Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin koulutusta. Molempiin tutkintoihin vaaditaan harjoittelu pakollisena osana opintoja.
Harjoittelu suoritetaan työntekijänä alan yrityksessä, tutkimuslaitoksessa tai julkisella sektorilla. Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse.

Tammikuussa järjestetään yliopistolla Pesti-päivät, jossa voit kohdata useiden yritysten edustajia. Lisätietoa löydät Pesti-päivien nettisivuilta. Vuosittain ilmestyy myös Teekkarin työkirja, joka on hyvä apu kesätyön etsintään. Kannattaa tutustua myös Teekkarin työkirjan nettisivuihin.

Tutkinto-ohjelmassa on kolme harjoittelu-opintojaksoa:

1. Työharjoittelu (477004A), 5 op

Työharjoittelu on kandidaattivaiheessa pääsääntöisesti haalariharjoittelua tai tutkimusapulaisen tehtäviä. Tavoittena on tutustua alan työpaikkaan työntekijänä.
Harjoittelusta tehdään pieni kirjallinen raportti, joka toimitetaan omaopettajalle. Raportin palautuksen yhteydessä esitetään alkuperäinen työtodistus omaopettajalle.

* Kandidaattivaiheen työharjoittelun hakemus ja raportti (pdf)

Harjoittelun voi raportoida ja saada opintopisteet, kun kesätyö on jatkunut 2 kk. Jos harjoittelu suoritetaan kesken kesätyöjakson, on työssä olosta esitettävä todistus (palkkakuitit tms). Kesken kesän suoritukselle tarve on yleensä lukuvuoden opintopistekertymä. Tällöin on muistettava, että lukuvuosi vaihtuu heinä-elokuun vaihteessa.

2. Syventävä työharjoittelu (477005S), 5 op

Diplomi-insinöörin opintoihin kuuluva syventävä työharjoittelu on yleensä toimihenkilön tai tutkimushenkilöstön asemassa tehtävää työtä. Syventävä työharjoittelu voi olla myös perustellusti työkokemusta monipuolistavaa haalariharjoittelua.
Syventävä työharjoittelu raportoidaan osallistumalla harjoitteluseminaariin ja pitämällä lyhyt esitys tehdystä harjoittelusta. Seminaarissa esitetään valvojalle alkuperäinen työtodistus ja palautetaan hakemus.

* Ohjeet seminaariin ja hakemus Syventävään työharjoitteluun (pdf)

3. Täydentävä työharjoittelu (477006S), 5 op

Täydentävä työharjoittelu on tarkoitettu toimihenkilötehtävästä annettavaksi valinnaiseksi harjoitteluksi.
Harjoittelusta tehdään pieni kirjallinen raportti, joka toimitetaan DI-vaiheen omaopettajalle tai opintoneuvojalle. Raportin palautuksen yhteydessä esitetään alkuperäinen työtodistus.

* Täydentävän työharjoittelun ohjeet ja hakemus

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018