COMPASSION

Miten varhainen psykososiaalinen ympäristö vaikuttaa myötätunnon kehitykseen? 31-vuoden seurantatutkimus myötätunnon kehityksestä

Projektin kuvaus

Nykymaailmassa erilaisten kulttuurien yhteentörmäykset aiheuttavat riskin ääriajattelun ja väkivallan lisääntymiselle yhteiskunnassa. Myötätuntoa tarvitaan keskinäisen rauhan ja yhteisymmärryksen rakentamisessa. Vaikka myötätunnon tutkimus on lisääntynyt viime vuosina psykologiassa, sen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta kaivataan lisää tietoa. Compassion-projekti on ensimmäinen laaja pitkittäistutkimus, jossa selvitetään 1) millaiset tekijät lapsuudessa kehittävät myötätuntoa 2) millaiset tekijät aikuisuudessa ennustavat myötätuntoisuutta ja 3) miten psykologiset ja geneettiset tekijät selittävät myötätunnon vaihtelua yksilötasolla.

Compassion-projekti on osa Young Finns -kohorttitutkimusta, jossa yli 3500 osallistujaa on seurattu 31 vuoden ajan lapsuudesta aikuisuuteen. Ainutlaatuinen tutkimusaineisto tarjoaa tietoa osallistujien perimästä, perhetaustasta, persoonallisuudesta, myötätunnosta ja hyvinvoinnista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin.

Tutkimustulokset tarjoavat tietoa kasvattajille ja päätöksentekijöille esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisen suhteen, lapsuuden psykososiaalisen ympäristön, imetyksen, päivähoitomuodon ja perimän merkityksistä myötätunnon kehitykselle. Pitkällä aikavälillä tämä tutkimustieto voi tukea myötätunnon kehittymistä myös yhteisöissä edistäen tasa-arvon ja harmonian toteutumista. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Mirka Hintsanen

Professori