University of Oulu, 2016

Opiskelu

Psykologian ja kasvatuspsykologian tutkimuskeskus vastaa kasvatuspsykologian pääaineopinnoista kasvatustieteiden koulutusohjelmassa ja kasvatustieteiden laaja-alaisessa maisteriohjelmassa. Kasvatuspsykologian koulutuksesta valmistuu yksilöiden ja yhteisöjen kasvun ohjauksen asiantuntijoita. Opiskelijat suorittavat perus- ja aineopinnot yleisessä psykologiassa. Syventävässä vaiheessa pääaine on kasvatuspsykologia. Kasvatuspsykologia pääaineenaan valmistuneet työskentelevät psykologista ja kasvatuspsykologista asiantuntemusta vaativissa ohjaus-, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä. Tarkempaa tietoa löydät KTK:n opinto-oppaasta: www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Viimeksi päivitetty: 8.5.2018