Oppimisanalytiikan kärkihankkeelle 1,5 miljoonan euron erityisrahoitus

AnalytiikkaÄly-hankkeessa edistetään opintojen sujumista ja työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa.

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/52172

Oulun yliopiston vetämä hanke opintopolkujen sujuvoittamiseksi oppimisanalytiikkaa hyödyntäen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1 531 000 euron erityisavustuksen vuosille 2018–2020.

AnalytiikkaÄly-hankkeessa edistetään opintojen sujumista ja työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa.

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan oppimisprosessissa syntyvän datan hyödyntämistä opiskelijan, opettajan, ohjauksen ja johtamisen tukemisessa. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi havaita opintojen etenemisen esteitä, tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja opintojen sujuvaa etenemistä sekä kohdentaa ohjausta täsmällisemmin.

Hankkeeseen osallistuu seitsemän partneriyliopistoa. Näissä kootaan ja määritellään oppimisanalytiikan käyttötarpeita, kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia sovelluksia sekä opiskelua, opetusta, ohjaamista ja johtamista tukevia käytäntöjä. AnalytiikkaÄly-hanke pyrkii käytännön kokeiluin, tietoa analysoimalla, työvälineitä testaamalla sekä tiedon käytettävyyttä edistämällä löytämään tapoja oppimisanalytiikan hyödyntämiseksi yliopistojen toiminnassa.

”OKM:n rahoituksella pääsemme kehittämään ja testaamaan oppimisanalytiikan käyttöä yliopistoissa. Yliopistoilla on osaratkaisuja, ja niitä yhdistämällä sekä panostamalla käytettävyyteen ja eettisiin toimintatapoihin luomme uusia sovelluksia ja käytäntöjä laajempaan käyttöön. Uusin oppimis- ja teknologiantutkimus rakentuvat tässä yhteen todella innostavasti”, professori Hanni Muukkonen kertoo.

Opiskelu tapahtuu yhä enemmän sähköisten välineiden avulla, ja digitaalisia jälkiä opiskelun, opetuksen ja ohjauksen prosesseista kertyy paljon. Kehittyvä teknologia, kuten tekoäly, tarjoaa uusia keinoja ja tietolähteitä tukea opiskelijaa ja lisätä ymmärrystä oppimisen ja opetuksen prosesseista.

”Hanke auttaa kehittämään työkaluja opiskelijoiden ohjaamiseen ja edistää opiskelijalähtöistä korkeakoulutusta. Se tukee hienosti missiotamme yliopistona, jossa tuetaan sitä, että jokainen opiskelija saavuttaa täyden akateemisen potentiaalinsa”, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä iloitsee.

Oulun yliopisto on osatoteuttajana myös kolmessa muussa nyt rahoituksen saaneessa hankkeessa, joissa yliopistot kehittävät valintatapoja, opintojen sisältöjä ja oppimisympäristöjä sekä sujuvoittavat opintopolkuja.

OKM:n tiedote rahoitetuista hankkeista.

Last updated: 24.4.2018