Kunniatohtorit

Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi henkilölle osoittaa. Kunniatohtoreiksi on kutsuttu henkilöitä, jotka ovat kansainvälisesti ansioituneita Oulun yliopistossa edustettuina olevilla tieteenaloilla. Monet heistä ovat tehneet merkittävää tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Lisäksi kunniatohtoreiksi on kutsuttu henkilöitä, jotka ovat muilla tavoin yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita.

Oulun yliopiston 11. tohtoripromootion  kunniatohtorit

Oulun yliopisto vihkii 21 uutta kunniatohtoria keväällä 2022 pidettävässä tohtoripromootiossaan.

Vuoden 2022 kunniatohtorit ovat:

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Professori Mats Paulsson

Professori Mats Paulsson on kansainvälisesti tunnettu sidekudostutkija. Hän on Kölnin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biokemian instituutin johtaja. Hän on toiminut useiden suurten tutkimuskonsortioiden johtajana ja hänellä on lukuisia tieteellisiä luottamustehtäviä. Hän toimi vuosina 2012–2017 tieteellisen neuvonantajaryhmän puheenjohtajana Oulun yliopiston kuuluvassa Suomen Akatemian solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikössä.

Professori Sir Peter Ratcliffe

Professori Sir Peter Ratcliffe on vuoden 2019 fysiologian tai lääketieteen nobelisti. Hän on Oxfordin yliopiston professori ja Francis Crick Instituutin kliinisen tutkimuksen johtaja. Ratcliffe toimi Oulun yliopistossa Suomen Akatemian solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikön tieteellisenä neuvonantajana vuosina 2012–2017. Ratcliffe tekee yhteistyötä Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tutkijoiden kanssa elimistön hapenaistimismekanismeista.

 

Humanistinen tiedekunta

Rajavartija evp. Niilo Ilmari Mattus, (inarinsaameksi Uccpárnáá Vuoli Ilmar)

Inarinsaamelainen Niilo Ilmari Mattus on kieliaktivisti, kirjailija, kääntäjä ja taiteilija. Mattuksen rooli inarinsaamen kielenelvytystyössä sekä inarinsaamen nostamisessa yliopistolliseksi oppiaineeksi on ollut keskeinen. Hän on inarinsaamen kirjakielen kehittäjä ja itseoppinut tutkija, jonka erityisiä tutkimuskohteita ovat nimistö- ja paikallishistoria. Hän on toiminut asiantuntijana, informanttina ja tutkimuskumppanina useita eri aloja edustaville tutkijoille. Mattus on antanut muiden tutkijoiden käyttöön suunnattoman määrän kokoamaansa korkeatasoista tutkimusmateriaalia, josta mainittakoon noin 20 000 paikannimen kokoelma sekä 1,3 miljoonan sanan inarinsaamen kielikorpus. Hän on suoraan vaikuttanut akateemisen tutkimuksen onnistumiseen ja nostanut sen tasoa merkittävästi.

Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö

Helena Petäistö on oululaislähtöinen pitkäaikainen Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtaja. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista ulkomaankirjeenvaihtajista ja journalisteista. Petäistö on raportoinut monipuolisesti ja syvällisesti yli kolmen vuosikymmenen ajan Ranskan ja Euroopan Unionin asioista MTV:lle. Hän on kirjoittanut useita Ranskaa ja Ranskan politiikkaa sekä Euroopan kaupunkeja ja matkailua koskevia kirjoja. Kirjeenvaihtajan työn jälkeen hän jatkaa sujuvasanaisena kolumnistina ja suosittuna esitelmöitsijänä. Petäistö on palkittu mm. Ranskan Kunnialegioonan upseerimerkillä ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla.

