Kandidaatintyö ja valmistuminen

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö on alemman tutkinnon TkK opinnäyte. Sen voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Energia- ja ympäristötekniikka Eva Pongracz / Lisätietoa aiheista
Bioprosessitekniikka Johanna Panula-Perälä / Lisätietoja aiheista
Kemiallinen prosessitekniikka Jani Kangas / Lisätietoa aiheista
Kuitu- ja partikkelitekniikka Elisa Koivuranta / Lisätietoja aiheista         
Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista
Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen/ Lisätietoja aiheista                
Systeemitekniikka Seppo Honkanen/ Lisätietoja aiheista           
Säätötekniikka Aki Sorsa/ Lisätietoja aiheista                  
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista                                                                                             

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle (skannattu versio sähköpostiin on ok). Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK)

Kun kaikki kandidaattivaiheen opinnot, kandidaatintyö ja kypsyysnäyte mukaan lukien, löytyvät opintosuoritusotteelta, tulee opiskelijan hakea kandidaatin tutkinto. Koko valmistumisprosessille varataan aikaa vähintään kolme viikkoa.
Kun opinnot ovat mielestäsi valmiit, sinun on tarkastettava, että opinnot vastaavat Oodissa olevaa hyväksyttyä HOPSia. Jos poikkeamia on, ole yhteydessä opintoneuvojaan. Tarvittaessa HOPS päivitetään. 

Tutkinnon hakeminen tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta (https://osat.oulu.fi/). Vastaa OSAT:ssa aina kun mahdollista "kts. HOPS". Älä erittele opintopisteitä tai nimeä opinto-kokonaisuuksia, ne ovat kaikki hyväksytyssä HOPSissa, joka on liitettävä hakemukseen.
Kandidaateille on valmistumisjuhla, publiikki jokaisen lukukauden lopussa (joulukuussa ja kesäkuussa).
Jokainen kandidaatti  toivottavasti vastaa Kandipalautteeseen. Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Järjestelmään jätetty hakemus avataan palvelupisteessä, jossa sihteerit tarkastavat opinnot ennen tutkinnon koostamista ja tutkintotodistuksen kirjoittamista. Tutkintoja puolletaan Tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokoontumispäivinä, noin kaksi viikkoa ennen tiedekunnan publiikki- eli valmistumispäiviä.

Kesällä 2019 on enimmäisen kerran mahdollisuus valmistua myös heinäkuussa. Valmistumispäivä on 31.7., hakemus tulee jättää mielellään osat.oulu.fi -palveluun jo kesäkuun aikana (kuitenkin viimeistään 24.7.). Heinäkuussa valmistuneet kutsutaan syyskuun publiikkiin 19.9.

Publiikit lukuvuonna 2018-19: ti 18.6.2019 (myös kandit)

Valmistumisprosessi uudistuu syksyllä 2019
Suurin uudistus on se, että tutkintohakemusta ei tehdä ennen kuin kaikki opintosuoritukset ovat Oodissa kirjautuneena. Valmistumispäiväkin on eri kuin se päivä, kun tutkintotodistuksen voi saada itselleen.

Lähetä tutkintohakemus osat.oulu.fi osoitteesta viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta. Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta).

Publiikit lukuvuonna 2019-2020:
19.9.2019/17.10.2019/14.11.2019/18.12.2019/16.1.2020/20.2.2020/19.3.2020/16.4.2020/14.5.2020/16.6.2020/20.8.2020
Kandidaatin tutkinnon suorittaneet kutsutaan publiikkeihin 18.12.2019 ja 20.8.2020.

Viimeksi päivitetty: 5.6.2019