Publications / Julkaisuja

Peltola, M. & Suorsa, T. (2020). University studies in the adjacent tab: dimensions of students’ agency and everyday life in the rural north of Finland. Education in the North, 27(2) pp. 92-105. Retrieved from: https://abdn.ac.uk/education/research/eitn/journal/614/

Peltola, M., Suorsa, T., Karhu, J., & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus, 40(2), 127-138. https://doi.org/10.33336/aik.95453

Raetsaari, K., Suorsa, T. & Muukkonen, H. (2020). Ohjaustyön haasteena lukion keskeyttäminen: Ammattilaisten tulkintoja olosuhteista ja työnsä perusteista. Kasvatus 51(1), 38-50.

Raetsaari, K. & Suorsa, T. (2020). Clearing the FOG – Studying personal participation in solution-focused counselling. T. Šprlák & Š. Grajcár (eds). Career guidance for inclusive society. Conference proceedings (pp. 393-397). Bratislava: Združenie pre kariérov é pora denstvo a rozvoj kariéry. Retrieved from: https://iaevgconference2019.sk/wp-content/uploads/2020/03/IAEVG-Conferen...

Kauppi, S., Muukkonen, H., Suorsa, T. & Takala, M. (2020). I still miss human contact, but this is more flexible—Paradoxes in virtual learning interaction and multidisciplinary collaboration. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/bjet.12929

Suorsa, T. (2020). Energy, Experience, and Educational Psychology: Changing practices in and beyond Fossil Capitalism. Nordia Geographical Publications, 48(6), 31-46. Retrieved from https://nordia.journal.fi/article/view/90708

Suorsa, T. (2020). Ohjattu vertaisryhmätyöskentely käytäntöjen kehittämisen tukena. Teoksessa M. Kielinen & R. Kess (toim.) Puheenvuoroja kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta. Oulu: Didascalica Universitatis Ouluensis (pp. 39-46). Retrieved from: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226590

Suorsa, T., Kosola, M. & Raetsaari, K. (2020). Kaikille sopiva koulu? Kohti monialaista käytäntöjen kehittämistä. Teoksessa M. Takala, A. Äikäs & S. Lakkala (toim.) Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet (s. 219-236). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Huotari, M. L., Tuomela, S., Keränen, T. & Suorsa, A. (2019). Conceptualising multidisciplinary interaction by Gadamerian play for creating transdisciplinary knowledge. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16-19, 2019. Information Research, 24(4), paper colis1945. Retrieved from http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1945.html

Suorsa, A., Suorsa, T. & Svento, R. (2019). Materiality and embodiment in collaborative knowledge processes: knowledge creation for a virtual power plant. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16-19, 2019. Information Research, 24(4), paper colis1930. Retrieved from http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1930.html

Suorsa, A., Svento, R., Lindfors, A. & Huotari, M.-L. (2019). Knowledge creation and interaction in an R&D project: the case of the energy weather forecast. Journal of Documentation, 76(1), 145-172. Retrieved from: www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-09-2018-0141/full/html

Suorsa, T. (2019). Identifying and analysing personal participation in Finnish pupil welfare work. Annual review of critical psychology, 16, 1282-1298. Retrieved from https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/1282.pdf

Suorsa, T. (2019). Learning and experience. Identifying and analysing a change in an organism-environment system in counsellor training. In Murakami et al. (eds) The ethos of theorizing (pp. 202-211). Peer-Reviewed, Edited and Selected Proceedings of the Seventeenth Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology Tokyo, Japan, August 2017. Concord, Ontario: Captus.

Last updated: 4.2.2021