvardin yliopiston kehitysbiologian ja solubiologian professori ja maailman johtavia soluväliaineen tutkijoita. Hänen tutkimuskohteitaan ovat mm. genetiikka, solubiologia, kehitysbiologia ja verisuonibiologia. Monet Oulussa toimivat tutkijat ovat saaneet korkeatasoisen postdoktoraalivaiheen tutkijakoulutuksen hänen tutkimusryhmässään.

Professori Joel Sussman
Joel Sussman on kansainvälisesti tunnustettu rakennebiologian asiantuntija. Hän on vaikuttanut oululaisen rakennebiologian tutkimuksen verkostoitumiseen kansainvälisesti. Tässä työssä hänellä on ollut keskeisinä vaikutuskanavina European Molecular Biology Organization (EMBO) ja rakennebiologian kansainväliset järjestöt.

Humanistinen tiedekunta

Kirjailija ja kuvataiteilija Hannu Väisänen
Hannu Väisänen on kansainvälisesti arvostettu, monipuolinen ja useasti palkittu oululaislähtöinen kirjailija ja kuvataiteilija. Hän sai vuonna 2015 kirjallisuuden valtionpalkinnon ansiokkaasta ja monipuolisesta työstään kirjallisuuden saralla. Hän on julkaissut useita romaaneja ja pitänyt lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla.

Professori Martin Kusch
Martin Kusch on tieteellisen tiedon sosiologian sekä tieteen ja teknologian filosofian asiantuntija. Väiteltyään Oulun yliopistossa 1989 hän on tehnyt uraa kansainvälisissä huippuyliopistoissa, kuten Edinburghin, Cambridgen ja viimeksi Wienin yliopistossa vuodesta 2009 alkaen. Oulun yliopiston alumnina ja dosenttina hän on osallistunut merkittävästi useiden tohtoriopiskelijoiden ja jatkotutkijoiden ohjaukseen ja edistänyt erityisesti oppiaineen tutkijoiden kansainvälistymistä.

Professori (emeritus) Raymond D. Kent
Raymond D. Kent on kansainvälisesti tunnetuin ja vaikutusvaltaisin puheen ja puhetieteiden tutkija 50:n viime vuoden aikana. Hänen tuotantonsa sisältää useita satoja kansainvälisissä arvostetuimmissa lehdissä julkaistuja alkuperäisartikkeleita, kutsuttuja katsauksia, monografioita ja toimitettuja kirjoja. Hänellä on ollut tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Kaivannaisalan tiedekunta

Professori Richard J. Walker
Richard J. Walker on isotooppigeokemian spesialisti ja pioneeri Re-Os- and Pt-Os-systeemien kehittämisessä ja niiden soveltamisessa maapallon, kuun ja Marsin kemiallisen evoluution sekä malmien synnyn tutkimuksissa. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä geotieteiden laitoksen (nyk. Oulu Mining School) kanssa Fennoskandian kilven malmitutkimuksissa.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Professori Paul Kirschner
Paul Kirschner on oppimisen ja teknologia-avusteisen oppimisen tutkija, joka tekee aktiivista ja pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Kirschner on mukana kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijoiden kanssa mm. Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa (2014–2017) ja kansainvälisissä yhteisjulkaisuissa. Hän osallistuu myös aktiivisesti väitöskirjojen ohjaukseen.

Professori Jóhanna Einarsdóttir
Jóhanna Einarsdóttir on lapsuudentutkimuksen, varhaiskasvatuksen ja lapsuudentutkimuksen etiikan tutkija. Hän tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa mm. kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ja yhdessä Nordforsk-rahoitteisessa hankkeessa vuosina 2010–2015.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Professori Sami Solanki
Sami Solangin tutkimusaloina ovat mm. aurinkofysiikka ja Auringon ja Maan väliset vuorovaikutukset. Hän tekee aktiivista tieteellistä yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa mm. useissa yhteisjulkaisuissa.

Professori John A. Agnew
John A. Agnew toimii maantieteen professorina Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa (UCLA). Hän tutkii poliittisen maantieteen ja geopolitiikan kysymyksiä, valtioiden suvereniteettiin liittyviä teemoja sekä paikan ja politiikan suhdetta. Hän tekee aktiivista yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa mm. yhteisjulkaisuissa.

Professori Antti Kupiainen
Antti Kupiainen on Helsingin yliopiston matematiikan professori, jonka erityisalana on matemaattinen fysiikka. Hänet on valittu kolme kertaa akatemiaprofessoriksi. Kupiainen on johtanut kaksi kautta Suomen Akatemian huippuyksikköä, jossa Oulun yliopisto on mukana. Hän on ollut kahdesti kutsuttuna puhujana International Congress of Mathematicians -konferenssissa.

Lääketieteellinen tiedekunta

Professori Leena Bruckner-Tuderman
Leena Bruckner Tudermanin tutkimusalana on mm. ihon sidekudoksen ja sen sairauksien molekyylibiologinen ja kliininen tutkimus. Hän on ihotautiklinikan ja -osaston professori ja johtaja Freiburgin Albert-Ludwigs -yliopistossa. Hän on Oulun yliopiston alumni.

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen
Hannu Leskinen on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja ja toimii tällä haavaa myös Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin selvityshenkilönä. Hannu Leskinen on ollut keskeisesti edistämässä kliinistä opetusta ja tutkimusta sairaanhoitopiirin ja yliopiston yhteistyönä. Hän oli mm. perustamassa kliinisen tutkimuksen keskusta, Medical Research Centeriä.

Toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Heikki Kyöstilä
Heikki Kyöstilä toimii perustamansa hammaslääketieteellisiä instrumentteja ja laitteita valmistavan Planmeca Groupin toimitusjohtajana. Planmeca on yksi maamme menestyksekkäimmistä terveysteknologian vientiyrityksistä. Yritys on tehnyt kehitys- ja tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston kanssa aina hammaslääketieteen koulutuksen alkamisesta lähtien.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Professori Gautam Gowrisankaran
Gautam Gowrisankaran on modernin toimialatutkimuksen johtavia tutkijoita. Hän tutkii myös vertikaalisten integraatioiden mallintamista. Gowrisankaran on kehittänyt tasapainoratkaisun fuusioiden toimivuuden perusteeksi. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen yksikön energiatalouden tutkimusryhmän kanssa.

Kauppaneuvos, toimitusjohtaja Timo Levo
Timo Levo on Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja, Oulun Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja Oulun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Oulun Osuuspankki on kasvanut ja kehittynyt hänen kaudellaan yhdeksi Suomen suurimmista osuuspankeista. Oulun Osuuspankki on ollut aktiivinen informaatioteknologian rakennemuutoksen ratkaisujen löytämisessä erityisesti sen jälkeen, kun OP Ryhmä perusti kehitysyksikön Ouluun. Levo on vaikuttanut toiminnallaan voimakkaasti Oulun seudun elinkeinoelämän myönteiseen kehitykseen. Hän on osallistunut koulutuksen kehittämiseen sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa että Oulun ammattikorkeakoulussa.

Teknillinen tiedekunta

Professori Lauri Lajunen
Lauri Lajunen toimi Oulun yliopiston rehtorina vuosina 1993–2014. Rehtorikaudellaan hän edisti Oulun yliopiston kehittymistä kansainväliseksi tiedeyliopistoksi. Lajunen on toiminut myös monissa yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta merkittävissä kansainvälisissä ja kansallisissa luottamustehtävissä.

Teknologiajohtaja Matti Härkönen
Matti Härkösen tutkimusalana on mm. katalyyttinen ilmapäästöjen hallinta ja heterogeeninen katalyysi. Hän on tekniikan lisensiaatti ja toimii teknologiajohtajana Ecocat India Pvt. Ltd -yrityksessä. Härkönen ja hänen edustamansa yritykset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt useita yhteisprojekteja ja valmistunut väitöskirjoja, muita tutkintoja ja yhteisjulkaisuja.

Emerita Director of Research Danielle Ballivet-Tkatchenko
Danielle Ballivet-Tkatchenkon tutkimusalana on mm. heterogeeninen ja homogeeninen katalyysi sekä hiilidioksidin kemiallinen hyötykäyttö. Hän toimii CNRS:n Institute of Molecular Chemistry -tutkimusyksikön emerita tutkimusjohtajana (CNRS-University of Burgundy) Dijonissa Ranskassa. Tkatchenko on ollut Oulun yliopiston hiilidioksidin hyötykäytön tutkimuksen keskeinen edistäjä. Yhteistyön tuloksena on syntynyt useita kansainvälisiä yhteisprojekteja, yhteisjulkaisuja ja väitöstutkimuksia.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Professori Behnaam Aazhang
Behnaam Aazhang on tunnettu ja siteerattu tietoliikennetekniikan sekä siihen liittyvän signaalinkäsittelyn, verkkotekniikan ja informaatioteorian tutkija. Hän on tehnyt aktiivista yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa vuodesta 1994. Aazhang toimi Finland Distinguished Professor -tehtävässä (FiDiPro) Oulun yliopistossa vuosina 2007–2013. Aazhang on merkittävästi myötävaikuttanut tietoliikennelaboratoriossa ja Centre for Wireless Communications -tutkimusyksikössä (CWC) tehdyn tutkimuksen sisältöön, tutkimusperinteiden ja metodien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. Aazhang on myös mm. ohjannut useita väitöskirjoja.

Professori Anita Lloyd Spetz
Anita Lloyd Spetz on toiminut Oulun yliopiston Finland Distinguished Professor -tehtävässä (FiDiPro) vuosina 2011–2015. Hänen tutkimusalansa sisältää SiC-FET-kaasuanturit vaikeisiin olosuhteisiin mukaan lukien haituvien orgaanisten yhdisteiden (VOCs) anturoinnin, bio-, resonaattori- ja grafeenianturit ja muut edistykselliset anturiteknologiat ja tarvittavan data-analyysin. Oulun yliopistossa hän on tutkinut ja kehittänyt mm. menetelmää tunnistaa partikkelien toksisuutta soluille, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa mm. erilaisten terveysvaikutusten testaamisen ilman eläinkokeita.

Toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Jorma Terentjeff
Jorma Terentjeff on Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston (nyk. sähkötekniikan tutkinto-ohjelma) alumni. Hän on ollut merkittävä vaikuttaja suomalaisessa teknologiateollisuudessa yli 40 vuotta toimimalla sekä yritysten johtotehtävissä että lukuisten teknologiayritysten hallituksissa. Hän on toiminut Oulun yliopiston yhteiskuntasuhteiden neuvoston puheenjohtajana vuodesta 2013.

Viimeksi päivitetty: 16.8.2019