Diplomityöt

2021

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja(t)
Norrena Julius Quality criteria in continuous casting of steel Tuomas Alatarvas & Timo Fabritius
Puominen Riikka Rikastushiekka-lasiseosten toimivuus keraamisten laattojen valmistuksen raaka-aineena Eetu-Pekka Heikkinen, Timo Fabritius & Pekka Tanskanen
Pöyhtäri Sonja Optimization of cobalt fine powder precursor precipitation parameters Eetu-Pekka Heikkinen, Timo Fabritius & Kai Pulkkinen

2020

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja(t) Työn  tarkastaja(t)
Huhtanen Ville Impurity removal in the production of nickel and cobalt products for the battery industry Lassi Ulla, Heikkinen Eetu-Pekka, Niemi Tommi Heikkinen Eetu-Pekka
Lehtonen Petri Improvement of steel ladle lid circulation and lifetime. Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Fabritius Timo, Sihvonen Miika, Pärkkä Heikki
Lehtovirta Jussi Distribution of elements in carbothermic reduction of secondary copper smelting slags Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Hannu Johto
Pekuri Pauli Initial slag in primary desulphurisation of hot metal Visuri Ville-Valtteri Vuolio Tero, Kemppainen Antti
Niilo Pitko VKU2-prosessimallien kartoitus, validointi ja vertailu Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Aula Matti
Rapeli Roosa Impact of processing route on microstructure and properties of non-stabilized 16%Cr ferritic stainless steel Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Fabritius Timo, Airaksinen Susanna, Ylimäinen Tapani
Toivoniemi Juho Vaihtoehtoiset syötteet VKU-injektointilaitteistolle ja niiden vaikutus kuohumisilmiöön uunisulan kaadossa Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Fabritius Timo, Ikäheimonen Topi
Tähtilä Henna Kokeellinen tutkimus raakaraudan rikinpoistokuonan muokkaamisesta Visuri Ville-Valtteri Visuri Ville-Valtteri, Vuolio Tero, Paananen Timo
Vaarala Topi Collector optimization in the flotation of a refractory gold ore Leppinen Jaakko Veki Lauri

 

2019

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja Työn  tarkastaja(t)
Airaksinen Susanna Hilseen muodostuminen ruostumattoman teräksen hehkutuksessa Heikkinen Eetu-Pekka Laukka Aleksi
Plosila Pekka Impact toughness of martensitic steel plates Kaijalainen Antti Pyykkönen Pekka
Rontti Emilia Optimization of electric arc furnace injectors based on optical spectrum measurements Hiltunen Jukka Aula Matti

2018

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja Työn  tarkastaja(t)
Ahmed Abdelrahim Recycling of steel plant by-products by cold bonded briquetting Fabritius Timo Omran Mamdouh
Ervasti Henri Si metallin valmistuksen pyrometallurgiset haasteet ja ilmiöt laboratoriomittakaavassa Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Palovaara Petri
Isotalo Mikko Optimization of Hot Strip Mill Campaigns Fabritius Timo Fabritius Timo, Hämeenkorpi Tanja, Vimpari  Jarkko, Visuri Ville-Valtteri
Kaisto Juho Kromikonvertterikuonan MgO-osuuden vaikutus tulenkestävän tunkeumaan Visuri Ville-Valtteri
Heikkinen Eetu-Pekka
Visuri Ville-Valtteri, Heikkinen Eetu-Pekka, Ikäheimonen Topi, Kupari Pentti
Paso Joona Koksin reaktiivisuus ferrokromikuonan kanssa Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri, Kunelius Juho
Tanhua Antti Laboratory investigations of the effect of waste rock on spodumene flotation - Maria Sinche Gonzalez, Tanskanen Pekka
Veijola Tommi Improving the control of electric arc furnace by combining optical emissions missions with process data Visuri Ville-Valtteri Visuri Ville-Valtteri, Aula Matti

 

