Jatko-opiskelu

Jatkotutkinnon suorittaminen edellyttää jatko-opintojen suorittamista sekä opinnäytetyön (väitöskirja tai lisensiaatintyö) tekoa.

Jokaisella jatko-opiskelijalla on pääohjaaja, joka on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta jatko-opintojen ajan. Pääohjaajana voi toimia professori tai dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Pääohjaajan lisäksi opiskelijalla voi olla 1-2 muuta, vähintään tohtoritasoista ohjaajaa, jos siihen on työn edistymisen kannalta tarvetta. Vähintään yhden ohjaajista tulee olla Oulun yliopistosta (Oulun yliopiston dosenttien katsotaan olevan yliopistolta heidän työnantajastaan riippumatta).

Jatko-opintojen ohjauksesta löytyy lisätietoa tutkijakoulun www-sivuilta.

Ohjaajien lisäksi jokaisella jatko-opiskelijalla on opintojen alussa nimetty seurantaryhmä, joka koostuu vähintään kahdesta tutkijasta, joista ainakin yhden tulee olla vähintään dosenttitasoinen. Muille jäsenille riittää tohtorin pätevyys.

Myös seurantaryhmistä löytyy lisätietoa tutkijakoulun www-sivuilta.Kaikki Oulun yliopiston jatko-opiskelijat kuuluvat yliopiston laajuisen tutkijakoulun (University of Oulu Graduate School, UniOGS) piiriin.

 

Viimeksi päivitetty: 9.4.2019