FiDiPro-ohjelmasta 2 miljoonaa euroa biokomposiittitutkimukseen

Kristiina Oksman

Teknillinen tiedekunta on saanut Tekesin FiDiPro-ohjelmasta rahoituksen noin 2 miljoonan euron tutkimushankkeeseen. Viisivuotisessa hankkeessa tutkitaan biomateriaalien, etenkin selluloosapohjaisten nanokuitujen käyttöä komposiittituotteissa.

Hankkeeseen palkataan kansainvälisen tason huippututkija professori Kristiina Oksman (kuvassa) Luulajan teknillisestä yliopistosta. Oksman on yksi maailman tunnetuimpia ja eniten viitattuja komposiittitutkijoita. Hän on tehnyt pitkän uran Norjassa ja Ruotsissa biokomposiittien parissa.

Oksman siirtyy työskentelemään Oulun yliopistoon kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmään hankkeen alkaessa ensi tammikuussa.

Oulun yliopisto ja teknillinen tiedekunta ovat tukeneet biokomposiittitutkimusta rahoittamalla kuluvan vuoden aikana komposiittien valmistukseen ja testaukseen tarkoitettujen laitteiden hankintoja noin 800 000 eurolla.

Infrastruktuurin kehittämiseen tarkoitetun rahoituksen lisäksi yliopisto rakentaa peruskorjaushankkeiden yhteydessä komposiittitutkimukselle uudet ajanmukaiset laboratoriotilat entisen prosessitekniikan osaston ensimmäiseen kerrokseen.

Hanketta rahoittaa 27 suomalaista biokomposiittimateriaaleja ja -tuotteita valmistavaa yritystä.

FiDiPro-hanke tuo Oulun yliopistoon kansainvälisen tason yhteistyötä merkittävimpien biokomposiittialan tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Se avaa mahdollisuuksia uudella tavalla myös EU-projektien vaatimien laajojen konsortioiden muodostamisessa.

Viimeksi päivitetty: 8.10.2014