All news

24.4.2018 News

Työhyvinvointi kiinnosti avoimilla aamukahveilla

Tutkimusta Stagelle -tilaisuudessa tutkijat tarjosivat tieteellistä näkökulmaa työhyvinvointiin. Uusi tutkimustieto ja yhteistyömahdollisuudet kiinnostivat alueen yrityksiä ja organisaatioita. Lue lisää: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/50974

24.4.2018 News

Oppimisanalytiikan kärkihankkeelle 1,5 miljoonan euron erityisrahoitus

AnalytiikkaÄly-hankkeessa edistetään opintojen sujumista ja työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa.

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/52172

27.9.2017 News

Kasvatuspsykologia mukana erityispedagogiikan Tuetaan yhdessä -hankkeessa

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena-hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Asiantuntijoina mukana Valteri-verkostoa ja Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Koska yksi yliopistoista on ruotsinkielinen, pyritään kaksikielisyyteen.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. Lisäksi mukana on digitalisaatio ja hankkeessa pyritään vuorovaikutteisen verkkomateriaalin käyttämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää hankkeesta: http://www.oulu.fi/edu/tuetaan.

27.9.2017 News

MYY-ryhmän tutkimusta esiteltiin ISCAR-konferenssissa Quebecissa

Monialainen yhteistyö yksilöiden ja yhteisöjen tukena ryhmän tutkijat esittelivät MYY-tutkimusta kulttuuri-historialliseen toiminnan teoriaan (chat) keskittyvässä, kolmen vuoden välein järjestettävässä ISCAR-konferenssissa. MYY-symposiumin tiivistelmä löytyy konferenssin sivulta: https://sites.grenadine.co/sites/crires/en/iscar17/schedule/453/SYMP+253...

11.5.2017 News

KIKO-prosessi parantaa yrityksen vuorovaikutusta ja kilpailukykyä

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/46082

5.4.2017 News

Monitieteisen kehittämisen tulos – ensimmäiset KIKO-konsultit sertifioidaan

"Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka ovat kehittäneet KIKO-prosessin, missä kehitetään ammatillista vuorovaikutusta ja viestintää yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Syntynyttä KIKO-prosessia on tuotteistettu yhteistyössä Ahaa Vision Oy:n kanssa ja Työsuojelurahaston tuella." Lue lisää: https://www.businessoulu.com/fi/uutiset/monitieteisen-kehittamisen-tulos...

5.4.2017 News

Kitkaton kommunikointi organisaatioiden avuksi

"Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka toteuttivat yhdessä Ahaa Vision Oy:n kanssa Työsuojelurahaston rahoittamana tuotteistushankkeen, jonka tuloksena Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessista muotoiltiin modulaarinen palvelutuote.

Tämän vuoden alusta lähti käyntiin uusi Työsuojelurahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on muotoilla konsulteille suunnattu KIKO-palvelutuotteen sertifiointikoulutus. Hankkeessa kehitettävällä koulutusmenetelmällä pyritään varmistamaan palvelutuotteen laadukas ja oikeaoppinen käyttäminen organisaatioiden kehittämistyössä." Lue lisää: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/44057

21.3.2016 News

Oppilashuolto ja vuorovaikutus II -seminaari 7.4.2016

Seminaarin kutsu ja ohjelma: http://www.oulu.fi/psykologia/node/33917

6.11.2015 News

Vuorovaikutuskorostettu johtaminen -hanke käynnissä

Hankkeen kuvaus TSR:n sivuilla.

10.4.2015 News

Antti Rantasen väitöstilaisuus 13.12.2014

Väitöstiedote ja linkki väitöskirjaan: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/2841

10.4.2015 News

Teemu Suorsan väitöstilaisuus 28.11.2014

Väitöstiedote ja linkki väitöskirjaan: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/2812

10.4.2015 News

Vuoden 2014 Jutikkala-palkinto Mirka Hintsaselle

Tiedote Suomalaisen tiedeakatemian sivulla: http://www.acadsci.fi/palkinnot/jutikkalapalkinto.htm

5.2.2014 News

MORE - Mobile Multimodal Recording System

We have recently intruduced MORE - Mobile Multimodal Recording System to wider audience. Read more...

26.2.2013 News

Antti Rantanen manuscript presentation of doctoral thesis

Antti Rantanen will present his manuscript of his doctoral thesis "Developm

26.2.2013 News

KIKO project starting up

  KIKO – a project for improving interaction skills in production and planning organizations

10.10.2012 News

New web pages

Research Unit of Psychology has released new version of web pages.