2017

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja Työn  tarkastaja(t)
Dahl Essi Biomassan vaikutus metallurgisen koksin ominaisuuksiin Suopajärvi Hannu Suopajärvi Hannu , Haapakangas Juho
Isteri Visa Spodumeenirikasteen mineraalien käyttäytyminen lämpökäsittelyssä Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Koutila Aleksi 'Spodumeenivaahdotuksen rikastushiekan soveltuvuus vaahtolasin raaka-aineeksi Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Lehtonen Petri An experimental study on desulfurization of hot metal with lime-based reagents Fabritius Timo Fabritius Timo, Sulasalmi Petri, Visuri Ville-Valtteri
Luomanen Jenni Utilization of the IDS solidification simulator in the quality control of stainless steel Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri, Louhenkilpi Seppo , Moilanen Juho , Savolainen Jari
Nykänen Lauri Kromikonvertteripölyn suorapelkistys maakaasulla Suopajärvi Hannu Suopajärvi Hannu, Aula Matti
Palovaara Tuomas Physical modelling of gas injection in a ladle Fabritius Timo Fabritius Timo, Sulasalmi Petri, Visuri Ville-Valtteri
Piippo Antti Improving the yield of the converter Fabritius Timo Sulasalmi Petri
Piipponen Eveliina Decreasing slag defects on first slabs Fabritius Timo Fabritius Timo, Louhenkilpi Seppo, Vuorenmaa Veli, Kärkkäinen Maija
Puotinen Tiina SLAG2PCC-prosessissa syntyvän jäännöskuonan hyötykäyttö Fabritius Timo Fabritius Timo, Tanskanen Pekka, Koskinen Juha
Vuolio Tero Improvement potential of primary hot metal desulphurization Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri, Tuomikoski Sakari

 

2016

 

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja Työn  tarkastaja(t)
Hasa, Janika Valokaariuunin savukaasujen hallinta ja imutehojen optimointi Fabritius Timo Aula Matti, Kunelius Juho
Kivelä Vesa AOD-prosessimallien hyödyntäminen mellotuksen kehittämisessä Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri
Koskela Aki The reduction potential of CO2 emissions by optimizing energy efficiency and fuel combinations in rolling mills in stainless steel production Fabritius Timo Suopajärvi Hannu
Mäkelä Timo Seosaineiden ja matriisin vaikutus kuumavalssaamon tandem-linjan valssien kulumiseen ja särökestävyyteen Fabritius Timo prof. Larkiola Jari, DI Lantto Seppo
Niemelä Jussi Masuuni 1 käynnin seuranta eri PCI- ja happirikastustasoilla Fabritius Timo Haapakangas Juho
Pesonen Heikki Piipitoisuuden määrittäminen sulassa ferrokromissa elektrokemiallisen mittauksen avulla Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri
Strand Salla Sivukiven vaikutus agglomeroitumiseen spodumeenin lämpökäsittelyssä Heikkinen Eetu-Pekka Tanskanen Pekka


2015

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja Työn  tarkastaja(t)
Huovinen Tero Poikittaiset kulmahalkeamat teräsaihioissa ja reunasyheröviat levyissä Fabritius Timo Fabritius Timo, Luukkonen Ilmari
Hyvönen Hannu Pintakuonavian määrittely ja aiheuttajat Fabritius Timo Fabritius Timo, Luukkonen Ilmari
Isohookana Erik A physical modelling study of mixing in an AOD converter Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri, Kärnä Aki
Joensuu, Timo The development of performance indicators for dry mass refractories in tundish linings Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Suopajärvi Hannu
Kattilakoski Ville Vaihtoehtoiset menetelmät booriyhdisteiden korvaamiseksi AOD-kuonien stabiloinnissa Fabritius Timo Fabritius Timo, Visuri Ville-Valtteri
Laukka Aleksi The effect of boron and titanium content to the scale growth and type on austenitic AISI 304 stainless steel Fabritius Timo Fabritius Timo, Heikkinen Eetu-Pekka, Puukko Esa
Niemetmaa Suvi Tuotoksen ja teräksen puhtauden parantaminen kaatovaiheen optimoinnilla Heikkinen Eetu-Pekka Visuri Ville-Valtteri
Pikkuaho, Juha Jauhettujen kivihiilten ominaisuuksien vaikutus hiilipölyn valmistettavuuteen ja injektoitavuuteen Fabritius Timo Haapakangas Juho, Mattila Olli
Rauhala Jenni Uuden valmistusreitin vaikutus stabiloitujen ferriittisten ruostumattomien terästen lopputuoteominaisuuksiin   Porter David, Nousiainen Olli
Riskilä Tiina Koksialitteiden ja biohiilen käyttö kivihiiliseoksissa Fabritius Timo Haapakangas Juho, Mattila Olli
Tikkanen Anniina Raekoon vaikutus austeniittisen ruostumattoman teräksen muovattavuuteen Fabritius Timo Fabritius Timo, Leinonen Jouko, Puukkonen Esa
Vuorenmaa Vesa Kivihiilimaseraalit ja niiden käyttäytyminen PCI-prosessissa Fabritius Timo Fabritius Timo, Mattila Olli, Haapakangas Juho

 

