Hieiden valmistus

Laajuus: 3 op

Opetuskieli: suomi

Ensisijainen kohderyhmä: Prosessimetallurgian jatko-opiskelijat

Vastuuhenkilö: professori Timo Fabritius

Opettaja: Tommi Kokkonen
 

Tavoitteet ja esitietovaatimukset:

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan jatko-opiskelija tuntee hieiden valmistusprosessin ja siihen liittyvät vaiheet sekä osaa arvioida hieiden laatua.

Esitietovaatimukset: Prosessitekniikan DI-tutkintoon kuuluvat prosessimetallurgian syventävät opinnot tai niitä vastaavat tiedot.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso syventää prosessimetellurgisiin tutkimusmenetelmiin liittyvää osaamista (vrt. prosessitekniikan DI-tutkintoon sisältyvät prosessimetallurgian syventävät opinnot) ja se voidaan sisällyttää prosessimetallurgian tieteenalakohtaisiin opintoihin suoritettaessa tekniikan tohtorin tutkintoa.
 

Aikataulu ja sisältö:

Ajoitus: Järjestetään tarvittaessa. Kesto muutamista viikoista muutamiin kuukausiin. Ota yhteyttä Timo Fabritiukseen tai Eetu-Pekka Heikkiseen.

Sisältö: Hieiden valmistus mikroskooppitarkasteluja varten prosessimetallurgiseen tutkimukseen liittyvistä näytteistä (esim. metallit ja mineraalit). Hieiden laadun arviointi käyttäen kriteerinä niiden soveltuvuutta LOM- ja SEM-tarkasteluihin.

Oppimateriaali: Sovitaan tarkemmin kurssin yhteydessä.
 

Suoritustapa ja arviointi:

Toteutustavat: Luentoja, demonstraatioita, hieen valmistusta ja hieiden laadun arviointia.

Suoritustavat: Kurssin suoritus edellyttää osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen (luennot ja demonstraatiot), hieen valmistuta ja sen laadun arviointia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä kirjallisen raportin laatimista hieen valmistuksesta.

Arviointiasteikko: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty.
 

Viimeksi päivitetty: 1.12.2017