Opinnot

Kemiallisen prosessitekniikan opettamat kurssit

Huomaa: Lähtökohtaisesti opetuskieli on suomen kieli, jos ei erikseen ole mainittu.

477201A Aine- ja energiataseet
477202A Reaktorianalyysi
477203A Process Design (englanniksi)
477204S Kemiantekniikan termodynamiikka
477206S Advanced Process Design (englanniksi)
477207S Teollisuuden vesitekniikka
477208S Biojalostamot
477209S Chemical Process Simulation (englanniksi)
477225S Reaktiokinetiikka
488052A Introduction to Bioproduct and Bioprocess Engineering (englanniksi)
488304S Bioreactor Technology (englanniksi)
488305S Advanced Course for Biotechnology (englanniksi)
488307S Bioprosessitekniikka
488309A Biokatalyysi (ei opetusta, korvattu kurssilla Katalyysin perusteet)
488311S Industrial Microbiology
488212A Katalyysin perusteet

 

Viimeksi päivitetty: 10.3.2021