2014

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)/tarkastaja(t)
Halonen Olli Hyperspektrikameran käyttö teräskuonan koostumusmuutosten havaitsemisessa Fabritius Timo Fabritius Timo, Luukkonen Ilmari, Herrala Esko, Salo Harri
Hautala Sofia Spodumeenin jälkökäsittelyn jälkeinen seurantarikastus Heikkinen Eetu-Pekka Heikkinen Eetu-Pekka, Peltosaari Olli, Tanskanen Pekka
Johansson Sallamari Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmien ongelmakohtien kartoitus Hiltunen Jukka Hiltunen Jukka, Heikkinen Eetu-Pekka, Jaako Juha
Laitakari, Marianne Kromiittipellettien nauhasintrausuuni 3:n aine- ja energiatase Fabritius Timo Fabritius Timo, Heikkinen Eetu-Pekka, Päätalo Mika, Halonen Lauri
Moilanen Juho Kevyen senkkahuuhtelun vaikutus sulkeumapuhtauteen ruostumattomilla teräksillä Fabritius Timo Fabritius Timo, Heikkinen Eetu-Pekka, Savolainen Jari, Hooli Paavo
Mosorin Laura-Kaisa Kierrätyskuparin käytettävyys kuparin pystyvalussa Fabritius Timo Fabritius Timo, Heino Jyrki, Glas Terhi
Pikkupeura Sanna Viimeistelyvalssauksen vaikutus kuumanauhan tasomaisuuteen ja jäännösjännityksiin Fabritius Timo Fabritius Timo, Paavola Jussi, Räsänen Timo
Päkkilä, Tanja Mäntyöljylähteen korroosiovaikutukset lämpökatalyyttisessa krakkauksessa Fabritius Timo Fabritius Timo, Heikkinen Eetu-Pekka, Kinnunen Toni
Pääskylä, Katja CAS-OB -mallin kokeellinen validointi Fabritius Timo Visuri Ville-Valtteri & Kärnä Aki
Sakaranaho Matti Koksin ominaisuuksien vaikutus uppokaariuunin sulatuspanoksen sähkönjohtavuuteen Fabritius Timo Fabritius Timo, Suopajärvi Hannu, Päätalo Mika
Tolonen Hannu Aihioiden vedynpoiston optimointi Fabritius Timo Fabritius Timo, Alatarvas Tuomas

 

 

2013

 

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Alavuokila Henna Nikkelioksidi ruostumattoman teräksen raaka-aineena Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka
Hyttinen Niko Kierrätysteräksen laadun vaikutus valokaariuuniprosessissa tapahtuvaan kaasunmuodostukseen Fabritius Timo Hooli Paavo, Heikkinen Eetu-Pekka, Kunelius Juho
Mosorin, Laura-Kaisa Kierrätyskuparin käytettävyys kuparin pystyvaluprosessissa Fabritius Timo Heino Jyrki, Glas Terhi
Möttönen Markus Prosessiparametrien vaikutus masuunibriketin laatuun Fabritius Timo Huttunen Satu, Paananen Timo, Tuomikoski Sakari
Naakka Ville Välisenkan vaikutukset teräksen puhtauteen jatkuvavalussa Fabritius Timo Alatarvas Tuomas, Leinonen Mervi, Määttä Leena
Palovaara Petri Raakaraudan rikinpoiston roiskumisen hallinta Fabritius Timo Mattila Olli, Iljana Mikko
Paulamäki Jukka Kovametallipulverin granulointi RTP-pulverin valmistuksessa Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka
Peltosaari Olli Spodumeenirikasteen lämpökäsittely mikroaaltotekniikalla Fabritius Timo Tanskanen Pekka, Heikkinen Eetu-Pekka
Raiskio Joni Ferrokromiuunin panoslaskennan dynaaminen malli Fabritius Timo Päätalo Mika, Heikkilä Anne, Yli-Korpela Antti
Saukko Jussi Ohuiden austeniittisten ruostumattomien terästen kuumavalssauksen kehittäminen Fabritius Timo Paavola Jussi, Hakala Outi, Koskenniska Janne
Vestman Antti DC-uuneissa käytettävien erityyppisten pelkistimien vertailu Fabritius Timo Suopajärvi Hannu, Rannantie Suvi, Krogerus Helge, Pirttiaho Henna

 

 

 

