Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma koostuu kandidaatin tutkinnosta ja diplomi-insinöörin tutkinnosta.

Kandidaatin tutkinto koostuu osaamisjuonteista, joiden tarkoitus on antaa opiskelijalle riittävät valmiudet perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin.
Juonteet ovat:
- ilmiöpohjainen mallinnus ja suunnittelu,
- tuotannollisen toiminnan kokonaisuuksien hallinta,
- automaatiotekninen hallinta sekä
- muut työelämän vaatimat ei-tekniset valmiudet.

Diplomi-insinöörin tutkinnon alussa opiskelija valitsee itselleen osaamiskokonaisuudet, joista hänen tutkintonsa tulee koostumaan. Osaamiskokonaisuuksien valintaa ohjaavat opintosuunnat, joita ovat
- Automaatiotekniikka
- Biotuotteet ja bioprosessitekniikka
- Kemian prosessitekniikka
- Prosessimetallurgia
- Rikastustekniikka
- Teollisuuden energia- ja ympäristötekniikka
- Vesi- ja yhdyskuntatekniikka

Viimeksi päivitetty: 23.9.2015