Kandidaatintyö ja valmistuminen

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö on alemman tutkinnon TkK opinnäyte. Sen voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Energia- ja ympäristötekniikka Eva Pongracz / Lisätietoa aiheista
Bioprosessitekniikka Johanna Panula-Perälä
Kemiallinen prosessitekniikka Jani Kangas / Lisätietoa aiheista
Kuitu- ja partikkelitekniikka Elisa Koivuranta / Lisätietoja aiheista         
Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista
Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen/ Lisätietoja aiheista                
Systeemitekniikka Seppo Honkanen/ Lisätietoja aiheista           
Säätötekniikka Aki Sorsa/ Lisätietoja aiheista                  
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista                                                                                             

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle (skannattu versio sähköpostiin on ok). Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK)

Kun kaikki kandidaattivaiheen opinnot, kandidaatintyö ja kypsyysnäyte mukaan lukien, löytyvät opintosuoritusotteelta, tulee opiskelijan hakea kandidaatin tutkinto. Koko valmistumisprosessille varataan aikaa vähintään neljä viikkoa.

Tutkinnon hakeminen tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta (https://osat.oulu.fi/). Vastaa OSAT:ssa aina kun mahdollista "kts. HOPS". Älä erittele opintopisteitä tai nimeä opinto-kokonaisuuksia, ne ovat kaikki hyväksytyssä HOPSissa, joka on liitettävä hakemukseen.
Kandidaateille on valmistumisjuhla, publiikki jokaisen lukukauden lopussa (joulukuussa ja kesäkuussa).
Jokainen kandidaatti  toivottavasti vastaa Kandipalautteeseen. Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Lomakkeet palautetaan tiedekunnan palvelupisteeseen, jossa sihteerit tarkastavat opinnot ennen tutkinnon koostamista ja tutkintotodistuksen kirjoittamista. Tutkintoja puolletaan Tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokoontumispäivinä, noin kaksi viikkoa ennen tiedekunnan publiikki- eli valmistumispäiviä.

Palauta lomakkeet/asioi palvelupisteessä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokouksia, jotka ovat

Keväällä 2019: ti 5.2./ to 28.2./ ti 2.4./ ti 7.5./ ma 3.6.

Publiikit lukuvuonna 2018-19: 24.1.2019/21.2.2019/21.3.2019/18.4.2019/23.5.2019/ti 18.6.2019 (myös kandit)

Viimeksi päivitetty: 17.1.2019