2012

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Dunder Marko Sendzimir-valssainten tuotantotehokkuuden nosto lähtöpaksuuden optimoinnilla Fabritius Timo Pyykkönen Juha
Kallio Timo Juhani Rautaruukin panosmateriaalien käyttäytyminen ja pienoismasuunissa tapahtuvat ilmiöt EBF-K24-kampanjan aikana Fabritius Timo  
Keränen Janne
Puuhiilen valmistuskustannukset
Fabritius Timo Suopajärvi Hannu
Kämäräinen Piia
Koksin laatuun, tuotantoon ja pattereiden työntötehoihin vaikuttaneet tekijät Ruukki Metalsin Raahen koksaamolla vuosina 2006 - 2011
(Factors influencing coke quality, production and pushing forces of batteries at the Coking plant of Ruukki Metals in Raahe from 2006 to 2011)
Fabritius Timo Suopajärvi Hannu, Kerkkonen Olavi
Meriläinen Tuomas Masuunikaasun puhdistustehon arviointi.  Fabritius Timo Iljana Mikko, Mattila Olli, Paananen Timo, Flygare Tarmo
Paukkeri Pekka  Konvertterin puhalluspraktiikan kehittäminen Fabritius Timo Paukkeri Pekka
Polet Jouni Masuunin raakaraudan ja kuonan lämpötilamittausten tarkentaminen Fabritius Timo Mattila Olli, Sihvonen Miika,  Iljana Mikko, 
Salo Antti Masuuni-injektanttien viskositeettimittaukset
(The viscosity measurements of blast furnace injectants)
Fabritius Timo Mattila Riku, Suopajärvi Hannu, Paananen Timo
Savikangas Juho  Hopean kloridiliuotus sinkkirikasteen suoraliuotuksen liuotusjäännöksestä Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka
Tikka Johanna

Sulfidirikasteen laadun parantaminen

Fabritius Timo Ruuska Jari
Uimaniemi Katri
The Carbon Footprint of Stainless Steel Delivery
(Terästuotteen kuljetuksen hiilijalanjälki)
Fabritius Timo Suopajärvi Hannu. Juha Kekäläinen
Vaitiniemi Ilkka  Pelkistyksen ja kuonan toimivuuden arviointi teräksen, kuonan sulkeumien koostumuksiin ja koostumusmuutoksiin perustuen Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka
Vehkamäki Ville Vastavirtasakeutuksen soveltuvuus Boliden Kokkolan  jarosiitin käsittelyyn Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka
Vuorenmaa Veli Suotaumien hallinta jatkuvavalussa Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka

 

2011

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Alatarvas Tuomas The reduction and oxidation of burden layers under simulated blast furnace conditions. Fabritius Timo Iljana Mikko, Mattila Olli
Aula Matti Optimization of secondary cooling of continuous casting machine.    
Dunder Marko Sendzimir-valssainten tuotantotehokkuuden nosto lähtöpaksuuksia optimoimalla Fabritius Timo  
Hulkkonen Jussi Ruukin eri toimipaikkojen rautapitoisten jätteiden hyödyntäminen teräksen valmistuksen raaka-aineena   Heino Jyrki
Kallio Timo Rautaruukin panosmateriaalien käyttäytyminen ja pienoismasuunissa tapahtuvat ilmiöt EBF-K2 -kampanjan aikana Fabritius Timo  
Keskimölö Aapo Developing and optimizing the temperature control of continuous annealing furnace Fabritius Timo
Jukka Hiltunen
 
Paukkeri Anni Development activities in the slab hot grinding shop’s filtering plant in the steel melting shop. Fabritius Timo Leinonen Virpi, Ylipakkala Jouni, Heikkinen Eetu-Pekka
Pirttiaho Henna Accelerating additives in sulfating roasting of nickel-containing ores and concentrates Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka, Metsäranta Maija-Leena, Ahola Juha
Vasankari Antti Suitability of high emissivity and high reflectivity coatings to improve energy efficiency of reheating furnace. Fabritius Timo Mattila Riku, Helkomaa Jussi, Haapala Marko
Visuri Ville-Valtteri Kuonanmuodostuksen termodynamiikka AOD-prosessimallissa. Fabritius Timo  

 

2010

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Hanhisuanto, E. Metallioksidipitoisten sivuvirtojen pelkistys valokaariuunissa /Reduction of metal rich residues in electric arc furnace 2. Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka
Harvala, T. Seleenin pasutus hopeapitoisesta anodiliejusta / Selenium roasting from silver rich anode slimes. Fabritius Timo Heino Jyrki
Härkönen, M. Metallurgisen koksin vaikutukset nikkelisähköuunin kuonan pelkistykseen / Properties of metallurgical coke in reduction of nickel flash smelting furnace slag in electric furnace. Fabritius Timo Heino Jyrki
Iljana, M. Pohjalinssin muodostuminen reunakäyntisessä masuunissa Kess Pekka, Fabritius Timo

