Tekniikan viestintä

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta –kurssi toteutetaan yhteistyössä Tekniikan viestintä –kurssin kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että:

 1. Tekniikan viestintä –kurssille osallistuessaan opiskelijat voivat laatia kurssilla vaadittavan seminaariesitelmän samasta prosessista, jota he tarkastelevat Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta –kurssilla. Perusta-kurssin tehtävät laaditaan pareittain ja on suositeltavaa, että työparin molemmat opiskelijat ilmoittautuvat samaan Tekniikan viestintä –kurssin ryhmään käytännön toteutuksen helpottamiseksi. Seminaariesitelmän laatiminen ohjeistetaan tarkemmin viestintä-kurssilla. Esitelmän pitäminen on osa viestintä-kurssia, eikä siitä saa lisäpisteitä perusta-kurssin suoritukseen.
 2. Riippumatta siitä, osallistuuko Tekniikan viestintä –kurssille samaan vai eri aikaan perusta-kurssin kanssa (vai osallistuuko ollenkaan), kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada lisäpisteitä perusta-kurssin suoritukseen osallistumalla seminaaritilaisuuksiin ja kuuntelemalla muiden opiskelijoiden esitelmiä. Seminaariajat löytyvät Aikataulu ja sisältö –sivun taulukosta ja niihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, kunhan on ilmoittautunut perusta-kurssille kokonaisuutena. Osallistumista seminaareihin valvotaan kierrättämällä nimilistat, joten osallistuessasi seminaariin varmista, että kirjoitat nimesi osallistujaluetteloon. Osallistuminen seminaareihin huomioidaan perusta-kurssin arvioinnissa siten, että jokaisella osallistumisella seminaareihin voi nostaa yhden osion arvosanaansa yhdellä, mikä puolestaan vaikuttaa kurssin lopussa määräytyvään kokonaisarvosanaan, joka lasketaan eri osioista saatujen arvosanojen keskiarvona. Huomaa, ettei tietystä osiosta saatua hylättyä arvosanaa ole mahdollista korottaa ykköseksi seminaariin osallistumalla, vaan hylätyt työt on korjattava annettujen ohjeiden mukaan tai tehtävä opettajan antamat täydentävät tehtävät.
  Huomioi myös, että vaikka seminaareja järjestetään syksyn 2019 aikana yhteensä kahdeksan kappaletta, voi niihin osallistumisesta saada enintään 5 arvosanaa korottavaa lisäpistettä.

 

Syksyllä 2019 seminaareja järjestetään 8 kappaletta ja niiden ajat ja paikat ovat seuraavat:

 • ti 24.09 10-12 L1
 • ke 25.09 12-14 PR102
 • ti 8.10 10-12 PR102
 • ke 9.10 12-14 L8
 • ti 19.11 12-14 L2
 • ke 20.11 10-12 L1
 • ti 3.12 12-14 L1
 • ke 4.12 10-12 L2

Lisätietoa viestintä-kurssista saa Kaija Oikaraiselta


 
Tekniikan viestintä -kurssiin liittyvää aineistoa

Viimeksi päivitetty: 13.11.2019