477402A - Suoritus

Kurssin suorittamiseksi tarvitaan hyväksytty suoritus tentistä ja kynnystentistä. Kurssin voi suorittaa

  • Kotitentin (sis. 4 erillistä kotitehtävää) ja kynnystentin yhdistelmällä kurssin aikana
  • Kurssitentin ja kynnystentin yhdistelmällä kurssin aikana
  1. Kotitenttiin kuuluu kolme esseetyyppisen vastuksen vaativaa kotitehtävää ja yksi ongelmanratkaisutyyppinen kotitehtävä. Kotitehtävät palautetaan annetun aikataulun mukaisesti kurssin aikana.
  2. Kurssitentti ja sen uusinta pidetään aikataulun mukaisesti luentoaikoina. Kurssitentti sisältää kolme esseetyyppisen vastuksen vaativaa tehtävää
  3. Kynnystentti ja sen uusinta pidetään aikataulun mukaisesti luentoaikoina. Kynnystentti sisältää kaksi tehtävää, joissa on useita alitehtäviä.

Kotitentin kotitehtävät sekä kurssitentin ja tentin vastaukset arvioidaan normaalilla arvioinnilla 1-5. Kynnystentin vastauksista pitää saada vähintään 75 % oikein, jotta se olisi hyväksytty. Hyväksytty osasuoritus (tentti tai kynnystenttitentti) on voimassa yhden vuoden. Kurssisuorituksesta voidaan uusia joko kynnystentti tai tentti tai molemmat kotitenttinä ja kotikynnystenttinä erikseen sovittavana aikana.

Viimeksi päivitetty: 6.3.2019