University of Oulu, 2016

Hae opiskelijaksi

Psykologian ja kasvatuspsykologian tutkimuskeskus vastaa kasvatuspsykologian pääaineopinnoista kasvatustieteiden koulutusohjelmassa ja kasvatustieteiden laaja-alaisessa maisteriohjelmassa. Kasvatuspsykologian koulutuksesta valmistuu yksilöiden ja yhteisöjen kasvun ohjauksen asiantuntijoita. Opiskelijat suorittavat perus- ja aineopinnot yleisessä psykologiassa. Syventävässä vaiheessa pääaine on kasvatuspsykologia. Kasvatuspsykologia pääaineenaan valmistuneet työskentelevät psykologista ja kasvatuspsykologista asiantuntemusta vaativissa ohjaus-, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä. Tarkempaa tietoa opinnoista löydät KTK:n opinto-oppaasta: www.oulu.fi/ktk/opinto-opas. 

Hakuohjeet kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin: www.oulu.fi/ktk/opiskelijavalinta

Psykologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla. Sivuaineeseen tulee kuitenkin ilmoittautua. Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai muissa oppilaitoksissa opiskeleville sivuaineen haku päättyy 15.8. Tarkemmat ohjeet: www.oulu.fi/ktk/psykologia_25op

Psykologian perusopintoihin voi osallistua myös avoimen yliopiston ja kesäyliopiston kautta.

Viimeksi päivitetty: 8.5.2018