Mattila Olli, Kanniala Riku, Kerkkonen Olavi

Kangas, J. Ferrokromikonvertterin puhalluslopetusajankohdan määritys savukaasuanalyysin avulla / CRC-process endpoint determination with off gas analysis.    
Kunelius, J. Valokaariuuni 2:n kaatolämpötilan mallinnus / Modelling tapping temperature of EAF 2. Fabritius Timo Savolainen Jari
Oinas, M. Savukaasujen jatkuvatoiminen mittaus VKU2:n ohjauksen kehittämisessä /Continuous off-gas analysis in EAF 2 dynamic control development. Fabritius Timo Juntunen Veikko, Roininen Juha, Rousu Arto
Pussinen, J. Sähköisten ominaisuuksien mittaaminen ferrokromin valmistuksessa käytettävän uppokaariuunin yksittäisistä materiaalirakeista / Measuring the electrical properties of single burden particles from a submerged arc furnace used to produce ferrochromium. Fabritius Timo Rousu Arto, Mattila Olli
Saatio, T. Läpityöntöuunin virtausmallinnus / Numerical simulation of pushertype furnace. Fabritius Timo Helkomaa Jussi, Kärnä Aki, Pyykkönen Juha

 

2009

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Haapakangas, J. Kuumavalssatujen ultralujien nauhaterästen hilseen kiinnipysyvyys ja vaikutus pinnan-laatuun /Adhesion of scale of ultra high-strenght steels and effect on surface quality.    
Halonen, L. Valokaariuunin kuonan modifiointi magnesiumoksidilla ja alumiinilla / Modification of EAF slag with magnesium oxide and aluminium. Fabritius Timo  
Jääskeläinen, K. Separation processes of the PGE’s from upgraded concentrates by hydrometallurgy
Platinaryhmän metallien hydrometallurginen erottaminen konsentroidusta rikasteista.
   
Kemppainen, A. Pyrometallurgical synthesis method for LiMn2O4 cathode material   Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Kettunen, P. RAP5-linjan virtaustase sekä prosessiliuosten ja -sakkojen metallipitoisuudet / RAP5 flow balance and metal concentrations of process solutions and sludges. Fabritius Timo Niska Marko, Aula Leena, Heino Jyrki
Kurikkala, J. Reaktiivisen kaasun vaikutus rauta-hiili-sulan kostutukseen keraamimateriaalien pinnalla / The effect of reactive gas on the wetting of molten iron-carbon alloy on ceramic substrates. Härkki Jouko Mattila Olli
Kurikkaa, O. Pyrometallurgical preparation of lithium titanium spinel   Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Lehtola, T. Argon-pohjahuuhtelun virtausmallinnus CAS-OB-prosessissa.   Kärnä Aki, Sulasalmi Petri
Leppälä, M. Syväjärven spodumeenin faasitransformaatio ja lämmönsiirto epäsuorasti lämmitettävässä rumpu-uunissa.   Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Pisilä, S. Sekundäärisistä raaka-aineista valmistetun masuunibriketin ominaisuudet / Propertiies of blast furnace briquettes made from secondary raw materials. Härkki Jouko Paananen Timo, Tanskanen Pekka
Pärkkä, H. Konenäön hyödyntäminen koksiuunien analysoinnissa / The use of machine vision for analyzing coke ovens Härkki Jouko Myllymäki Pekka, Mattila Riku
Ruokanen, J. Spodumeenin ja eräiden muiden teollisten silikaattimineraalien faasitransformaatio / The phase transformations of spodumene and some other industrial silicate minerals. Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Savolainen J. Kuonan emulgoitumisen tutkiminen fysikaalisella pienoismallilla Fabritius Timo Mattila Riku, Mattila Olli
Seppelin, S. Keski-Pohjanmaan spodumeenin koostumus ja faasitransformaaatiolämpötila.   Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Torvikoski, T. Valuhiekan ja teräksen väliset kemialliset vuorovaikutukset valukappaleiden pintavikojen aiheuttajana.   Heikkinen Eetu-Pekka
Tuomikoski, S. Teräksen kemiallinen lämmitys CAS-OB -prosessilla.   Heikkinen Eetu-Pekka
Välikangas, J. Pyrometallurgical synthesis of LiFePO4 cathode material / LiFePO4 katodimateriaalin pyrometallurginen valmistus. Fabritius Timo Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka

 