Professori (emerita) Sandra Thompson

Professori Sandra Thompson on kansainvälisesti arvostettu vuorovaikutuslingvistiikan uranuurtaja ja funktionaalisen kielitieteen asiantuntija. Hän on julkaissut lähemmäs kaksisataa tieteellistä artikkelia sekä kirjoittanut ja toimittanut useita alan keskeisiä teoksia pitkän ja merkittävän tutkijanuransa aikana. Hänen työnsä on uudentanut kielitiedettä niin teoreettisesti kuin metodologisestikin. Thompsonilla on ollut pitkään vahvat yhteydet Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Professori Annette Scheunpflug

Professori Annette Scheunpflugin tutkimusaloja ovat vertaileva kasvatustiede, globaalikasvatus ja oppiminen sekä tutkijakoulutus. Aktiivisena yhteistyökumppanina hän on merkittävästi edistänyt Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kansainvälisen profiilin kehittymistä. Annette Scheunpflug on toiminut globaalikasvatuksen tutkimuksen asiantuntijana Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti. Baijerin monitieteisen tutkimusakatemian hallituksessa hän on ensimmäinen ja ainoa kasvatustieteiden edustaja.

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

Professori Jeremy B. Searle

Jeremy B. Searle on professori ja Cornellin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian laitoksen johtaja. Hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet uusille alueille siirtyneiden lajien alkuperään, mutta myös ihmisen historian ja eläinlajien evoluution rajapintaan. Hän on työskennellyt useiden vuosien ajan yhteistyössä Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön tutkijoiden kanssa yhteisapurahojen, jatko-opiskelijoiden ja yhteisjulkaisujen merkeissä.

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Vanhempi neuvonantaja Liisa Hyssälä

Hammaslääketieteen tohtori, valtiotieteen maisteri Liisa Hyssälä on luonut menestyksekkään uransa yliopiston palveluksessa, yrittäjänä sekä politiikassa. Hän on ollut työssä yliopiston opettajana ja tutkijana ja yksityishammaslääkärinä. Politiikan kentällä hän on toiminut kansanedustajana sekä peruspalveluministerinä ja sosiaali- ja terveysministerinä. Hän on myös ollut Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja. Nyt hän on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran vanhempi neuvonantaja.

Professori John Joseph McGrath

Professori John McGrath on Queensland Centre for Mental Health Research -tutkimuskeskuksen johtaja sekä yhteisprofessori Queenslandin yliopiston Aivoinstituutissa. Vuonna 2016 hänelle myönnettiin arvostettu Niels Bohr -professuuri Aarhusin yliopistossa Tanskassa. Professori McGrath on keskittynyt tutkimuksessaan skitsofrenian epidemiologiaan ja psykoosien riskitekijöihin. Hän on voittanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja ja hän on yksi maailman johtavista skitsofreniatutkijoista. Professori McGrath on tehnyt yhteistyötä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa 2000-luvun alusta lähtien.

Professori Maiken Nedergaard

Maiken Nedergaard on pioneeri aivojen gliasolujen toiminnan ja niiden välittämien puhdistumismekanismien tutkimuksessa. Hänellä on professuuri sekä Rochesterin (USA) että Kööpenhaminan yliopistossa, joissa hän johtaa tutkimusryhmiään. Lisäksi Nedergaardilla on laaja kansainvälinen tutkimuskollaboraatio, jossa ihmistutkimuksen johtavana ryhmänä on Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen OFNI-tutkimusryhmä.

Professori Aarno Palotie

Aarno Palotie on Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut sairausgenetiikan tutkija. Hän hyödyntää suurien sairaus- ja väestöaineistojen genomitietoa sairauksien syiden selvittämiseksi tavoitteena yksilöllisempi ennaltaehkäisy ja hoito. Hän toimii professorina ja ryhmänjohtajana Helsingin yliopistossa, Broad Institute of MIT and Harvardissa ja Massachusetts General Hospitalissa, jossa hän johtaa laajaa FinnGen-tutkimusta. Hän on aikaisemmin toiminut mm. UCLA:ssa ja Wellcome Trust Sanger Instituutissa.

