477401A - Suoritus ja arviointi

Termodynaamisten tasapainojen kurssi suoritetaan portfoliolla, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijat kokoavat kurssin aikana kurssin sisältöön liittyvää laatimaansa materiaalia (minimivaatimuksena ratkaisut annettuihin tehtäviin; ks alla), jonka tarkoituksena on osoittaa kurssin vetäjälle, ett.ä opiskelija on oppinut kurssin läpäisyn kannalta vaadittavat asiat (vrt. ydinainesanalyysi). Näyteportfolio voi sisältää myös muita (opiskelijan itsensä valitsemia) osioita, mutta minimivaatimuksena on, että näyteportfoliossa on esitettynä seuraavat asiat:

Teoriaosio, joka koostuu joko vastauksista luentomonisteen luvussa 9 esitettyihin kymmeneen teoriakysymykseen tai kolmesta esseestä joiden aiheet löytyvät niinikään luentomonisteen luvusta 9. Teoriaosio on palautettava viimeistään 25.10.2019.

Tehtäväosio, jossa on esitetty ratkaisut luennoilla jaettuihin kotitehtäviin (löytyvät myös verkosta kurssin www-sivuilta). Kotitehtävät on palautettava tehtävien yhteydessä mainittuihin määräaikoihin mennessä (käytännössä keskiviikon luennolla annettu tehtävä tulee palauttaa seuraavan viikon tiistain luennon alkuun mennessä). Kurssin aikana palautettuja ja jo arvosteltuja kotitehtäviä ei tarvitse palauttaa uudestaan portfolion yhteydessä.

HSC-osio, joka koostuu kahdesta mikroluokkaharjoitusten pohjalta tehtävästä työselostuksesta. Tarkemmat ohjeistukset jaetaan mikroluokkaharjoitusten yhteydessä ja ne löytyvät myös kurssin www-sivulta. Työselostukset on palautettava 2 viikon kuluessa harjoituskerrasta. Toisin sanoen ensimmäiselle harjoitusryhmälle työselosten palautuksen deadlinet ovat 3.10 ja 24.10, toiselle harjoitusryhmälle 10.10 ja 31.10 sekä kolmannelle harjoitusryhmälle 17.10 ja 7.11.


Teoria-, tehtävä- ja HSC-osioista voi jokaisesta saada maksimissaan 10 pistettä. Ts. eri osiot ovat keskenään samanarvoisia kurssin kokonaisarvosanaa määritettäessä.

Suoritustapaohje (pdf)
Arvosteluperusteet (pdf)
Pisteet, syksy 2019 - 09.01.20-  (pdf)

Viimeksi päivitetty: 9.1.2020