2008

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Hakkarainen, V. Ulkoisen potentiaalin vaikutus elektrolyyttipisaran kostutukseen. Fabritius Timo Mattila Riku
Helkomaa, J. Teräksen sulkeumarakenteen määrittäminen kenttäemissioelektroni-mikroskoopilla.    
Herlevi, T. Metallurgisten kuonien mineralogia, liukoisuus ja hyötykäyttö.    
Karassaari, O-P. Valokaariuunin energiatase ja kaatolämpötilan mallinnus.    
Karjalainen, J. Läntän spodumeenin faastitransformaatio ja lämpökäsittelyn energiantarve.   Heikkinen Eetu-Pekka, Tanskanen Pekka
Pekkala, O. Ferrokromiuunin muurauksen valvontajärjestelmä.    
Peuranen, E. Ti- ja Nb-stabiloidun ferriiittisen ruostumattoman teräksen sulkeumakuva.    
Rousu, A. Virrankulku uppokaariuunin panoksessa    
Rova, E. Nikkelisähköuunikuonan hapetus ja sen tuottamat rakenteet   Tanskanen Pekka
Suikkanen, P. Rikkihapon elohopeapitoisuuden hallinta. Härkki Jouko Mannila Päivi, Myllymäki Pekka

 

2007

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Haimi, T. Massavuoratun terässenkan kuivatus.    
Hallikainen, T. Teräksen sulkeumakokojakauman määrittäminen elektrolyyttisen liuotuksen avulla.    
Himanka, T. Kobolttihienopulverin valmistus t-reaktorilla.   Heikkinen Eetu-Pekka
Jylkkä, M. Sulkutangon argonhuuhtelu jatkuvavalussa.    
Luonua, A. AOD-konvertterin vuorauksen kulumisen tarkastelu laser-mittalaitteella.    
Pekki, M. Pääkourujen kuluminen Ruukin Raahen masuuneilla. Härkki Jouko Mattila Riku, Hooey Lawrence, Flygare Tarmo
Peltoniemi, S. Hirvilavanmaan malmin rikastus Pahtavaaran rikastamolla.    
Syrjänen, A. Senkkauunin rikinpoiston tehostaminen. Härkki Jouko Fabritius Timo

 


2006

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Antila, A. POC-tuotteen metalliverkkomateriaalien ominaisuuksien tutkiminen.    
Holappa, S. Sähköpotentiaalin vaikutus kuonasulan kostutukseen korkeassa lämpötilassa.    
Liisanantti, V. AOD-kuonien stabilointitekniikoiden vertailu. Härkki Jouko Roininen Juha, Tanskanen Pekka
Linnala, K Raudan hapettuminen kromiittipelletissä    
Pirinen, J. Sekundääriset materiaalit masuunisintterin raaka-aineena. Härkki Jouko Hooey Lawrence, Kinnunen Kimmo, Seppänen Matti, Paananen Timo
Pitsinki, A-L. Raekuonan tekniset ominaisuudet ja ympäristökelpoisuus. Kujala Kauko, Härkki Jouko Leinonen Virpi, Jyrkönen Satu, Törölä Vesa
Rantala, H. Sintraustapahtuman olosuhteiden ja kemiallisen koostumuksen vaikutus sintterin laatuun. Härkki Jouko Hooey Lawrence, Paananen Timo
Sihvonen, M. Teräksen lämpötilan ohjaus senkkauunilla. Härkki Jouko Palovaara Tomi, Lilja Jarmo, Ikäheimonen Topi
Veteläinen, M. Jatkuvavalun laadunvaihdon mallintaminen. Härkki Jouko Matkala Jarkko, Rentola Ismo, Luomala Matti

 


2005
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Kangas, Ossi. Development of descaling practise for plate rolling.    
Linnala, Kati. The oxidation of iron in a chromite pellet. Fabritius Timo Hekkala Lauri, Krogerus Helge
Mansikka, Jukka. Continuous dust monitoring of exhaust gases. Fabritius Timo Hooli Paavo, Kupari Pentti
Pieskä, Vesa. Valokaariuuni Controlled utilization of chemical energy of charge in EAF2.    
Pyykkönen, Juha. Formation of gaseous pollutants in the sintering process of chromite. Fabritius Timo Hekkala Lauri, Krogerus Helge, Mäkelä Pasi, Sarkkinen Riku
Tarkka, Terttu. Temperature modelling for steel slabs on direct charging.    
Tuominen, Petri. Development of temperature control for the ladle furnace and vacuum treated heats.    
Vatanen, Jukka. Reduction of chromite in CO/CO2 atmosphere.    


