Tutkimussuunnitelma ja seminaari (4 op) - Seminaariosa

Laajuus: 1 op

Opetuskieli: suomi tai englanti

Ensisijainen kohderyhmä: teknillisen tiedekunnan jatko-opiskelijat

Vastuuhenkilö (prosessimetallurgian jatko-opiskelijoille): professori Timo Fabritius

Opettaja: -


Tavoitteet ja esitietovaatimukset

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä tutkimussuunnitelmaansa ja tutkimuksensa etenemistä suullisesti sekä keskustella kriittisesti muiden tutkimuksesta.

Esitietovaatimukset: Tutkimussuunnitelma on oltava laadittuna.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on pakollinen osa tekniikan tohtorin tutkintoon johtavia jatko-opintoja.


Aikataulu ja sisältö:

Ajoitus: Seminaareja järjestetään eri aikoina pitkin vuotta. Seuraa oman tutkijakoulusi ja tutkimusryhmäsi www-sivuja sekä kysy tarkemmin ohjaajalta ja/tai kurssin vastuuopettajalta.

Sisältö: Opiskelijan laatima esitys omasta tutkimussuunnitelmastaan tai tutkimuksen etenemisestään.

Oppimateriaali: Ei ole.

 

Suoritustapa ja arviointi

Toteutus- ja suoritustapa: Tutkimussuunnitelma ja seminaari (4 op) -opintojakson seminaariosan (1 op) suorituksen edellytyksenä on, että tohtoriopiskelija:

  • esittelee tutkimussuunnitelmansa tai katsauksen tutkimuksensa etenemisestä kansainvälisen, kansallisen tai Oulun yliopiston tohtoriohjelman, tutkimusyhteisön tai tutkimusryhmän järjestämässä seminaarissa. Esityksen keston on oltava 20-30 minuuttia ja se pidetään suomeksi tai englanniksi.
  • sekä kommentoi vähintään kahta muuta seminaariesitystä em. tilaisuuksissa. Kommentointi voi olla tilaisuudessa suullisesti käytävä keskustelu tai lyhyt kirjallinen kommentointi.

Seminaareista tiedotetaan tohtoriohjelman, tutkimusyhteisön ja tutkimusryhmien verkkosivuilla. Opiskelija, joka haluaa suorittaa seminaariosan näissä seminaareissa, ilmoittautuu seminaarin vastuuhenkilölle ja pääohjaajalleen vähintään 2 viikkoa ennen seminaaria.

Metallurgian jatko-opiskelijoille sopivia seminaareja ovat mm. Terästutkimuskeskuksen kaksi kertaa vuodessa järjestettävät tutkimusseminaarit, Teknillisen Tiedekunnan Tekniikan Torstai -tapahtumat sekä prosessimetallurgian tutkimusryhmän sisäiset esittelytilaisuudet. Mikäli haluat suorittaa seminaariosan jossain näistä seminaareista, ota yhteyttä Timo Fabritiukseen sopiaksesi yksityiskohdista (esityksen ja kommentointien päivämäärät, ajat ja paikat, jne.).

Arviointiasteikko: hylätty, hyväksytty.

Tutkimussuunitelmaosan suorituksesta on annettu ohjeet Oulun yliopiston tutkijakoulun sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 9.4.2019