Yhteistyö ja tutkimusyksiköt

Keskeisimmät yhteistyömuodot Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkimusalan ja yritysten välillä ovat yhteistoimintaprojektit ja maksullinen palvelutoiminta.

Yhteistoimintaprojekteista tehdään osapuolten välille yhteistoimintasopimus. Yleensä useampi yritys muodostaa konsortion ja käynnistää tutkimusprojektin, johon yliopisto hakee rahoitusta.
 
Yritykset voivat käyttää yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoita tutkimushankkeissaan, jolloin tuloksena syntyy opinnäytetyö. Huomioitavaa on, että tutkijan takana on ohjaava tutkimustiimi, ja yritys saa siten samalla hyödyn useiden tutkijoiden työpanoksesta. Tämä yhteistyömuoto sopii erityisen hyvin pk-yrityksille.

Maksullisen palvelutoiminnan myötä yritysten on mahdollista tilata tutkimuksia suoraan yliopistolta. Tutkimuksiin ei tällöin sisälly julkista rahoitusosuutta, joten yritys saa tutkimustulokset yksin käyttöönsä.
 
Tutkimusyksiköt prosessi- ja ympäristötekniikan alalla:

Energia- ja ympäristötekniikka
Kehittämispäällikkö EVA PONGRACZ

Kemiallinen prosessitekniikka
Professori JUHA TANSKANEN

Kuitu- ja partikkelitekniikka
Professori MIRJA ILLIKAINEN

Prosessimetallurgia
Professori TIMO FABRITIUS

Systeemitekniikka
Professori ENSO IKONEN

Säätötekniikka
Professori KAUKO LEIVISKÄ

Vesi- ja ympäristötekniikka
Professori BJÖRN KLÖVE

Ympäristö- ja kemiantekniikka
Professori RIITTA KEISKI

Viimeksi päivitetty: 7.8.2017