Perimä, ympäristö ja oppiminen

Perimä, ympäristö ja oppiminen –ryhmää johtaa FT Virva Siira. Ryhmä on erikoistunut perimän ja kasvuympäristön erillis- ja yhdysvaikutusten tutkimukseen. Adoptiolapsiperhetutkimusryhmässä tutkitaan perinnöllisten ja ympäristötekijöiden merkitystä mielenterveyteen, kognitiiviseen ja persoonallisuuden kehittymiseen sekä millainen yhteys niillä on oppimiseen, koulutukseen ja ammattitutkinnon suorittamiseen.

Viimeksi päivitetty: 3.2.2016