Yhteistyö

Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala  ja tutkimusryhmät tarjoavat elinkeinoelämälle kansainvälisen tason monipuolista asiantuntemusta prosessien kehittämiseen ja ympäristöasioiden hoitoon. Alalla on pitkät perinteet kiinteästä yhteistyöstä eri teollisuuden alojen ja viranomaisten kanssa. Erilaiset yhteistyömuodot luovat puitteet tulosten saavuttamiseen kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala  ja tutkimusryhmät tekevät aktiivisesti yhteistyötä esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden, metallurgisen teollisuuden, vuori- ja kaivannaisteollisuuden, kemianteollisuuden, vesi- ja yhdyskuntatekniikan ja tietotekniikan aloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016