477417S - Suoritus ja arviointi

Suoritustapaa koskevaa ohjeistusta päivitetään ja täydennetään kurssin edetessä. Varmista kurssin suoritustapa kurssin alkaessa.

Kurssin sisältö jakaantuu viiteen teemaan, joista jokainen suoritetaan omana osatehtävänään. Kurssin suorituksen edellytyksenä on kaikkien osatehtävien suorittaminen ajallaan ja hyväksytysti siten, että jokaisesta on saatava vähintään 5 pistettä (maksimi 10 pistettä / osatehtävä). Mikäli suoritus ei ole hyväksyttävissä, se palautetaan korjattavaksi ja/tai täydennettäväksi.

Kurssiin kuuluvat osatehtävät ovat:

  • Teema 1: 5 kpl kotitehtäviä, jotka jaetaan luennoilla ja jotka löytyvät myös ’Aineisto’-sivulta. Kotitehtävät voidaan tehdä (yksin tai) pareittain ja ne on palautettava seuraavaan samaan teemaan liittyvään luentoon mennessä eli käytännössä noin viikon kuluessa niiden antamisesta. Deadlinet on mainittu tehtävänantojen yhteydessä ja ne löytyvät ’Aikataulut ja sisältö’ -sivulta. Tehtävät voidaan palauttaa paperiversioina luennoille tai vastuuopettajan huoneeseen tai postilokeroon tai sähköisesti pdf-muodossa sähköpostin liitteenä. Jokaisesta kotitehtävästä voi saada maksimissaan 2 pistettä. Teemaan 1 liittyvän osatehtävän suoritus ei edellytä kontaktiopetukseen osallistumista.
  • Teema 2: 5 kpl kotitehtäviä, jotka jaetaan luennoilla ja jotka löytyvät myös ’Aineisto’-sivulta. Kotitehtävät voidaan tehdä (yksin tai) pareittain ja ne on palautettava seuraavaan samaan teemaan liittyvään luentoon mennessä eli käytännössä noin viikon kuluessa niiden antamisesta. Deadlinet on mainittu tehtävienantojen yhteydessä ja ne löytyvät ’Aikataulut ja sisältö’ -sivulta. Tehtävät voidaan palauttaa paperiversioina luennoille tai vastuuopettajan huoneeseen tai postilokeroon tai sähköisesti pdf-muodossa sähköpostin liitteenä. Jokaisesta kotitehtävästä voi saada maksimissaan 2 pistettä. Teemaan 2 liittyvän osatehtävän suoritus ei edellytä kontaktiopetukseen osallistumista.
  • Teema 3: (Yksin tai) pareittain suoritettava tehtävä, joka jaetaan ja ohjeistetaan 29.10. pidettävällä luennolla ja joka on palautettava vaiheittain 6.11., 13.11. ja 20.11. pidettäville luennoille (tai kurssin vastuuopettajalle ko. aikaan mennessä). Työn lopullinen versio on palautettava siis viimeistään 20.11 kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona (luennot, huone, postilokero) tai sähköisesti pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä. Tehtävä arvioidaan pisteytyksellä nollasta kymmeneen. Tehtävänantoluennolle osallistuminen on suositeltavaa, mutta osatehtävän suoritus ei sinällään edellytä kontaktiopetukseen osallistumista.
  • Teema 4: (Yksin tai) pareittain laadittava oppimispäiväkirja, jossa kerrotaan omin sanoin teeman keskeinen sisältö luennoilla esitetyn aineiston ja/tai ’Poltto ja palaminen’ -kirjan pohjalta. Ohjeet oppimispäiväkirjan laadintaan löytyvät ’Aineisto’-sivulta, minkä lisäksi ne käydään läpi 27.11. pidettävällä luennolla. Oppimispäiväkirja on palautettava viimeistään 20.12. kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona (luennot, huone, postilokero) tai sähköisesti pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä. Oppimispäiväkirja arvioidaan pisteytyksellä nollasta kymmeneen. Teemaan 4 liittyvän osatehtävän suoritus ei edellytä kontaktiopetukseen osallistumista.
  • Teema 5: Kirjallisen koosteen laatiminen annetusta aiheesta itse hankittavan aineiston pohjalta. Aiheet jaetaan 31.10. pidettävällä luennolla, jolloin on suositeltavaa olla paikalla. Mikäli et pääse paikalle, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan. Koosteet laaditaan pareittain ja ne on palautettava viimeistään 20.12. kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona (luennot, huone, postilokero) tai sähköisesti pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä. Sopiva pituus on noin 8-12 sivua. Kooste arvioidaan pisteytyksellä nollasta kymmeneen. Lukuunottamatta tehtävänantoluentoa, jolloin on suositeltavaa olla paikalla, ei teemaan 5 liittyvän osatehtävän suoritus edellytä kontaktiopetukseen osallistumista.

Tarkemmat ohjeet yksittäisten osatehtävien laatimiseksi löytyvät ao. teeman kohdalta ’Aineisto’ -sivulta.

Mikäli jokin osatehtävistä jää väliin tai muuten hyväksymättä, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja sovi korvaavista tehtävistä.
.
Mikäli jokaisesta osatehtävästä on saatu vähintään 5 pistettä, niin kurssin kokonaisarvosana määräytyy osatehtävistä saatujen pisteiden pohjalta seuraavasti:

Pisteet Arvosana
0-25 hyl
25-30,5 1
30,5-36,5 2
36,5-40 3
40-44 4
44-50 5

Kurssista ei saa suoritusilmoitusta ennen kuin kandidaatintyö on hyväksytty (poikkeuksena sellaiset opiskelijat, joiden tutkintoon kandidaatintutkinto ei lainkaan kuulu).


Suoritukseen liittyviä tiedostoja

Suoritustapaohje (pdf)
Pisteet, syksy 2019 (pdf) -20.2.2020-

Viimeksi päivitetty: 20.2.2020