PREBIO - Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua

PreBio on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen, paikallisten yritysten ja toteuttajan rahoittama (kokonaisbudjetti 537 000 €) yhteishanke, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopiston Soveltava kemia, Kuitu- ja partikkelitekniikka sekä Kemiallinen prosessitekniikka.  Hankkeen kesto on 29 kk ja toteutetaan välillä 1.2.2015 - 30.6.2017.

PREBIO-hankkeessa kehitetään kolmea esikäsittely- ja erotusteknologiaa (mekaaninen, mekaanis-kemiallinen sekä kemiallinen), joita voidaan hyödyntää erityyppisten lignoselluloosa biomassojen paikallisessa jalostamisessa.
 

Lisätietoja hankkeesta tarjoavat:
Mirja Illikainen
Oulun yliopisto
Kuitu- ja partikkelitekniikka
Professori
tel: +358 294 48 2394
email: mirja.illikainen(@)oulu.fi
 
Terhi Suopajärvi
Oulun yliopisto
Kuitu- ja partikkelitekniikka
Tutkijatohtori, Projektipäällikkö
Tel. +358 405370473
email: terhi.suopajarvi(@)oulu.fi​

 

Viimeksi päivitetty: 16.11.2018