New project started on hydrogen production from hemicellulose hydrolysate

HemiH2 (Biohydrogen from wood hemicellulose hydrolysate)

Tekes has funded the HemiH2 (Biohydrogen from wood hemicellulose hydrolysate) project, which is performed as a collaboration of the Chemical Process Engineering (CPE) research unit and Åbo Akademi University. HemiH2 will research and develop equipment and modelling; to enable efficient production of in-situ biohydrogen for different wood biorefining concepts and heterogeneous solid catalysts; to promote biohydrogen production in the investigated processes.

Tekes on antanut rahoituksen HemiH2-projektiin (Biohydrogen from wood hemicellulose hydrolysate), joka toteutetaan Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikön ja Åbo Akademin yhteistyönä. HemiH2-projektissa tarkastellaan ja kehitetään laitteistoja ja malleja, jotka mahdollistavat biovedyn tuottamisen in-situ erilaisiin biojalostamoprosesseihin ja heterogeenisiä kiinteitä katalyyttejä biovedyn tuotannon parantamiseksi erilaisien prosessien yhteydessä.

Viimeksi päivitetty: 22.10.2017