 

2004
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Ikäheimonen, Topi Nitrogen control in Rautaruukki´s steekmaking process   Heikkinen Eetu-Pekka
Isokääntä, Simo Sulfur controlled melting of DRI composed of recyclable materials   Heikkinen Eetu-Pekka
Karhumaa, Teemu Formation of Blast Furnace Salamander Härkki Jouko Raipala Kalevi, Mattila Olli
Kärkkäinen, Maija Influence of Different Parameters on the Occurence of the “jumbocracks” on CC Slabs    
Kasala, Markku Mixture FeCr- and AOD-slags    
Kivilompolo, Laura Optimization of Argon-gas purging in AOD-converter Fabritius Timo Pitkälä Jyrki, Kupari Pentti
Leinonen, Virpi Coal combustion in a chromite pellet    
Närhi, Lauri Steckel-tandem hot rolling of ferritic AISI 430 Härkki Jouko Karjalainen Pentti, Prakkula Matti, Koskiniemi Joni
Palosaari, Janne Feed mixture calculations for a copper smelter using the HSC-Sim model    
Rainto, Ilkka Increasing the efficiency of the decarburization in low-carbon steelgrades    2003
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Hannula, P Surface Quality of Copper and Copper Alloy Slabs    
Isokääntä, J Optimizing the Heat Treatment and Improving the Mechanical Properties of a High Strength Ductile Iron    
Kaijalainen, A Optimizing of Aluminium, Calcium and Boron Alloys with Stainless Steel    
Karjalainen, E Production of Low-carbon Aluminium Killed Strip Steel with Low Inclusion Content    
Leinonen, M. The Modelling and Optimization of Desulphurization of Hot Metal    
Luoto, P Hot Strip Rolling Simulation by Crown 426 Simulation    
Mure, P Suutinpuhalluksen vaikutukset sulapatjan virtauksiin, sekoittumiseen ja huojuntaan 150 tonnin AOD-konvertterissa. The Effect of Sidewall Blowing on Melt Flows, Mixing and Oscillation of Melt Bath in a 150 ton AOD-Converter    
Mäenpää, J Preparation and Uses of Nickel and Cobalt Salts and the Manufacturing from them of Metallic Powders    
Palosaari, J. Kuparisulaton syöttöseoslaskenta HSC-Sim -mallin avulla.   Heikkinen Eetu-Pekka
Petäjäjärvi, M Increase of Casting Speed with Peritectic Steel Grades at Rautaruukki Steel's Curved Continuous Casting Machines    
Suikkanen, P Effect of Sinter Mix Segregation to Properties of Sinter as a Function of Bed Height    
Tikka, J Effects of Oxygen Lance Height and Nozzle Wear on the Dynamic Pressure at the Molten Metal Surface in the Boff Process Härkki Jouko Niemi Tommi
Virtanen, E Top Lance Practice in CRK and AOD-Converter    

 


2002
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Siivola Tero Hilseen muodostuminen aihioiden kuumennusuuneissa. Härkki Jouko Fabritius Timo, Seppänen Anne

 


2001
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Aspergren, Pasi Lämmönsiirto pellettipatjassa kromiitin nauhasintrauksessa    
Franssila, Laura The reduction behaviour of Lapland chromite    
Kallio, Kimmo Sulkeumat Rautaruukin valmistamissa teräksissä Härkki Jouko Lilja Jarmo, Erkkilä Helena
Männistö, Eeva Valuputken kuluminen kuonarajalla ruostumattoman teräksen jatkuvavalussa Härkki Jouko Heikkinen Eetu-Pekka, Mattila Riku


 

2000
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Köykkä Mervi Lämmönsiirtyminen yksittäisessä kromiittipelletissä nauhasintrauksessa Härkki Jouko Fabritius Timo
Laitila, L. Pölyt, lietteet ja hilseet konvertteriprosessin raaka-aineena Härkki Jouko Ollila Seppo, Heino Jyrki
Määttä, H. Masuunin pesän vuorauksen kemiallinen kuluminen Härkki Jouko Mattila Olli
Paananen Timo Alumiinipitoisuuden ja raudan hapettumisasteen vaikutus rautaoksidien pelkistymiseen Härkki Jouko Heinänen Kyösti, Fabritius Timo


 

1999
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Heikkinen, E-P. Reaktiot ja aineensiirto terässenkan tulenkestävä-teräs -rajapinnalla Härkki Jouko Keränen Anne, Mannila Päivi
Luomala, M. Askelpalkkiuunin numeerinen simulointi. Härkki Jouko Keränen Anne
Marjelund, J. Raakaraudan panostussenkkarikinpoisto    
Mattila, O Masuunin alauunin toiminta. Härkki Jouko Mannila Päivi
Niemi Tommi Raudan oksidien pelkistys CO/CO2-atmosfäärissä Härkki Jouko Mannila Päivi, Vatanen Jukka
Pulkkinen, K. A Cobalt/diamond Interface Study in Cobalt-based Diamond Tools Härkki Jouko Järvi Juha
Roininen, J. Konvertterin tuotantokapasiteetin lisäys toteuttamalla suorakaatopraktiikka pudotussondilla    


