MINSI - Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista

MINSI - Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista –hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen, paikallisten yritysten ja toteuttajan rahoittama (kokonaisbudjetti 481 525 €) hanke, jossa totuttajana on Oulun yliopisto Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö.  Hankkeen kesto on 29 kk ja toteutetaan välillä 1.5.2015-31.12.2017.

Hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuuteen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä luoda uusia tuotteita. Tuloksena tavoitellaan uusia hyödyntämispolkuja paikallisen teollisuuden mineraalisille sivuvirroille ja positiivista vaikutusta yritysten ympäristökuormaan sekä materiaalitehokkuuteen. Lisäksi hanke lisää osaajien verkostoitumista ja kansainvälistymistä.

Hankkeen painopisteet ovat:

  • Alueellisen pk-osaamisen kartoittaminen sekä uusien hankkeiden valmistelu eurooppalaisten tutkimuskumppaneiden kanssa.
  • Paikallisten pk-yritysten ja yliopiston tutkijoiden välille luotavat yhteistyöverkostot, jotka takaavat päivittyneiden tutkimustulosten välittymisen tulosten mahdollisille hyödyntäjille.
  • Uusien materiaalien todentaminen laboratoriomittakaavassa siten, että ne ovat yritystoiminnan hyödynnettävissä. Valmistettavat materiaalit ovat:
  1. mineraalikuitukomposiitit
  2. vähähiiliset betonituotteet
  3. huokoiset geopolymeerit

Lisätietoja hankkeesta tarjoavat:

Mirja Illikainen
Professori
Kuitu- ja partikkelitekniikka
tel: +358 294 48 2394
email: mirja.illikainen(@)oulu.fi
 
Katja Ohenoja
Tutkijatohtori, projektipäällikkö
Kuitu- ja partikkelitekniikka
Tel. +358 50 350 6071
email: katja.ohenoja(@)oulu.fi​

 

Viimeksi päivitetty: 16.11.2018