Hyvinvointi ja persoonallisuus

Hyvinvointi ja persoonallisuus -ryhmää johtaa professori Mirka Hintsanen. Ryhmä on erikoistunut hyvinvoinnin ja persoonallisuuden tutkimukseen kasvatuksellisissa ja ammatillisissa konteksteissa. Ryhmässä tehdään monitieteistä tutkimusyhteistyötä mm. psykologian, kasvatustieteiden, sosiologian ja psykiatrian alan tutkijoiden kanssa. Ryhmän tutkimusintressejä ovat mm. temperamentin ja persoonallisuuden rooli koulumenestyksessä ja kouluympäristöön sopeutumisessa; emootioiden rooli opiskelussa ja oppimisessa; opiskelun edistymiseen liittyvät tekijät; opiskelumenestys ja opiskelijan hyvinvointi; persoonallisuuden rooli työhyvinvoinnissa ja stressissä; hyvinvointia ennustavat kehitykselliset tekijät.

Viimeksi päivitetty: 13.10.2020