Kasvatuspsykologia mukana erityispedagogiikan Tuetaan yhdessä -hankkeessa

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena-hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Asiantuntijoina mukana Valteri-verkostoa ja Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Koska yksi yliopistoista on ruotsinkielinen, pyritään kaksikielisyyteen.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. Lisäksi mukana on digitalisaatio ja hankkeessa pyritään vuorovaikutteisen verkkomateriaalin käyttämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää hankkeesta: http://www.oulu.fi/edu/tuetaan.

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena-hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Asiantuntijoina mukana Valteri-verkostoa ja Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Koska yksi yliopistoista on ruotsinkielinen, pyritään kaksikielisyyteen.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. Lisäksi mukana on digitalisaatio ja hankkeessa pyritään vuorovaikutteisen verkkomateriaalin käyttämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää hankkeesta: http://www.oulu.fi/edu/tuetaan. Lisätietoja kasvatuspsykologian osuudesta: hanni.muukkonen@oulu.fi, teemu.suorsa@oulu.fi

Last updated: 27.9.2017