477422A - Suoritustapa ja arviointi

  1. Metallinvalmistusprosessit
    Yksin tehtävä välikoe. Välikokeen tehtävät pisteytetään siten, että kokeesta voi saada maksimissaan 20 pistettä. Osan 1 liittyvän osatehtävän suoritus ei edellytä kontaktiopetukseen osallistumista (lukuunottamatta välikoetta, johon luonnollisesti on osallistuttava). Osan 1 luentoihin liittyen annetaan kotitehtäviä (yhteensä 4 kpl), jotka käydään lävitse seuraavilla luennoilla. Kotitehtävistä saa yhteensä 2 lisäpistettä tenttiin.
  2. Prosessiketjujen tarkastelut

    Kirjallisen ja suullisen esitelmän laatiminen. Aiheet jaetaan 30.08. pidettävällä luennolla, jolloin on oltava paikalla. Samalla kerralla sovitaan myös esitelmien purkuajat, jotka sijoittuvat 01.12, 08.12 ja 13.12 pidettäville luennoille. Esitelmät laaditaan ja esitetään ryhmissä. Esityksen sopiva pituus on noin 20-25 minuuttia ja sen tukena on oltava jonkinlainen esitysmateriaali (esim. PowerPoint). Kirjallinen esitys laaditaan ohjeen mukaan ja sen suositeltava pituus on noin 25-30 sivua. Esitys arvioidaan pisteytyksellä 0 - 6 siten, että sekä suullinen esitys että esitysmateriaali vaikuttavat saatuihin pisteisiin. Kirjallinen raportti arvioidaan erikseen pisteillä 0 - 14. Kirjalliset esitykset ojn palautettava 25.11. mennessä joko paperiversiona (luennot, huone, postilokero) tai sähköisesti pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä. Suorituksen edellytyksenä on oman esityksen pitämisen lisäksi osallistuminen kaikkiin kolmeen esitysten purkutilaisuuteen.

    Ryhmät

Mikäli jokin osatehtävistä jää väliin tai muuten hyväksymättä, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja sovi korvaavista tehtävistä.

 

Minimipisteet Arvosana
40 1
49 2
58 3
64 4
71 5

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.9.2016