 

1998
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Erkkilä, H. Deoksidaation hallinta martensiitisten ruostumattomien valuterästen valmistuksessa    
Haapala, M. Epäjatkuvuuskohtien merkitys jatkuvavalussa    
Laine, K. Pudotussondien käyttö konvertterin lämpötilanhallinassa    
Mört, J. Kromiittipellettien reaktiot nauhasintrausuunissa Härkki Jouko Niemelä Pekka
Niska, Arto: Valupulverin vaikutus aihion pinnanlaatuun JVK 6:lla    
Pesonen, K. Voitelukerros ruostumattoman teräksen jatkuvavalussa    
Prinssi, J. Jarosiitin stabilointi sementillä    
Rytioja, A. Sinkkirikasteen suoraliuotus. Rikasteiden liukenevuuden testausmenetelmän kehitys.    


 

1997
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Fabritius, T. AOD-konvertterin sulavirtausten mallinnus    
Jauhiainen, A. Konvertterivuorauksen kuonasuojaus    
Keränen, A. Aihioiden kuumennusuunin kaasuvirtausten mallinnus    
Lohi, T-K. Masuunin huippukaasu ja pölyt    

 

 

1996

 

 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Karhu, P. Al-tiivistettyjen terästen kuonapuhtaus ja valettavuus    
Mustonen, T. Ruostumattoman teräksen alumiini- ja kalsiumkäsittelyjen termodynamiikkaa    
Määttä, P. Nikkelipitoisten kromiittipellettien pelkistyminen kiinteässä tilassa    
Ollila Janne Raakaraudan rikinpoistokuonan kehittäminen rautatappioidenminimoimiseksi Härkki Jouko  
Pyykkö, P. Titaanin vaikutus masuunin pesävuorauksen kulumiseen    
Päätalo, M. Välisenkkakuonan vaikutus Al-tiivistettyjen terästen kuonapuhtauteen Härkki Jouko  
Seppälä, K. Ilmeniitin selektiivinen pelkistys. Seppälä, K. Ilmeniitin selektiivinen pelkistys    
Seppänen, E. Ferriittisen ruostumattoman teräsputken korkeataajuushitsaus    


 

1995
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja(t) Työn ohjaaja(t)
Haikola, M. Sintrauspatjan lämpötekninen selvitys    
Heiniemi, R. Savukaasujen happimittuksen käyttö sintraamon ohjauksessa    
Koski, S. Kuonan hallinta yhdistelmäpuhalluskonvertterissa    
Kääriä, I. Öljyinjektion vaikutus masuunin kuilun tapahtumiin Härkki Jouko  
Laukkanen Janne Öljyn turbulentin palamisen numeerinen mallinnus masuunin raceway alueella Härkki Jouko, Pohjola Veikko Mannila Päivi
Ollila, J. Energian käytön optimointi nauhasintrauksessa hapettamallakromiittia    1994
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Alamäki, P. Kalkki- ja bauksiittipohjaisen kalsiumaluminaattikuonan muodostuminen terässenkassa.    
Jalonen, A. Valokaariuunin vuorauksen lämpötekninen tarkastelu    
Karjalahti, T. Panosmateriaalien jakaantuminen masuunissa pienoismallikokeiden mukaan    
Kivirauma, T. Titaaniyhdisteiden muodostumisen hallinta ruostumattomien terästen tuotannossa Härkki Jouko  
Mattila, R. Tulenkestävän vuorausmateriaalin valinta ferrokromikonvertteriin Härkki Jouko  
Pieskä, A-P. Kuumanauhan tasomaisuus nauhan käyttäjällä Härkki Jouko, Korhonen Antti Lehtosalo Osmo, Pietola Risto


 

1993
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Ollila, S. Palamisilmiöt masuunin hormeilla Holappa Lauri Härkki Jouko
Sarkkinen, R. Sulkeumapuhtauden ja -tyypin hallinta senkkakäsittelyssä eräillä ruostumattomilla teräksillä    
Ylitalo, M. Alumiinin vaikutus POLARIT 810 kuumanauhan mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin Korhonen Antti, Härkki Jouko Kyröläinen Antero1992
 

Tekijä Otsikko Työn valvoja Työn ohjaaja(t)
Palmu, P. Tulenkestävät materiaalit puhtaan teräksen valmistamiseksi    
Seppälä, J. Hitsatun teräsputken normalisointivalssaus    

 

Viimeksi päivitetty: 16.3.2021