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Professori Eli Amir

Professori Eli Amir on rahoitustieteen Max and Steffi Perlman -professori Coller School of Managementissa Tel Avivin yliopistossa. Hän on kansainvälisesti erittäin tunnustettu tutkija kontribuutioistaan yritysten tilinpäätösraportoinnin ja rahoitusmarkkinoiden tutkimukseen. Viimeaikaisissa tutkimuksissaan hän on tutkinut mm. positiivisen ja negatiivisen informaation tarkkuuden merkitystä osakkeiden tuotoissa, yritysten tietoturvaan kohdistuneiden hyökkäysten vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla ja yrityksen ylimmän johdon ja tilintarkastajien rikostuomioiden vaikutusta heidän yritystason päätöksiinsä. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen tutkijoiden kanssa.

Professori Eva Liljeblom

Professori Eva Liljeblom on rahoituksen johtavia tutkijoita Suomessa. Mittavan tieteellisen uran lisäksi hän on toiminut lukuisissa esimies-, asiantuntija-, ja hallintotehtävissä. Hän toimi Hankenin rehtorina vuosina 2010–2015. Hallintotehtävistä esimerkkeinä käyvät lukuisat pörssiyhtiöiden hallitusjäsenyydet.

Toimitusjohtaja Risto Murto

Risto Murto työskentelee työeläkeyhtiön Varman toimitusjohtajana. Hänellä on useita luottamustehtäviä mm. pörssiyhtiöissä ja tutkimukseen sekä kulttuuriin liittyvissä yhteisöissä. Hän oli Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosina 2014–2019. Risto Murto on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja on suorittanut perustutkintonsa Oulun yliopistossa.

 

Teknillinen tiedekunta

Professori (emeritus) Eero Eloranta

Emeritusprofessori Eero Elorannan (Aalto-yliopisto) erityisalueena ovat tuotantostrategiat, tuotannon johtaminen ja toimitusketjun hallinta sekä teollisuudessa että palveluliiketoiminnassa. Eloranta on ollut merkittävä tekijä kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusohjelmissa sekä EU:n että globaalilla tasolla. Hänen kontribuutionsa suomalaiseen teollisuuteen on ollut erittäin merkittävä. Hänen julkaisuluettelonsa kattaa yli 100 kansainvälistä julkaisua. Eloranta on ohjannut 50 väitöskirjaa ja yli 600 diplomityötä sekä toiminut tieteellisenä asiantuntijana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa ja Australiassa. Hänellä on ollut erittäin merkittävä rooli sekä tuotantotalouden opetuksen, tutkimuksen että koko tutkimusyksikön kehittämisessä Oulun yliopistossa.

DI Tapani Mäkikyrö

Diplomi-insinööri Tapani Mäkikyrö on Oulun yliopiston alumni ja aktiivinen toimija rakennusalalla. Mäkikyrön viime vuosien asiantuntijatoiminta selvitysmiestehtävineen on merkittävästi edesauttanut Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun palauttamista ja uuden DI-koulutuksen suunnittelua sekä koulutuksen yhteiskuntasuhteiden kehittämistä. Mäkikyrön johdolla Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry on myös uudistettu tehostamaan palautetun koulutuksen, elinkeinoelämän ja viranomaistahon uudenlaista yhteistyötä. Mäkikyrön toimiessa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtajana kehitettiin ko. työhön palveleva, lisäarvoa tuottava, jo valtakunnan tasolle levinnyt Oulun toimintamalli, johon sisältyy myös laajaa koulutusantia kehityshankkeineen. Mäkikyrö on saanut työstään lukuisia valtakunnallisia tunnustuksia.

