Myötätunnon kehitys lapsuudessa

Projektin kuvaus

Myötätunnon tutkimus on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi, mutta sen lapsuuden aikaisista kehitystekijöistä tiedetään vain vähän. Tässä projektissa tutkitaan myötätunnon kehittymisen perustaa lapsuudessa, esimerkiksi lapsenhoidon järjestämisen näkökulmasta. Pitkittäistutkimuksessa selvitetään psykologisten ja geneettisten muuttujien yhteyttä myötätunnon kehitykseen ja ilmenemiseen aikuisuudessa. 

Tutkimus perustuu pitkäaikaiseen LASERI -kohorttiaineistoon, jossa yli 3500 osallistujaa on seurattu yli 31 vuoden ajan lapsuudesta aikuisuuteen. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Valikoituja julkaisuja 

Saarinen, A. I. L., Keltikangas‐Järvinen, L., Honda, Y., Oksman, E., Raitakari, O., Pulkki‐Råback, L. & Hintsanen, M. (2019). Breastfeeding and offspring’s compassion and empathy in adulthood: A study with an over 30‐year follow‐up. Scandinavian journal of psychology, 61(2), pp. 227-236. doi:10.1111/sjop.12600

Saarinen, A. I. L., Keltikangas-Järvinen, L., Pulkki-Råback, L., Cloninger, C. R., Elovainio, M., Lehtimäki, T., Raitakari, O. & Hintsanen, M. (2019). The relationship of dispositional compassion with well-being: A study with a 15-year prospective follow-up. The journal of positive psychology, pp. 1-15. doi:10.1080/17439760.2019.1663251

Saarinen, A., Keltikangas-Järvinen, L., Cloninger, C. R., Veijola, J., Elovainio, M., Lehtimäki, T., Raitakari, O. & Hintsanen, M. (2019). The relationship of dispositional compassion for others with depressive symptoms over a 15-year prospective follow-up. Journal of affective disorders, 250, pp. 354-362. doi:10.1016/j.jad.2019.03.029

Hintsanen, M., Gluschkoff, K., Dobewall, H., Cloninger, C. R., Keltner, D., Saarinen, A., Wesolowska, K., Volanen, S., Raitakari, O. & Pulkki-Råback, L. (2019). Parent–child-relationship quality predicts offspring dispositional compassion in adulthood: A prospective follow-up study over three decades. Developmental psychology, 55(1), pp. 216-225. doi:10.1037/dev0000633

Tutkimusryhmä

Mirka Hintsanen

Professor
Jutta Karhu

Jutta Karhu

PhD Student, Psychology