Diplomityö ja valmistuminen

Diplomityö

Diplomityö on ylemmän tutkinnon opinnäytetyö, joka perinteisesti tehdään projektina työsuhteessa. Työn laajuus on 30 opintopistettä, mikä käytännössä tarkoittaa noin puolen vuoden projektia.

Diplomityöntekijän tukena projektissa toimii työn valvoja (professori tai tohtori yliopistolta) ja muita ohjaajia (tarkastamiseen osallistuvien oltava ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita).

Työn aihe voi löytyä kesätyöpaikasta, työpaikkailmoituksesta tai kyselemällä isommasta projektista. Töitä kannattaa etsiä käyttämällä jo olemassa olevia suhteita, avoimilla hakemuksilla ja kyselemällä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien tai  tutkimusryhmien henkilökunnalta.

Yleensä työstä maksetaan palkkaa tai sen tekemiseen myönnetään apuraha.

Aiheen löydyttyä, työn alkuvaiheessa, pidetään diplomityöprojektin aloituspalaveri. Aloituspalaverin jälkeen opiskelija täyttää diplomityöhakemuksen, josta tietoja viedään valmistumista varten jo työn alkuvaiheessa Oodiin.

Tarkemmin diplomityöprojektista voi lukea diplomityöohjeesta ja kirjoittamisen tueksi on myös opinnäytetyöpohja. Diplomityöhakemus löytyy tiedekunnan Ohjeet ja lomakkeet opiskelijalle -sivulta.

Diplomityön loppuvaiheessa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään.

Pieni tarkastuslista diplomityön kanteen, tiivistelmään ja muotoiluihin:
- Kanteen uusi yliopiston logo (tältä sivulta löytyvässä opinnäytetyöpohjassa, yläpuolella)
- Prosessitekniikan/Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma (koulutusohjelma on vanha termi)
- Ei ole nää erikseen ulkomaalaisten maisteriohjelmaa, vaan kaikki ovat Degree Programme in Environmetal Engineering
- The Field of Process and Environmental Engineering (ei enää Department, ei ole osastoa)
- Research Unit on tutkimusyksikkö, ei ole enää laboratorioita
- Teknillinen tiedekunta on englanniksi Faculty of Technology

Diplomi-insinöörin tutkinto (DI)

Ennen diplomityön aloittamista opinnot kannattaa tarkastaa huolellisesti. Suoritusten tulee vastata hyväksyttyä HOPSia Oodissa.  Jos suoritukset ja HOPS poikkeavat toisistaan, on HOPS päivitettävä. Tarvittaessa opintoneuvoja auttaa tässä asiassa. 

Tutkinnon hakeminen tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta (https://osat.oulu.fi/). Vastaa OSAT:ssa aina kun mahdollista "kts. HOPS". Älä erittele opintopisteitä tai nimeä opinto-kokonaisuuksia, ne ovat kaikki hyväksytyssä HOPSissa, joka on liitettävä hakemukseen.
TEKin työllisyyskyselyyn löytyy linkki teknillisen tiedekunnan "opinnäytetyöt ja valmistuminen" -sivulta.

Diplomityöt arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnissa. Koko valmistumisprosessille varataan aikaa vähintään kolme viikkoa siitä, kun diplomityö on valmistunut.

Kesällä 2019 on enimmäisen kerran mahdollisuus valmistua myös heinäkuussa. Valmistumispäivä on 31.7., hakemus tulee jättää mielellään osat.oulu.fi -palveluun jo kesäkuun aikana (kuitenkin viimeistään 24.7.). Heinäkuussa valmistuneet kutsutaan syyskuun publiikkiin 19.9.

Publiikit lukuvuonna 2018-19: ti 18.6.2019 (myös kandit)

Valmistumisprosessi uudistuu syksyllä 2019
Suurin uudistus on se, että tutkintohakemusta ei tehdä ennen kuin kaikki opintosuoritukset ovat Oodissa kirjautuneena. Valmistumispäiväkin on eri kuin se päivä, kun tutkintotodistuksen voi saada itselleen.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 14:15 seuraavina päivinä: 20.8.2019/17.9.2019/15.10.2019/19.11.2019/17.12.2019/21.1.2020/18.2.2020/17.3.2020/21.4.2020/19.5.2020/16.6.2020/28.7.2020.
Diplomityön arvosanat ovat Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Lähetä tutkintohakemus osat.oulu.fi osoitteesta viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta. Huomaa, että sinulla pitää olla tuolloin hyväksytty HOPS ja kaikki suoritukset (myös kypsyysnäyte ja DI-työ) kirjautuneina Oodissa. Heinäkuu on poikkeus, koska DI-työ arvioidaan ja kirjataan lomien vuoksi myöhemmin.
Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta).

Publiikit lukuvuonna 2019-2020:
19.9.2019/17.10.2019/14.11.2019/18.12.2019/16.1.2020/20.2.2020/19.3.2020/16.4.2020/14.5.2020/16.6.2020/20.8.2020

Viimeksi päivitetty: 5.6.2019