Member of the National Expert Committee in Metallurgy of Vuorimiesyhdistys

 • Fabritius T & Heikkinen E-P
  Kuonien fysikaaliset ominaisuudet. Kuonat prosessimetallurgiassa. 11-12.4.2019. Oulu, Finland, POHTO. [In Finnish]
 • Heikkinen E-P
  Kuonan ja tulenkestävän vuorauksen välinen vuorovaikutus. Kuonat prosessimetallurgiassa. 11-12.4.2019. Oulu, Finland, POHTO. [In Finnish]
 • Heikkinen E-P
  Johdatus tulenkestäviin materiaaleihin. Tulenkestävät materiaalit. 26-27.4.2017. Oulu, Finland, POHTO. 14 p. [In Finnish].
 • Heikkinen E-P, Mattila O & Heikkinen V
  "Mittaa, mallinna, ohjaa metallien valmistusprosesseja". Materia 4/2015. pp. 60-61
 • Hooli P & Heikkinen E-P
  Puuttuvat mittaukset - millaisia jatkuvatoimisten mittausten tarpeita on olemassa. Mittaa, mallinna, ohjaa metallien valmistusprosesseja. 21-22.4.2015, Oulu, Finland, Pohto.
 • Heikkinen E-P
  POHTOssa pohdittiin teräksenvalmistuksen ongelmia ja onnistumisen edellytyksiä. Materia 3/2014. p. 39. [In Finnish]
 • Fabritius T & Heikkinen E-P
  Kuonien fysikaaliset ominaisuudet. Kuonat prosessimetallurgiassa. 12-13. 4. 2011. Oulu, Finland. POHTO. 36 p. [In Finnish]
 • Heikkinen E-P
  Reaktiotermodynamiikan käyttö tulenkestävien valinnassa. Tulenkestävät materiaalit - Professori Jouko Härkin juhlaseminaari. 11-12. 2. 2009. Oulu, Finland. POHTO. 15 p. [In Finnish]
 • Heikkinen E-P
  Yhteistyöllä ja verkostoitumalla tulosta tutkimuksesta. Materia 4/2008. pp. 37-38. [In Finnish]
 • Heikkinen E-P & Paananen T
  Masuunin asiantuntijat koolla Oulussa. Materia 3/2004. pp. 32-34. [In Finnish]
 • Härkki J & Heikkinen E-P
  Metallien korkealämpötilahapettuminen. Kiinteän tilan hapetus- ja pelkistysreaktiot. 27-28. 11. 2001. Oulu, Finland. POHTO. 22 p. [In Finnish]
 • Heikkinen E-P
  Gibbs’in faasisääntö ja erilaiset tasapainopiirrostyypit. Tasapainopiirrosten soveltaminen teollisuudessa. 9-10. 10. 2001. Oulu, Finland. POHTO. 50 p. [In Finnish]

Viimeksi päivitetty: 27.3.2019