VanProd ‒ Innovationer för att främja vanadinproduktion från avfallsströmmar i norra regioner, 2017‒2020

 

 

VanProd ‒ Innovationer för att främja vanadinproduktion från avfallsströmmar i norra regioner, 2017‒2020

Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla teknologier för återvinning av vanadin från fasta och flytande former av avfall som för närvarande inte används i Norden, och som utgör ett miljöhot för närliggande områden. Genom denna strategi bidrar vi till att uppnå Interreg Nords målsättning att öka kommersialisering av nya innovationer. De specifika målsättningarna är:

  1. Karakterisera vanadinhaltigt avfall i Norden.
  2. Utveckla innovativ metodik baserad på kemisk och biologisk lakning för extraktion av vanadin från fasta mineralavfall.
  3. Utveckla metodik för återvinning av vanadin från avfallsvätskeflöden.
  4. Implementera/modifiera återvinningssystem för vanadin från biolakningslösning.
  5. Öka konkurrenskraften för nordisk industri på den växande internationella marknaden för ren teknik som kan implementeras av små och medelstora företaget.

VanProd-konsortiet utgörs av tre partner: Oulu universitet (Finland). Norges arktiske universitet (Norge) och Kjeøy handelssted og fiskevaer (Norge) och en associera partner Linnaeus universitetet (Sverige). Projektet har börjat i september 2017 och slutar i augusti 2020. Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Nord.

Styrgruppen utgörs av medlemmar och experter från följande organisationer: VanProd- konsortiet partners, Merox SSAB Europe Oy, Närings-, trafik- och miljöcentralen (Norra Österbotten, Finland), Remiks Produksjon AS, Titania AS, Boliden AB, Terrekta Ab, och Aquaminerals Finland Oy

 

Projektaktiviteter: ResearchGate.

 

Mer information:

Tiina Leiviskä, Docent, Dr

Projektledare

Uleåborgs universitet

E-post: tiina.leiviska@oulu.fi

Tel. +358 (0) 29 4482386

Last updated: 23.1.2020