Monialainen yhteistyö yksilöiden ja yhteisöjen tukena

Miten monialainen yhteistyö onnistuu muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa? MYY-ryhmässä tutkitaan monialaisen yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja organisaation tuloksellisen toiminnan näkökulmasta. Tutkimus pureutuu arjen vuorovaikutustilanteisiin ja ihmisten muuttuviin osallisuuksiin yhteisten käytänteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa. Luomme tietoa ja käytänteitä, jotka edistävät laadukkaan koulutuksen ja kasvatuksen sekä hyvän työelämän kehittämistä.

Tutkimusryhmään kuuluu kolme tutkijatohtoria, kuusi väitöskirjatutkijaa sekä vaihtuva määrä pro gradututkijoita. Tutkijat työskentelevät kasvatuspsykologian, psykologian, sosiologian sekä tietojohtamisen aloilla. Ryhmässä hyödynnetään ja kehitetään edelleen kulttuurihistoriallista lähestymistapaa kasvatuspsykologiseen käytäntötutkimukseen (Holzkamp, 1983; Roth & Jornet, 2017; Vygotsky, 1926). Lähestymistapa muistuttaa mm. etnografisen ja interventiotutkimuksen erilaisia perinteitä. Tarkoituksena on tutkia ilmiöitä käytännössä, tarkastellen ihmisten toiminnan ja kokemusten yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. MYY-tutkijat osallistuvat erilaisiin muuntuviin käytänteisiin – esimerkiksi kouluissa tai eri alojen yrityksissä – suunnitellen ja toteuttaen erilaisia interventioita. Interventioiden yhteydessä kerätään asianmukaista aineistoa tarkempaa analysoimista varten.

MYY-ryhmällä on hyvät yhteydet Linnanmaan kampuksella, esimerkiksi tuotantotalouden alalla toimivan Työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimin kanssa, joka on erikoistunut organisaatioiden kehittämiseen sekä COACT-tutkimusyhteisöön, joka on erikoistunut multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen englantilaisen filologian ja yleisen vuorovaikutustutkimuksen alalla. MYY-ryhmä on kiinnostunut kehittämään monitieteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Tutkimusaiheita

  • Työn ja elämän arkiset käytänteet
  • Ohjaus
  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot
  • Monialainen yhteistyö ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan näkökulmasta
  • Kulttuurihistoriallinen teoria ja metodologia

Yhteys: Yliopistonlehtori Teemu Suorsa

Viimeksi päivitetty: 9.1.2020