VanProd ‒ Innovaatioita vanadiinin tuotannon edistämiseen jätevirroista Pohjoisilla alueilla, 2017‒2020

 

 

VanProd ‒ Innovaatioita vanadiinin tuotannon edistämiseen jätevirroista Pohjoisilla alueilla, 2017‒2020

Tämän projektin päätavoite on kehittää vanadiinin talteenottoteknologioita kiinteille ja nestemäisille kaivosjätteille, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä Pohjoisilla alueilla ja aiheuttavat ympäristöriskin ympäröivälle miljöölle. Projektin spesifiset tavoitteet ovat:

  1. karakterisoida vanadiinijätteitä Pohjoisella alueella. 
  2. kehittää innovatiivinen kemiallinen ja biologinen uuttomenetelmä vanadiinille kiinteistä mineraalijätteistä.
  3. kehittää vanadiinin talteenottomenetelmä nestemäisille jätteille.
  4. käyttää/modifioida vanadiinin talteenottoprosessia uuttoliuoksille.
  5. kasvattaa pohjoismaisen teollisuuden kilpailukykyä cleantech-alueen kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla, josta erityisesti hyötyvät pk-yritykset.

VanProd-projektin konsortio koostuu kolmesta partnerista: Oulun yliopisto (Suomi), UiT Norjan arktinen yliopisto (Norja) ja Kjeøyn tutkimus- ja koulutuskeskus (Norja), sekä yhteistyökumppanista: Linnaeuksen yliopisto (Ruotsi). Projektia rahoittaa EU-ohjelma Interreg Pohjoinen.

Ohjausryhmä koostuu jäsenistä ja asiantuntijoista seuraavista organisaatioista: VanProd konsortion partnerit, Merox SSAB Europe Oy, Center for Economic Development, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- Liikenne- Ja ympäristökeskus, Remiks Produksjon AS, Titania AS, Boliden AB, Terrekta Ab, ja Aquaminerals Finland Oy.

 

Projektin aktiviteetteja ResearchGate:ssa.

 

Lisätietoja:

Tiina Leiviskä, Dosentti, TkT

Projektin johtaja

Kemiallinen prosessitekniikka, Oulun yliopisto

Sähköposti: tiina.leiviska@oulu.fi

Puh. 029 4482386

Last updated: 23.1.2020