Professori, johtaja Paula Vanninen

Professori Paula Vanninen on Helsingin yliopistossa toimivan Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (VERIFIN, Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention) johtaja. Hän toimii lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja toimikunnissa liittyen kemiallisen aseen valvontaan, mm. Kansainvälisen kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) tieteellisessä neuvottelukunnassa (2010–2016) ja sen työryhmissä (2005–2019). OPCW sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2013. Vanninen suoritti FT-tutkinnon Oulun yliopistossa. Hänen kemiallisten taisteluaineiden ja biologista alkuperää olevien toksiinien karakterisointiin keskittyvä tutkimustoimintansa suuntautuu orgaaniseen rakennekemiaan ja liittyy siten Oulun yliopistolla tehtyyn tutkimukseen. Paula Vanninen nimitettiin Oulun yliopiston vuoden alumniksi vuonna 2013.

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Yrittäjä, sijoittaja Reid Hoffman

Reid Hoffman on amerikkalainen internet-yrittäjä, sijoittaja ja kirjailija. Hoffman oli yksi PayPal-yhtiön johtokunnan perustajajäsenistä ja toimi yhtiön varatoimitusjohtajana (Executive Vice President). Hän on yksi LinkedIn-yhtiön perustajajäsenistä ja toimi aluksi yhtiön toimitusjohtajana ja sittemmin hallituksen puheenjohtajana. Nykyisin hän on osakas Greylock Partners -sijoitusyhtiössä, joka on yksi Piilaakson johtavista venture capital -sijoitusyhtiöistä. Hoffman on vaikuttanut nousevien informaatioteknologioiden, globalisaation ja yrittäjyyden tutkimukseen ja opetukseen Oulun yliopistossa.

Professori (emeritus) Pentti Leppänen

Pentti Leppänen on laajakaistaisten tietoliikenne- (mm. CDMA), taktisten sotilastietoliikenne-, ELSO-, navigointi- ja tutkajärjestelmien sekä kognitiivisten radioiden ja verkkojen tutkimuksen uranuurtaja Suomessa. Vuonna 1995 Leppänen perusti Centre for Wireless Communications (CWC) -yksikön, josta on kehittynyt yksi maailman johtavista langattoman tietoliikenteen tutkimusyksiköistä. Leppänen oli myös aktiivisesti mukana Centre for Health and Technologyn ja japanilaisen CWC Nippon K.K.:n perustamisessa, akateemisessa yhteistyössä USA:n ja Suomen välisessä WiFiUS-ohjelmassa sekä japanilaisten yliopistojen kanssa vuodesta 1991 alkaen, mm. Kanagawan Prefektuurin “Healthcare-New-Frontier” ja Oulun kaupungin “OuluHealth Ecosystem” -yhteistyössä. Tutkimus- ja kehityshankkeiden lisäksi Leppänen on toiminut lukuisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä puolustusministeriössä ja puolustusvoimissa.

Professori Henning Schulzrinne

Henning Schulzrinne on tietotekniikan professori Columbian yliopistossa New Yorkissa. Hän on tehnyt perustavanlaatuisia ja uraauurtavia kontribuutioita internetin multimediasovellusten avainprotokollien kehitykseen. Viimeisen kahdenkymmenvuoden aikana Schulzrinne on tukenut Oulun yliopiston tietotekniikan tutkimusta ja opetusta monilla merkittävillä tavoilla. Hän on 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden tieteellisen ohjausryhmän (Scientific Advisory Board) jäsen.

Professori Mauri Ylä-Kotola

Mediatieteen professorin Mauri Ylä-Kotolan mielenkiinnon aiheena on ollut erityisesti aistiympäristöjen semiotiikka ja tämän sovellukset mediamuotoilussa. Ylä-Kotola toimi Kuvataideakatemian rehtorina vuosina 2005–2006 ja Lapin yliopiston rehtorina vuosina 2006–2019. Hän on Seppo Säynäjäkankaan säätiön varapuheenjohtaja ja Suomen Taideakatemian puheenjohtaja.

 

Viimeksi päivitetty: 22.1.2021