ARVOPURU - Uudet menetelmät mekaanisen puunjalostusteollisuuden sahanpurun jalostamiseksi arvokkaiksi biotuotteiksi

 
ARVOPURU-hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen, paikallisten yritysten ja toteuttajan rahoittama (kokonaisbudjetti 270 000 €) hanke, jossa toteuttajana on Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö. Hanke toteutetaan välillä 1.3.2015 - 30.8.2020.
 
ARVOPURU-hankkeessa selvitetään uusia mahdollisuuksia jalostaa sahanpurua. Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikössä on äskettäin löydetty kustannustehokas menetelmä tuottaa ligniinipitoisia nano- ja mikrofibrillikuituja puupitoisesta mekaanisesta massasta tai sahanpurusta ilman kemikaaleja. Hankkeessa tutkitaan menetelmän skaalautuvuutta ja soveltuvuutta teollisuusmittakaavan käyttöön. Lisäksi selvitetään voidaanko purun esikäsittelyillä vähentää energiankulutusta ja räätälöidä nanokuitujen ominaisuuksia lopputuotteen ja -käytön kannalta optimaalisiksi mm. biopohjaisissa komposiiteissa, kemikaaleissa ja pakkauksissa.
 
Hankkeessa käytettävän menetelmän alustavat tutkimustulokset ovat olleet erittäin lupaavia, joten hankkeessa on mahdollista päästä sekä tieteelliseen että kaupalliseen läpimurtoon. Ligniinipitoisten nanokuitujen ominaisuus- ja käyttöpotentiaalia on tutkittu vain vähän, samaten esikäsittelyjen vaikutuksista ei ole julkaistua tietoa. Hankkeen tuloksena odotetaan konseptitason tietoa kustannustehokkaista skaalautuvista menetelmistä räätälöityjen nano- ja mikrokuitujen valmistamiseksi korkean lisäarvon tuotteissa.
 
Lisätietoja hankkeesta tarjoaa:
Ari Ämmälä
TkT, dosentti, projektipäällikkö
Tel. +358 40 5752 966

 

Viimeksi päivitetty: 29.11.2018