Opinnot

Kandidaattiopinnot ovat valmiita opintopolkuja ilman valinnaisuutta ja valmistavat opiskelijat prosessi- ja ympäristötekniikan osaajiksi ja antavat valmiudet alan perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin.

Diplomi-insinööriopinnoissa opiskelijat valitsevat itselleen omat erikoistumisalansa opintosuunnista ja osaamiskokonaisuuksista. Valinnaisuutta on paljon ja mahdollistaa usean alan hallinnan tai erikoistumisen yhteen aiheeseen syvällisemmin. Diplomi-insinööriopinnot antavat valmiudet vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Opinnot perustuvat kautta linjan yksikköoperaatioihin ja ilmiöihin, mikä mahdollistaa osaamisen soveltamisen eri toimialoille eikä sido tulevaisuutta opintosuuntaan.

*****************************************************

Opintojen suunnittelu

Opiskelija laatii WebOodiin opintojen (sekä kandidaattivaiheen, että diplomi-insinöörivaiheen) alussa HOPSin. HOPS kertoo mitä opintoja opintopolulle kuuluu. Opintojen periodiaikataulut löytyvät alla olevista opintojen rakenteista. Tarkemmat aikataulut ovat WebOodissa, josta ne voi poimia kalenteriin. Tuudo on tähän hyvä apuväline. Opintojen suunnittelussa auttavat omaopettajat ja opintoneuvoja.

Opetusperiodit ovat lukuvuonna 2019-2020 seuraavat:

- Periodi 1: 02.09.2019 - 25.10.2019 (8 viikkoa)
- Periodi 2: 28.10.2019 - 20.12.2019 (8 viikkoa)
- Periodi 3: 07.01.2020 - 06.03.2020 (9 viikkoa)
- Periodi 4: 09.03.2020 - 08.05.2020 (9 viikkoa)

Opintojen rakenteet (opetussuunnitelma) aiemmille vuosikursseille (2016 ja ennen aloittaneille) löytyy pääsääntöisesti WebOodin HOPSin rakenteesta. Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla, DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla. Uudet HOPS-pohjat tulevat Oodiin käyttöön kunkin lukuvuoden alkaessa, elokuun 1. päivänä

- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2019-2020
DI Prosessitekniikka 2019-2020
DI Ympäristötekniikka 2019-2020

- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2018-2019
- DI Prosessitekniikka 2018-2019
- DI Ympäristötekniikka 2018-2019

- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018
- DI Prosessitekniikka 2017-2018
- DI Ympäristötekniikka 2017-2018

- TkK PO 2016-2017
- TkK YMP 2016-2017
- DI PO/YMP 2016-2017

Opetuksen kehittämistä tehdään jatkuvasti kuuntelemalla alan tarpeita ja kehitystä. Tätä varten tehdään ns. siirtymäsääntöjä, mutta yksinkertaisimmillaan voit tarkistaa puuttuvalle/kadonneelle/lopetetulle opintojaksolle korvaavan korvaavuuslistoista. Voit joutua käyttämään molempia listoja selvittäessäsi puuttuvaa kurssia. Jos kysyttävää ilmenee, opintoneuvoja auttaa.
- Korvaavuuslista 2017
- Korvaavuuslista 2015

Seuraavat muutokset eivät ole vielä edellä mainituissa listoissa:

- Uusi kurssi 485021A Rakennuttaminen 5 op korvaa kurssit 488119A Yhdyskuntatekniikan ja rakennuttamisen perusta, 5 op ja  Rakentamistalous
- Uusi kurssi 4885xxA Jätehuolto (nimi tarkentuu, samoin koodi), 5 op korvaa kurssit 488130A Waste management and resources recovery, 5 op ja 488104A Industrial and municipal waste management
- Yhdyskuntatekniikan opintojaksot muuttuvat siirtymäajassa Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintojaksoiksi, mikä aiheuttaa koodin muuttumisen (485xxxZ) ja joissain tapauksissa myös kurssin nimen muutumisen

Opintojen suunnittelua tukevat myös tentit. Tenttien tiedot löytyvät WebOodista ja eExamista. WebOodista löydät ne hakemalla

  Vastuuyksikkö: Prosessi-ja ympäristötekniikan ala ja
  Opiskelumuoto: Tentti [tai Yleinen tentti]
 Vinkki: Järjestä aikataulu, niin saat "tenttilistan"

Tenttiakvaarion eExam tentit löydät kirjautumalla https://exam.oulu.fi. Tenttiakvaarioon voi sopia opettajien kanssa myös ylimääräisiä tenttejä ja kypsyysnäytteitä.

Yleiset tentit ovat tenttitilaisuuksia, joita järjetetään maanantaista torstaihin klo 16:15 alkaen ja lauantaisin klo 9:00 alkaen. Tenttiin ilmoittautuminen on tehtävä WebOodissa 7 päivää ennen tenttiä.
Jos on tentteihin liittyviä kysymyksiä, koulutussuunnittelijat auttavat (PYA:lla Saara Luhtaanmäki).

Kesäopinnot löytyvät yliopiston kesäopintotarjonnasta, etsi joko tekniikan kesäopinnot tai Kesäyliopiston kesäopinnot (kielet). Sivut päivitetään kevätlukukauden aikana seuraavaa kesää varten.

 

Viimeksi päivitetty: 31.7.2019