477013P - Suoritus ja arviointi

Kurssista ei järjestetä tenttiä, vaan se suoritetaan pareittain laadittavilla tehtävillä, joita on yhteensä kahdeksan. Jokainen kahdeksasta osatehtävästä arvioidaan asteikolla hylätty, 1, 2, 3, 4 ja 5. Kurssin kokonaisarvosana määräytyy osatehtävien arvosanojen keskiarvona, kun kaikki tehtävät on hyväksytty. Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti ennen kuin kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kurssin alussa jokainen pari valitsee tarkasteltavakseen yhden prosessin, jota he tarkastelevat kurssin aikana eri näkökulmista. Aiheet/näkökulmat, joista prosesseja tarkastellaan, ovat:

 1. Yksikköprosessit
 2. Materiaalitaseet
 3. Ilmiölähtöinen prosessitarkastelu
 4. Prosessien hallinta ja automaatio
 5. Materiaalien kuljetus
 6. Energiajärjestelmät
 7. Vesien ja maankäytön, suojelun ja suunnittelun periaatteet: alkutuotanto, yhdyskunnat ja teollisuus
 8. Tuotannollinen toiminta osana yhteiskuntaa

Tavoitteena on, että jokaiseen aiheeseen liittyen laaditaan noin 1-3 sivun mittainen kuvaus tarkastelun kohteena olevasta prosessista annetusta näkökulmasta; esim. materiaalinäkökulman yhteydessä tarkastellaan prosessin raaka-aineita, tuotteita, välituotteita, prosessissa syntyviä jätteitä, jne. Tarkasteltavat näkökulmat esitellään luennoilla, jolloin annetaan myös tarkempia ohjeita ja neuvoja kyseisen osatehtävän suorittamiseksi. Aiheet valitaan annetusta listasta. jossa ne on jaoteltu prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja kemian aiheisiin. Listat ovat suosituksia eli halutessaan aiheen voi omasta tutkinto-ohjelmasta riippumatta valita mistä tahansa listasta, vaikka onkin suositeltavaa pitäytyä oman alan listassa.

Kukin aihe esitellään yhdellä tai kahdella luentokerralla, jonka jälkeen on noin 1-1,5 viikkoa aikaa tutustua omaan prosessiin annetusta näkökulmasta sekä laatia lyhyt kirjallinen kuvaus aiheesta. Huomioi, että kaikkea tarvittavaa aineistoa ei jaeta luennoilla/kurssin www-sivuilla, vaan omaan prosessiin liittyvää aineistoa on haettava myös omatoimisesti tarpeen mukaan. Mikäli et löydä aineistoa, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan. Kaikki tehtävät palautetaan Eetu-Pekka Heikkiselle joko sähköisesti pdf-muodossa sähköpostin liitetiedostona tai paperiversiona (luennolle, huoneeseen TF214 tai postilokeroon huoneen oven vieressä). Mikäli sinulla ei ole paria, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan mahdollisimman pian.

Luentoajat ja palautusdeadlinet on koottu Aikataulut ja sisältö -sivulle.

Mikäli jotain osasuoritusta ei hyväksytä, se palautetaan tekijälle korjattavaksi ja/tai täydennettäväksi, minkä jälkeen korjattu työ palautetaan uudestaan kurssin vastuuopettajalle. Jos jokin osatehtävä jää tekemättä, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan sopiaksesi korvaavista tehtävistä.

Kokonaisarvosanan korottaminen ja rästisuoritus ovat mahdollisia seuraavan kevään aikana. Mikäli haluat korottaa arvosanaa, ota yhteyttä Eetu-Pekka Heikkiseen viimeistään tammikuun 2020 aikana, niin saat lisätehtävät, joiden avulla kurssin arvosanan korottaminen on mahdollista. Korvaavien tehtävien deadline on 30.4.2020.
 

Tekniikan viestintä -kurssi

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta –kurssi toteutetaan yhteistyössä Tekniikan viestintä –kurssin kanssa. Osallistumalla tekniikan viestintä -kurssin seminaariin, on mahdollista saada lisäpisteitä, jotka huomioidaan kokonaisarvostelussa.
 

Suoritukseen ja arviointiin liittyvää aineistoa

 • Suoritustapaohje (pdf)
 • Tarkasteltavat prosessit syksyllä 2019 (pdf)
 • Raporttipohja (doc)
 • Pisteet 2019 -21.1.2020- (pdf)

Viimeksi päivitetty: 21.1.2020