Osaaminen ja asiantuntijuus

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkimusalalla tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Yhdistävä tekijä eri alojen tutkimusprojekteissa on ilmiöpohjaisuus. Se tarkoittaa sitä, että tutkimusta tehdään prosesseissa tapahtuvien fysikaalisten, kemiallisten, biokemiallisten ja mekaanisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja paremman hallinnan takaamiseksi.

Alan tutkimusryhmien vahvuutena on teollisten prosessien tutkiminen kokonaisvaltaisesti. Ryhmillä on asiantuntemusta kaikista prosesseihin liittyvistä osa-alueista, jolloin ilmiöitä ja niiden vaikutuksia tutkitaan osana kokonaisuutta. Tällöin voidaan huomioida myös prosessien taloudelliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset sekä niiden keskinäiset riippuvuudet.

Tutkimusyhteistyön avulla yritysten ja yhteisöjen on mahdollista saada käyttöönsä uusin tutkimustieto prosessi-, automaatio- ja ympäristötekniikan aloilta. Tutkimusyhteistyön tuloksena yritykset pystyvät parantamaan prosessiensa kustannustehokkuutta, kehittämään kokonaan uusia tuotteita ja saavuttamaan kilpailuetua parantamalla ekotehokkuuttaan. Se auttaa myös ennakoimaan tulevia tarpeita kuten lainsäädännön muutoksia esimerkiksi ympäristökysymyksiin liittyen.

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016